Botika’s eisen eerste betaling voor 20 augustus

WILLEMSTAD — De directie van de SVB en de verantwoordelijke ministers krijgen van de Vereniging Apotheekeigenaren (VAE) tot 20 augustus de tijd om een eerste betaling aan de botika’s te doen. Dat blijkt uit de brief die de vereniging gisteren naar de SVB en minister Jacinta Scoop-Constancia van Gezondheid (MFK) heeft verstuurd.

De fondsen FZOG en BZV hebben een betalingsachterstand.
Sinds mei vallen deze fondsen onder de verantwoordelijkheid van de SVB. Om aan iedereen duidelijk te maken hoe ernstig de situatie op dit moment is, heeft de ledenvergadering van de VAE besloten dat de achterstanden van de maanden maart, april en mei snel ingehaald moeten worden.
Grote achterstanden als deze laat de VAE in de toekomst niet meer toe.

De leden van de VAE verwachten een tweede en definitieve betaling voor 1 september 2012. Met deze betaling moeten alle achterstallige schulden, die de fondsen tot en met de maand mei 2012 aan de botika’s hebben, zijn voldaan.
Ook de declaraties die tot nu toe voor 90 procent zijn uitbetaald en waarvan de finale betaling nog niet heeft plaatsgevonden moeten voor 1 september voldaan zijn.
Verder eisen de botika’s dat alle toekomstige ingediende declaraties binnen de daarvoor overeengekomen periode van twee maanden betaald worden.
Als de SVB en de regering geen gehoor geven aan het dringende verzoek, dan zien de leden van de VAE geen andere mogelijkheid meer dan om geneesmiddelen en hulp- en verbandmiddelen alleen maar tegen directe betaling te leveren aan de verzekerden van de SVB, de BZV en het FZOG.

De leden van de VAE begrijpen dat dit een zeer drastische stap is, die voor erg veel ongemak zal zorgen voor de meeste van hun klanten.
Maar wij zien geen andere mogelijkheid meer om duidelijk te maken dat het zeer slechte betalingsgedrag van genoemde fondsen en de inertie van de overheid hierbij niet meer acceptabel zijn en dat alle normale verzoeken om gesprekken of meer informatie tot nu toe niets hebben opgeleverd.
De VAE verwacht dan ook dat haar klanten begrip zullen hebben voor de besluiten.
Ze hopen dat zij hun kritiek, commentaar en problemen niet bij de medewerkers in de botika neerleggen, maar daar waar die hoort, namelijk bij de directie van de SVB en de politiek verantwoordelijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *