BZV belegt 8 miljoen bij PSB

bzvWILLEMSTAD — Een deposito van 8 miljoen gulden van Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV) bij de Postspaarbank heeft opnieuw voor ophef gezorgd binnen de politiek. Leider van de grootste coalitiepartij Pueblo Soberano, Helmin Wiels, vraagt zich af waar dit geld terecht zou komen over een aantal jaren. Volgens hem is het geld door het bestuur ‘stilletjes’ belegd bij de Postspaarbank.

Voorzitter van het bestuur Ali Abdala legt in een persbericht uit dat het de PSB was die BZV had benaderd met de vraag om bij de bank geld te beleggen.

“Het was dus geen initiatief van BZV”

, aldus Abdala.

Na de liquiditeitspositie te hebben gecontroleerd was besloten om 8 miljoen gulden van de Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) te beleggen, onder de voorwaarde dat BZV dezelfde rente zou krijgen als bij andere banken en dat, mocht het nodig zijn, het geld per direct kon worden opgenomen zonder hierover boete te betalen.

Abdala zegt verder dat het geld ten gunste van het AVBZ-fonds is belegd en dat op het moment dat het fonds werd overgeheveld naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vorige maand, ook deze belegging is overgeheveld.

“De BZV kan niet meer over deze fondsen beschikken omdat die al in februari naar de SVB zijn overgeheveld.”

Over de overdracht van liquide middelen zegt het Soab-rapport dat het bestuur van BZV op 15 februari een instructie heeft ontvangen om de resterende middelen, die niet onder het AVBZ-fonds vallen, over te dragen aan de SVB.
De SVB heeft op 19 maart aangegeven nog niet te beschikken over deze liquide middelen.

“Het bestuur van BZV heeft dit bevestigd en zou op woensdag 27 februari hierover in contact treden met de SVB.
Echter, volgens de SVB heeft het bestuur hierover tot op heden geen contact opgenomen”

, aldus Soab.

Reeds eerder heeft het BZV-bestuur instructies ontvangen om alle liquide middelen van het AVBZ-fonds over te dragen aan de SVB.
De SVB heeft aangegeven bedragen van BZV te hebben ontvangen.

Herhaaldelijk heeft Soab het bestuur gevraagd om een overzicht van de aan de SVB overgedragen liquide middelen en onderliggende bankafschriften, zodat kon worden vastgesteld dat deze liquide middelen volledig waren overgedragen.

Tot en met 19 maart had Soab dit overzicht niet ontvangen, waardoor het bureau niet vast heeft kunnen stellen dat de aan het AVBZ-fonds toebehorende gelden ook daadwerkelijk aan de SVB zijn overgedragen.

20 miljoen
Verder staat Abdala ook stil bij de 20 miljoen gulden die volgens het rapport van het overheidsaccountantsbureau Soab nog op tussenrekeningen in de boekhouding ‘zweeft’.
Hij zegt dat het bestuur hiervan op de hoogte is en dat zodra de externe accountant klaar is met de controle van de jaarrekeningen bekeken zal worden op welke rekening dit bedrag wordt gestort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *