Buurthuizen stuk actiever

Daniel HodgeWijken en buurtcentra moeten dichterbij de mensen staan.
Daarom moeten deze centra in de verschillende Curaçaose wijken een veel prominentere rol spelen in het dagelijks leven van de bewoners, vervolgde de regeringsverklaring van Hodge.
Hij kwam met een concrete taakopdracht voor de buurthuizen:

ze moeten dagelijks minimaal twaalf van de 24 uren op activiteiten initiëren en organiseren.

Dit kan inhouden

  • sociaal werk,
  • medische of sociale hulp/assistentie
  • en tevens fysieke activiteiten.

Over buurten gesproken, de regering Hodge wil projecten opstarten voor de bouw en realisering van twee bejaardentehuizen; een te Banda’bou en een in Banda’riba.
Behalve dat hier behoefte aan is, is dit goed voor de economie en creëert het werk voor onder anderen jongeren.
In dit kader worden ook andere grote projecten die in voorbereiding zijn of al lange tijd niet van de grond komen geholpen bij hun realisatie, omdat de verwachting is dat deze een grote bijdrage kunnen leveren aan de (heropleving van) economie.

Voor jongeren geldt ook dat de regering de Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt wil opzetten, zoals vorige week bericht, om de aansluiting van met name beroepsonderwijs en het arbeidsproces beter op elkaar te laten aansluiten.
Daarvoor moeten de kadergerichte en beroepsgerichte leerwegen een stuk praktischer worden. TDS

Het transitiekabinet wil het bestaande televisiekanaal 84 op TDS beter gebruiken en inzetten om meer voorlichting te kunnen geven en programma’s met algemene informatie uit te zenden, om daarmee burgerschap te bevorderen en de bevolking bij te staan met meer kennis.
Het kanaal zal onder andere een opvoedende taak meekrijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *