Boycot tegen wantoestand in parlementaire democratie

Eenmansactie Leeflang

WILLEMSTAD — Statenlid Omayra Leeflang (PAR) heeft laten weten de plechtige vergadering van het parlement van aanstaande vrijdag, waarbij wordt stilgestaan bij het 75-jarig jubileum van de parlementaire democratie op Curaçao, niet te zullen bijwonen.

Omayra LeeflangMiddels een officieel schrijven aan Statenvoorzitter Mike Franco (Pais) heeft zij dat kenbaar gemaakt.
Ook wil Leeflang dat de Statenvoorzitter de reden van haar afwezigheid tijdens de vergadering van 5 april aan haar collega’s kenbaar maakt.
En die reden is te vinden in wat het Statenlid noemt ‘het onrecht aangedaan aan professionals gedurende de regeerperiode 2010 tot en met 2012, met steun van de meerderheid van het parlement’.

Leeflang doelt op de verschillende hoofden en directeuren van overheidsdiensten of -nv’s die gedurende de regeringsperiode van het kabinet-Schotte volgens haar onterecht zijn ontslagen.

“Hardwerkende mensen die een sociale onrechtvaardigheid is aangedaan met medeweten van de volkvertegenwoordiging.
Dat is geen viering waard maar een moment om je te diep diep te schamen”

, zo laat het parlementslid desgevraagd aan de Amigoe weten.
Leeflang hekelt ook het feit dat haar partij meer dan eens vragen heeft gesteld over deze onrechtvaardigheid, er zelfs een motie aan heeft gewijd, maar dat geen van de ondernomen acties tot het rechtzetten of op z’n minst evalueren van de verschillende ‘onterechte’ ontslagen heeft geleid.

“Sterker nog, alleen de PAR steunde die motie.
En dat laat wederom zien dat het parlement van Curaçao de parlementaire democratie niet respecteert maar juist met voeten treedt.
Met deze protestactie wil ik dat signaal afgeven.”

Leeflang heeft ook geen goed woord over voor de ministers van het demissionaire kabinet-Hodge.

“Hodge heeft toegezegd dat hij al deze ontslagzaken zou bekijken en evalueren.
Dat is tot nu toe nog niet gebeurd.”

Bij deze protestactie alleen blijft het overigens niet.
Statenlid Leeflang zal haar protestbrief ook naar alle andere parlementen van het Koninkrijk sturen.

 Geen steun vanuit fractieFractievoorzitter Zita Jesus-Leito heeft desgevraagd laten weten deze actie van partijgenoot en Statenlid Leeflang niet te steunen.

“Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Ik geloof in de dialoog. Daarmee kun je ook staan voor wat je punt is. Er zijn andere manieren. Deze actie steun ik niet.”

Jesus-Leito zal zelf gewoon bij de plechtige vergadering van aanstaande vrijdag aanwezig zijn.

“Met respect en zoals het hoort.”

Staten Brief 12 Aan Voorzitter Van de Staten Afzegging

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *