Binnen twee maanden reparatiewet bvz

Bvz is geen gezondheids- maar financiële maatregel

Bernard Denzil WhitemanWILLEMSTAD — De ontwerplandsverordening basisverzekering ziektekosten (bvz) wordt binnen afzienbare tijd nadat deze door het parlement wordt aangenomen, aangepast. Dat beloofde minister van Gezondheid Ben Whiteman (PS) vanochtend tijdens de openbare vergadering in de Staten.

De gezondheidszorg op Curaçao is als een patiënt met meerdere trauma’s die aan het bloeden is. Om de patiënt te kunnen behandelen moet eerst het bloeden worden gestopt, aldus Whiteman.
De bvz zoals die nu op tafel ligt pakt niet alle problemen in de gezondheidszorg aan, maar vanwege de slechte financiële situatie van het land is het volgens Whiteman noodzakelijk dat de ontwerpwet wordt aangenomen.

“Met dezelfde snelheid waarmee we akkoord gaan met de bvz zullen we ook komen tot reparatiewetgeving.”

De minister wil binnen twee maanden met voorstellen komen die onvoorziene en ongewenste gevolgen van de bvz tenietdoen.

“Als het bloeden is gestopt, krijg je ruimte om de patiënt met andere middelen te behandelen.
Dat is de filosofie van deze wet”

, aldus Whiteman.

De MAN en PAR wilden de openbare vergadering uitstellen omdat de wet volgens hen nog niet rijp is voor behandeling.
Bovendien volgt de vergadering kort op de vergadering van de Centrale Commissie in de Staten, afgelopen maandag.
Gisteravond om zeven uur kregen de Statenleden de antwoorden op de vragen die toen zijn gesteld.
De Statenleden hebben hierdoor volgens PAR-parlementariër Zita Jesus Leito onvoldoende tijd gekregen om de antwoorden deugdelijk door te kunnen nemen.
Statenvoorzitter Mike Franco gaf de leden na de opening van de openbare vergadering een uur de tijd hiervoor.

leeflangVolgens PAR-parlementariër Omayra Leeflang is de wet niet consistent met de initiële uitgangspunten waaronder uniformiteit in de gezondheidszorg, gelijke toegang tot de zorg en behoud ofwel mogelijke verbetering van de kwaliteit van de zorg.
Deze medische uitgangspunten zijn volgens haar losgelaten.
De wet is volgens Leeflang op de eerste plaats een besparingsmaatregel.

“Weg met die onethische wet”.

De tekorten in de gezondheidszorg kunnen volgens Leeflang door middel van een accijnsverhoging op bier en een verhoging van de winstbelasting en de casinoheffing worden opgebracht.

“Laat de brede schouders en degenen die bier willen drinken het dragen.”

Verder wees ze de overheid op de verspilling bij het huren van overheidsgebouwen.
Zo zou de overheid 7 miljoen gulden aan huur betalen voor gebouwen, zonder dat daar een huurcontract aan ten grondslag ligt.
Ook hekelde ze de dividenduitkering van 10 miljoen gulden van Refineria di Kòrsou (RdK) aan Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC).

“De 10 miljoen uit RdK naar SSC is ongeoorloofd. Dividend moet naar de algemene middelen van de overheid.”

Statenlid Leeflang wil dat er beslag wordt gelegd op de rekeningen van de voormalige leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van RdK.
Het vennootschapsrecht maakt het mogelijk dat commissarissen aansprakelijk worden gesteld.
Zij moeten volgens Leeflang uit eigen zak de 10 miljoen gulden terugbetalen.
Ook maakte ze van de gelegenheid gebruik om overheidsaccountantsbureau Soab te vragen onderzoek te doen bij SSC.
In totaal brengen Leeflangs voorstellen 61,5 miljoen gulden op.
Dat is nog altijd minder dan de tekorten in de zorg.
Maar hiermee creeert de overheid ruimte om tot een algemene ziektekosten verzekering te komen.

“Zo creeer je een schaalgrootte zoals het moet”

, aldus Leeflang.

Marilyn Moises van Pais was tevreden met de antwoorden van de regering.

“Het bloeden moet stoppen, belangrijk is dat er levens wordt gered.

Als we niets doen, dan hebben deze mensen (gepensioneerden, red.) over een tijd geen verzekering. Moises verduidelijkte haar standpunt met een verhaspeling uit een conference van wijlen Nydia Ecury:

“Pas als de kalf verdronken is, huilt de koe. We moeten de put dempen, zodat de kalf kan groeien.”

Het parlement hield op verzoek van MAN-Statenlid Hensley Koeiman een minuut stilte voor de overleden Abvobestuurder Eithel Willems.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *