Bouwer HNO had ‘slecht’ 2013

Ballast Nedam: Aangescherpte strategische maatregelen voor 2014

Willemstad – Ballast Nedam, de aannemeningsmaatschappij die het nieuwe ziekenhuis van Curaçao Hospital Nobo Otrobanda (HNO) bouwt, heeft naar eigen zeggen een financieel ‘slecht jaar’ achter de rug wat noopt tot ‘aangescherpte strategische maatregelen’.

Advertentie

Ondertussen wordt er gewerkt aan het nieuwe ziekenhuis van Curaçao, Hospital Nobo Otrobanda (HNO), waarvan Ballast Nedam de aannemingsmaatschappij is. FOTO JEU OLIMPIO

Ondertussen wordt er gewerkt aan het nieuwe ziekenhuis van Curaçao, Hospital Nobo Otrobanda (HNO), waarvan Ballast Nedam de aannemingsmaatschappij is. FOTO JEU OLIMPIO

De bouwer leed in 2013 een operationeel verlies van 30 miljoen euro, waarvan 18 miljoen euro door reorganisatiekosten en bijzondere afwaarderingen (in 2012 bedroeg het verlies overigens 31 miljoen euro).
Het nettoresultaat vorig jaar was gelijk aan dat van een jaar eerder: 41 miljoen euro verlies.
De omzet bedroeg 1,3 miljard euro en aan de orderportefeuille lag het niet, die was goed met 1,5 miljard euro.
Maar de financieringspositie van de aannemer die HNO op Curaçao bouwt bedraagt een schuld van 59 miljoen euro.
Al met al is er geen dividend over 2013.
Voor 2014 betekent dit in strategisch, operationeel en financieel opzicht een aanscherping van de focus op grote integrale complexe projecten; verdergaande herstructurering, desinvesteringen en versterking van de balans door de voorgenomen claimemissie van 30 miljoen euro; en herfinanciering van 80 miljoen euro met een looptijd tot 2017.
Logo-Balast NedamBallast Nedam noemt 2014 ‘een overgangsjaar’.
In dat jaar zal de constructie van het nieuwe ziekenhuis HNO in Otrobanda belangrijke vorm moeten krijgen.
In de financiële rapportage noemt Ballast Nedam ook het bouwproject In Willemstad.

,,In 2013 heeft Ballast Nedam op de groeimarkt van integrale projecten wederom een aantal projecten aan zijn track record toegevoegd”

, aldus het concern en noemt daarbij de bouw van Hospital Nobo Otrabanda in Curaçao.

,,De in Nederland opgedane expertise op het gebied van grote, integrale, complexe projecten op de ziekenhuizenmarkt heeft Ballast Nedam op succesvolle wijze weten in te zetten door de verwerving van de Design, Build & Maintain-opdracht voor het nieuwe ziekenhuis op Curaçao”, aldus het verslag.

De order komt van Sona (Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen).
Daarvoor heeft Sona/Usona de dialoog gevoerd met verschillende kandidaten.
Aan het einde van de dialoogronden moesten alle partijen een Best And Final Offer indienen voor een ontwerp, een onderhoudsplan en een projectmanagementplan.

,,Dezelfde partij die het ziekenhuis bouwt blijft voor 15 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.
Het Best And Final Offer moest bovendien passen binnen de plafondprijs van 108 miljoen dollar”, schrijft Sona eerder op de eigen website.

Het contract van Ballast voor Hospital Nobo Otrabanda heeft echter een waarde van ruim 108 miljoen euro, zo maakte het bouwconcern eind december 2013 bekend.
Bij het project werkt Ballast Nedam samen met haar lokale partner OeverZaaijerLyongo architecten, EGM architecten uit Dordrecht en de adviseur voor de technische installaties Valstar Simonis.
Het ziekenhuis, in de wijk Otrobanda in Willemstad, zal 300 bedden krijgen en een omvang van circa 40.000 vierkante meter.
Ook komt er een ondergrondse parkeergarage voor 535 auto’s.
In het eerste kwartaal van 2014 zullen de plannen worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp.
Het ziekenhuis zal op 31 december 2016 worden opgeleverd.

Naschrift

Versnelde uitvoering strategie

Theo Bruijninckx, ceo van Ballast Nedam: ,,We hebben een moeilijk jaar achter de rug met een teleurstellend operationeel verlies van 30 miljoen euro waarvan 18 miljoen euro aan reorganisatiekosten en afwaarderingen.” De operationele verliezen werden veroorzaakt door het project A15 Maasvlakte-Vaanplein, een aantal oude regionale infraprojecten, twee specialistische bedrijven en onderdekking bij de regionale bouwbedrijven. De twee specialistische bedrijven zijn grondig in capaciteit teruggebracht en zijn met een aantal verliesgevende producten gestopt. De oude regionale infraprojecten dateren van voor de herstructurering van 2012 en zijn nagenoeg afgerond. ,,De aanhoudend slechte marktomstandigheden, de teleurstellende resultaten en later dan verwachte opbrengsten van desinvesteringen maakten verder versneld ingrijpen noodzakelijk. Dit gebeurt op zowel strategisch, operationeel als financieel niveau.” De vermogenspositie voor de lange termijn wordt versterkt met steun van alle 5 procent-plus aandeelhouders en banken. De herfinanciering betreft een voorgenomen claimemissie van 30 miljoen euro en nieuwe leningen van 80 miljoen euro met een looptijd tot 2017. Bruijninckx: ,,De claimemissie versterkt de balans en biedt het bedrijf, in combinatie met de nieuwe leningen, voldoende financiële ruimte om zich volledig te kunnen richten op de versnelde uitvoering van zijn strategie. Ballast Nedam wordt daarmee beter gepositioneerd voor de toekomst.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *