Betrian neemt afscheid van CGOA

WILLEMSTAD — Voormalig interim-premier en oud-voorzitter van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) Stanley Betrian heeft gisteren officieel afscheid genomen van het overlegplatform van overheid en de overheidsvakbonden. Betrian is sinds juli 2009 voorzitter van CGOA geweest.

Presidente CGOA Sr. Marcha ta entregá regalo na su susesor Sr. Betrian - Foto Gobièrnu di KòrsouBetrian was indertijd de eerste voorzitter van het overlegorgaan, nadat op 5 december 2008 de landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken van kracht werd.
Betrian zou leiding geven aan het platform totdat hij vorig jaar op 29 september zijn ontslag indiende, om zo de functie van premier van Curaçao op zich te kunnen nemen.

Voormalig rector van de UNA, Valdemar Marcha, is de opvolger van Betrian.
Hij stond gisteren uitgebreid stil bij het afscheid van zijn voorganger Betrian.

“Jouw opdracht als de eerste voorzitter van het CGOA in haar nieuwe opzet was niet makkelijk.
Dit had niets te maken het met het feit dat je moest omgaan met partijen die bestonden uit een overheid en vier zeer alerte vakbonden, maar omdat er sprake was van instabiliteit in de vertegenwoordiging van de overheid.
Gedurende het proces van staatkundige veranderingen heb je je managementtalenten goed ten toongesteld.
Ik heb veel waardering gekregen voor het gemak waarmee je zaken snel begreep en gebruik kon maken van je kennis en wijsheid om een bijdrage te verlenen aan het oplossen van complexe situaties.
Ik heb veel van jouw leiderschap geleerd en ik ben je daar zeer dankbaar voor.”

Namens de regering bedankte minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) Betrian, die hij overigens als CGOA-voorzitter nooit heeft meegemaakt, voor zijn werkzaamheden als hoofd van het overlegplatform.
De minister benadrukte het belang van dialoog voor de ontwikkeling van het land en het ambtenarenapparaat.

“Het volk verwacht en verdient een beleid dat vrede en vooruitgang brengt. Wij hebben het beleid nu op papier vastgelegd, nu is het is het kwestie van implementeren en het toezicht houden op de veranderingsprocessen.”

Van der Horst wees in dit verband op de belangrijke rol die de actoren, namelijk de overheid en de vertegenwoordigers van de vier overheidsvakbonden, Abvo, Napb, STrAF en SAP, bij deze processen hebben te spelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *