BP | Pluim voor Justitie van Curaçao

Sint Maarten heeft hulp nodig; AMvRB niet verlengen | Foto Persbureau Curacao

Sint Maarten heeft hulp nodig; AMvRB niet verlengen | Foto Persbureau Curacao

Willemstad – De plannen van aanpak voor de politie en de gevangenis van Curaçao zullen in oktober 2016 als voldoende afgerond kunnen worden beschouwd. Ten aanzien van de politie en de gevangenis op Sint Maarten is onvoldoende vooruitgang geboekt en deze situatie noopt tot actie.Dat is de conclusie van de voortgangscommissies van Curaçao en Sint Maarten die de Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AMvRB) ‘Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten’, vijf jaar na 10 oktober 2010 hebben geëvalueerd. De AMvRB loopt in oktober 2016 ten einde.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, doet verslag hiervan aan de Tweede Kamer. Samen met de voortgangscommissie concludeert hij ook dat de AMvRB na zes jaar niet voortgezet moet worden. ,,Het instrument is na zes jaar uitgewerkt geraakt. Ik zal met de voortgangscommissies en de landen bezien wat een effectief alternatief is voor de periode na 10 oktober 2016”, aldus Plasterk.

In de update van de voortgangscommissie van Curaçao aan de Nederlandse minister staat geschreven: ,,Hoewel de voortgangscommissie Curaçao in 2011 een slechte start kende en de uitvoering van de plannen van aanpak van politie en gevangenis aanvankelijk moeizaam verliep, is er naar de stand van begin 2016 een geheel andere situatie.”

,,Bij de minister van Justitie en de managementteams van de beide diensten is er sprake van ambitie en energie die ook wordt vertaald in actie. Voor alle duidelijkheid moet hier gezegd worden dat hiermee niets wordt gezegd over de kwaliteit van het functioneren en de effectiviteit van de diensten.” ,,Het is aan de Raad voor de Rechtshandhaving om in hun rapportages aan de verantwoordelijke ministers daarover uitspraken te doen.

De voortgangscommissies hebben primair de focus gelegd op de uitvoering van de plannen, zoals die in de Ronde Tafel Conferentie van september 2010 zijn vastgesteld. Die plannen behelzen, kort gezegd, de fysieke en organisatorische herinrichting van de diensten met als doel effectief functioneren mogelijk te maken: deugdelijke huisvesting, voldoende en vooral gekwalificeerd personeel, opleiding, financiële dekking en juridische basis.

Om te waarborgen dat hetgeen is opgebouwd ook behouden kan worden, stellen de commissies voor om met Curaçao en Sint Maarten gezamenlijk op te trekken om met de diensten van politie en gevangenis te werken aan het opzetten van een kwaliteitsen borgingssysteem, waarbij onderlinge en interlandelijke samenwerking een belangrijke factor moet worden.

Bron: Bearing Point

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *