Bremer voorgedragen voor RvC ABC

ABC4WILLEMSTAD — Kenneth Bremer, bestuurslid van de Abvo, is door de PNP voorgedragen voor de functie van lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Autobusbedrijf Curaçao (ABC). De adviseur corporate governance Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) plaatst enkele kanttekeningen, maar heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van Bremer bij ABC.

Advertentie

De voordracht van Bremer vond plaats op 24 juli van dit jaar. Bremer heeft een afgeronde opleiding doorlopen tot deurwaarder bij de Belastingdienst, maar heeft ook diverse cursussen – zoals onder meer arbeidsrecht en sociaal recht – gevolgd.
Hij is werkzaam als belastingdeurwaarder bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Op dit moment is Bremer bestuurslid van de ambtenarenvakbond Abvo en tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van de Algemene Krediet- en Spaarvereniging ACU.
SBTNO plaatst in haar advies wederom vraagtekens bij het feit dat de regering voor de zoveelste keer bij de voordracht voor een bestuursfunctie bij een overheidsstichting of een commissariaat bij een overheids-nv niet aangeeft waarom de bewuste kandidaat is voorgedragen en waarom deze persoon geschikt is om de bewuste functie te bekleden.

Ook in het geval van Bremer maakt de stichting deze opmerking.
Bij de beoordeling van het curriculum vitae van Bremer gaat SBTNO er vanuit dat kan worden aangenomen dat de kandidaat in voldoende mate voldoet aan de vastgestelde profielschets, die door de regering wordt gehanteerd.
De adviseur heeft dan ook geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de aangemelde kandidaat. SBTNO plaatst echter wel één kanttekening bij de voordracht van Bremer.

“Het is de adviseur niet bekend of de Abvo tevens de vakbond is van het personeel van de ABC. Indien dit het geval is, is er sprake van belangenverstrengeling waardoor betrokkene niet voldoet aan het gestelde in de Code ter benoeming.”

Hierbij moet worden opgemerkt dat niet de Abvo, maar UGTK/Cadmu het personeel van ABC vertegenwoordigt.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *