Bezoek CPT aan eilanden op stapel

Straatsburg – De gevangenissen in het Caribische deel van het Koninkrijk worden zeer waarschijnlijk binnenkort onderworpen aan een zogeheten ad hoc controle van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT). Het is al weer vijf jaar geleden dat een CPT-delegatie een regulier bezoek heeft gebracht aan de gevangenissen en politiecellen op de eilanden. Gemiddeld vindt een dergelijke controle eens in de vier jaar plaats, maar Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba komen niet voor op de lijst van dit jaar te bezoeken landen.

,,Hoe meer tijd er na het laatste bezoek is verstreken des te groter is de kans dat er een bezoek aan zit te komen”, aldus CPT-woordvoerder Fabrice Kellens die echter niet wil zeggen of er al een ad hoc controle is gepland.
Daarover worden nooit mededelingen vooraf gedaan, maar vast staat dat de dodelijke schietpartij onlangs in de gevangenis op Curaçao nadat er eerder al wapens waren aangetroffen niet aan de aandacht van het CPT is ontsnapt.

Experts van comité bezochten de eilanden in 1994, 1997, 1999, 2002 en 2007.
Zij stuitten toen niet alleen telkens op ernstige tekortkomingen, maar stelden ook vast dat er – ondanks toezeggingen – nauwelijks opvolging werd gegeven aan de aanbevelingen van het CPT.
Europees Nederland is vorig jaar nog onder de loep genomen.
Het behoorlijk kritische verslag daarover is vorige week openbaar gemaakt.
Het CPT organiseert bezoeken aan plaatsen waar mensen zijn gehuisvest die op enigerlei wijze van hun vrijheid zijn beroofd door de overheid, om te beoordelen hoe deze mensen worden behandeld. Het gaat om (jeugd)gevangenissen, huizen van bewaring, politiebureaus, detentiecentra voor asielzoekers, maar ook psychiatrische ziekenhuizen, verpleeghuizen, kindertehuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke of fysieke handicap.

Delegaties van het CPT hebben onbeperkt toegang tot dergelijke instellingen en hebben het recht zich vrijelijk door deze instituten te bewegen.
Ze voeren privégesprekken met mensen die worden vastgehouden en hebben toegang tot iedereen die informatie kan verschaffen.
Na elk bezoek stuurt het CPT een gedetailleerd verslag naar de autoriteiten van het desbetreffende land.

Het CPT bestaat uit onafhankelijke en onpartijdige leden afkomstig uit verschillende professionele disciplines zoals juristen, artsen en specialisten op het gebied van politieaangelegenheden en het gevangeniswezen.
Het Secretariaat van het CPT is onderdeel van het directoraat- generaal Mensenrechten en Juridische Zaken van de Raad van Europa.

Het comité is een uitvloeisel van het European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment van de Raad van Europa die in 1989 in werking trad en door 47 landen waaronder het Koninkrijk der Nederlanden is geratificeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *