BZV-bestuur begrijpt niets van aantijgingen

bzvWILLEMSTAD — Bestuursleden van Bureau Ziektekosten Voorzieningen (BZV) hebben verbaasd gereageerd op de maatregelen die minister Ben Whiteman van Gezondheid (PS) tegen hen heeft genomen.
Vanaf gisteren is hen de toegang tot het BZV-kantoor ontzegd.
Volgens voorzitter Ali Abdala en secretaris Milton Yarzagaray is deze maatregel, die is ingegeven op basis van vermoedens, te ingrijpend.

Aanleiding van de maatregel is de afvloeiingsregeling die met het personeel is getroffen. Volgens Whiteman is deze noch marktconform noch te billijken.
Verder schijnt de volledige overdracht van de liquide middelen aan de SVB nog niet te zijn uitgevoerd en werkt het bestuur niet volledig mee aan het door Soab ingestelde onderzoek naar het AVBZ-fonds (Lei di Labizjan).

Het bestuur schrijft in een brief aan Whiteman dat zij gisteren pas het conceptrapport van Soab hebben ontvangen.
Volgens het bestuur zou het rapport na becommentariëring naar de minister worden gestuurd. Dat de minister nu al conclusies trekt vinden zij dan ook niet correct.
Nu de bestuursleden geen toegang meer hebben tot de faciliteiten van BZV is hen ook de mogelijkheid ontnomen om zich adequaat te verweren.
Het bestuur heeft immers geen toegang meer tot de stukken, die als onderbouwing kunnen worden gebruikt.
Tot uiterlijk 18 maart kan het bestuur op het rapport reageren.
Volgens de bestuursleden vertoont het stuk diverse tekortkomingen.

Naast Abdala en Yarzagaray bestaat het bestuur uit Marius Römer en Ivan Asjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *