Camelia: Aanpassing screeningswet nodig

Proces van formeren en toezicht scheiden

screening2WILLEMSTAD — Voormalig formateur Glenn Camelia is er een voorstander van om de huidige screeningswet aan te passen. Zo pleit Camelia ervoor om de wet zodanig aan te passen dat het politiek gedeelte van het formatieproces en het screeningsgedeelte van elkaar worden gescheiden. Op dit moment vallen het formeren van een kabinet en het toezicht op de screening onder de taken van de formateur.

Het formatieproces na de verkiezingen van 19 oktober van dit jaar was het eerste dat plaatsvond conform de nieuwe Landsverordening integriteit (kandidaat-)ministers.
Deze wet werd kort voor de verkiezingen door de Staten aangenomen en op de 18e oktober, een dag vóór de verkiezingen, gepubliceerd.
De screeningswet bestaat uit:

  • een justitieel onderzoek,
  • een staatsveiligheidsonderzoek,
  • een fiscaal
  • en een medisch onderzoek.

Ook wordt er onderzoek verricht naar ongebruikelijke transacties.
Als hiervoor aanleiding is zal een uitgebreider staatsrechtelijk onderzoek of een drugstest ook deel uitmaken van het screeningsproces.
Het hele proces valt onder de verantwoordelijkheid van de formateur, die zelf ook een screening moet ondergaan.
Mocht de formateur een kandidaat zijn voor een ministerspost, dan is de ondervoorzitter van de Raad van Advies verantwoordelijk voor de screening van de kandidaat-ministers.
Camelia was de eerste informateur en formateur voor de vorming van een kabinet in het land Curaçao.
Als zodanig was hij ook de eerste direct betrokkene, die met deze nieuwe wet te maken kreeg. De voormalige formateur geeft aan voorstander te zijn van aanpassing van de huidige wet.
Zo merkt hij op dat de taak van formateur in twee gedeeltes moet worden opgesplitst: iemand die de partijen bijeen moet brengen die bereid zijn om een nieuwe regering te vormen, en aan de andere kant iemand die verantwoordelijk moet zijn voor het screeningsgedeelte.
Camelia moest in zijn eentje alle informatie krijgen en beheren, die te maken had met het screeningsproces.

“Ik ben iemand zonder politieke aspiraties. Ik heb geen plannen om nog ooit in de politiek terug te gaan. Maar hoe doe je dat in de toekomst als je iemand hebt die als formateur optreedt en die politieke aspiraties heeft, die misschien premier wil worden, wat doe je als al deze gevoelige informatie bij één persoon terechtkomt. Het gaat hierbij om extreem gevoelige informatie.”

De voormalige informateur is ook niet te spreken over de tijdsdruk waarmee de formateur op dit moment te maken heeft bij het afronden van het screeningsproces.

“Nogmaals, het gaat om zeer gevoelige informatie. Hier moet je heel voorzichtig en niet te gehaast mee omspringen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *