Amigoe | Breuk in Orde van Advocaten dreigt

 

Schermafbeelding 2014-01-17 om 14.59.12WILLEMSTAD — Er dreigt een breuk te komen in de Orde van Advocaten. Advocatenkantoor Sulvaran & Peterson (S&P Advocaten) meldt in een open brief aan Deken Carolina Fiévez dat het begin februari een vergadering gaat beleggen voor de oprichting van een ‘integere vereniging van advocaten’. Verder willen ze dat de Deken haar ontslag indient. Op 4 februari staat er in ieder geval een vergadering gepland van de Orde van Advocaten om deze situatie te bespreken.

Advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en Chester Peterson zeggen geen vertrouwen te hebben in een Orde van Advocaten onder het dekenaat van Fiévez.

Aanleiding voor hun brief was de beslissing van hun kantoorgenoot Paula Janssen om op basis van de laatste ontwikkelingen haar lidmaatschap van de Orde op te zeggen. Ook zegt ze in een brief aan het bestuur van de Orde diep geschokt te zijn over het aftreden van vice-Deken Everett Wilsoe. In de open brief trekken Sulvaran en Peterson fel van leer. Zij scharen zich volledig achter hun kantoorgenoot, maar maken in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk dat ze geen hoop meer hebben dat Fiévez nog een integere kant zal tonen.

“Onze levenservaring leert ons dat wij moeten concluderen dat er met figuren, die de innerlijke rot bezitten die jij tentoon hebt gesteld, geen zeeën te bezeilen zijn. Die rot is eigen aan achterbakse racisten, zoals jij getoond hebt er een te zijn.”

Sulvaran en Peterson stellen dat ze sedert het dekenaat van voormalig Deken Karel Frielink geen vertrouwen meer hebben in de integriteit van de Orde van Advocaten. Ze willen dan ook dat Fiévez haar ontslag als Deken indient.

“Wij verenigen ons er niet mee dat de Orde voor het karretje van privé-politieke denkbeelden van een Deken wordt gespannen en roepen je dan ook zeer dringend op om per onmiddellijk je ontslag als Deken in te dienen en, het liefst spoorslags, zowel de orde als Curaçao te verlaten.”

Sulvaran en Peterson ergeren zich ook aan wat ze bestempelen als de ‘farce’ die Fiévez ophield door te doen alsof ze geïnteresseerd was in een gesprek met Sulvaran:

“…sterker nog, hem zelfs ook had aangegeven dat wanneer hij op het door jou genoemde tijdstip verhinderd zou zijn, hij diende aan te geven wanneer het gesprek dan wel plaats zou kunnen hebben, hetgeen Sulvaran ook heeft gedaan…”

Dit terwijl Fiévez haar klacht al had geformuleerd en ook direct daarop indiende, aldus Sulvaran en Peterson.

“Daarbij heb je, ook nog, naar de mededeling van Wilsoe, nagelaten het bestuur van de Orde op deugdelijke wijze te betrekken.”

Sulvaran en Peterson vinden dat Fiévez zich moet schamen omdat het kantoor waarvoor ze werkt, HBN Law, president-directeur van de Centrale Bank Emsley Tromp vertegenwoordigt in de rechtszaak tegen KFO en dat de Deken, wetende dat er aanstaande maandag een vonnis over de vordering van Tromp gewezen moet worden en dus dat de zaak Tromp sub judice is, met haar ‘lage aanval’ de publieke opinie en die van de rechter die dat vonnis zal moeten wijzen, heeft pogen te beïnvloeden.

 

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *