Bonaire.nu | Samen voor kinderrechten in het koninkrijk

Met de ondertekening van het MoU, door de gezaghebber van Bonaire de heer Edison Rijna, wordt de rol van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten versterkt

Kralendijk – De landen en de openbare lichamen van het Koninkrijk der Nederlanden willen dat alle kinderen en jongeren binnen het Koninkrijk gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Ze hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend om de samenwerking rond kinderrechten te versterken.

Zeven speerpunten van samenwerking zijn: positief opvoeden, preventie van kindermishandeling, ontwikkeling van ‘safetynets’, jeugdparticipatie, professionele hulp en ondersteuning van kinderen en gezinnen, met speciale aandacht voor kwetsbare kinderen. Het MoU volgt na een intentieverklaring, die eerder dit jaar door 7 politieke gezagdragers werd ondertekend, tijdens de derde conferentie van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten op Curaçao.

Uit een zestal rapporten van Unicef getiteld “Koninkrijkskinderen: kinderrechten in het Koninkrijk der Nederlanden” kwam overtuigend naar voren dat dringend extra maatregelen nodig zijn om de kinderrechten in de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden te verbeteren. Samenwerking en kennisdeling tussen de landen van het Koninkrijk zijn daarbij essentieel.

Tijdens de Koninkrijksconferentie van 2 april 2014 te Aruba hebben de politieke gezagdragers onderschreven dat elk kind in het Koninkrijk recht heeft op een goede jeugd, zoals beoogd met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). De conferentie heeft besloten tot instelling van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten, met als taak de samenwerking in het Koninkrijk ten aanzien van de kinderrechten te stimuleren.

Tijdens de conferentie van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten, die van 14 tot en met 16 mei 2018 op Curaçao heeft plaatsgevonden, hebben de bewindvoerders verantwoordelijk voor jeugd en gezin van de vier landen en de drie openbare lichamen binnen het Koninkrijk een Intentieverklaring ondertekend, met als doel om de samenwerking op het gebied van kinderrechten ook op bestuurlijk niveau te versterken. Dit heeft geleid tot het MoU die vandaag, op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind openbaar wordt gemaakt.

Het MoU beschrijft de verantwoordelijkheden die alle partijen afzonderlijk hebben, om naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind te versterken in hun gebied. Het document beschrijft ook de zeven speerpunten waarop bestuurlijk wordt samengewerkt. Hierbij is expertisedeling onontbeerlijk.

Aan het MoU zijn gekoppeld concrete actieplannen van de afzonderlijke (ei)landen en het werkplan van de Interlandelijke Taskforce. De actieplannen worden jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. De acties in de actieplannen geven invulling aan de in het MoU opgenomen speerpunten.

Met de ondertekening van het MoU, door de gezaghebber van Bonaire de heer Edison Rijna, wordt de rol van de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten versterkt en op deze manier zetten alle (ei)landen een belangrijke stap in de richting van resultaatgerichte samenwerking rond kinderen binnen het Koninkrijk.

Bron: Bonaire.nu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *