Binnen vier maanden voorstel locatie nieuw kruithuis

Archief foto

Archief foto

WILLEMSTAD — Minister Earl Balborda (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning heeft op 27 juni een werkgroep ingesteld die in vier maanden met een voorstel voor een locatie van een nieuw kruithuis moet komen. Dat staat in een ministeriële beschikking die naar de Staten is verzonden.

Aanleiding is dat er sinds het ongeval met het kruithuis in december vorig jaar, geen adequate opslag meer is voor vuurwerk.
De werkzaamheden van de werkgroep worden in twee trajecten verdeeld; een kort traject van anderhalve maand moet leiden tot een tijdelijke locatie voor het opslaan van vuurwerk, het lange traject is bedoeld om een permanent nieuw kruithuis te realiseren voor Curaçao.
De werkgroep krijgt hiervoor vier maanden de tijd.
Dan moet er een plan van aanpak liggen en tevens voorstellen voor een locatie, voor de bouw volgens een PPP-constructie, een overzicht van de kosten en een rapportage.

In de werkgroep zitten afgevaardigden van de

  • Uitvoeringsorganisatie OW,
  • het ministerie van VVRP,
  • Domeinbeheer,
  • de brandweer en van
  • uitvoeringsorganisatie ROP.
Foto |  Astrid Aberson ©2012

Foto | Astrid Aberson ©2012

Zo nodig kunnen zij gebruikmaken van deskundigen van binnen en buiten de overheid.
Ze zullen ook bespreeksessies hebben met zo veel mogelijk stakeholders, voor het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak, aldus de beschikking.
In april maakte de minister bekend dat de toen beoogde tijdelijke locatie voor vuurwerkopslag, bij Koraal Specht, niet geschikt was.
Op 15 december was er een explosie in het toenmalige kruithuis op het industrieterrein van Seru Lora. Hierbij vielen vier doden.
Momenteel staan er nog altijd een aantal containers met vuurwerk op Seru Lora.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *