Bezwaar tegen ontslag BZV-bestuur

bzv

WILLEMSTAD — De regering was al vanaf begin deze maand van plan het bestuur van publieke zorgverzekeraar BZV te vervangen met een interim-bestuur.
Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde advies van SBTNO over het ontslagvoornemen van de regering.

SBTNO heeft zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen ontslagen van de leden van het bestuur daar dit niet mogelijk is op grond van de statutaire bepalingen.
De ministerraad moet nagaan wanneer de bestuurders conform hun rooster van aftreden dienen af te treden, dan wel of de periode van twee jaar gerekend vanaf hun benoeming reeds is verstreken.
De regering wil

  • Marco-Antonio La Cruz,
  • Alexander Christiaan,
  • Alex Roose
  • en R. Balentin

aanstellen als bestuursleden van BZV.

SBTNO heeft echter zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van één van de leden die bij de overheid in dienst zijn.
Volgens SBTNO zou alle schijn van belangenverstrengeling moeten worden vermeden.
Een bestuurslid moet zijn taak kunnen vervullen zonder mandaat van degenen die hem hebben voorgedragen.
De benoeming van een ambtenaar is onverenigbaar met de code corporate governance.

Inmiddels heeft minister Ben Whiteman van Gezondheid (PS) het BZV-gebouw ontruimd en het bestuur een ordemaatregel opgelegd.
Het BZV-bestuur bestaat al enige tijd uit twee personen:

  • Ali Abdala (voorzitter)
  • en Milton Yarzagaray (secretaris).

Zij hebben de leiding over het dagelijks bestuur bij BZV.
Volgens de minister verlenen de bestuursleden onvoldoende medewerking aan de accountantscontrole die door Soab wordt uitgevoerd.
Ook houden zij zich niet aan de afspraken die met de minister zijn gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *