Camelia formateur

Camelia formateur

Camelia formateur

WILLEMSTAD — Glenn Camelia is door waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm-Vrede gevraagd om als formateur te dienen van een nieuw ‘politiek’ kabinet voor Curaçao.

Uitgangspunt voor de formatie van het nieuwe kabinet is het regeerakkoord, dat de partijen PS, Pais en PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran op 12 december vorig jaar met elkaar zijn overeengekomen.

De aanstelling van Camelia volgt op de consultatieronde die de waarnemend gouverneur heeft gehouden met de minister van Staat, de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de voorzitter van de Staten en de leiders van alle politieke partijen, die op basis van de verkiezingsuitslag van 19 oktober 2012 één of meer zetels in de Staten hebben verworven.

Volgens het persbericht van het Kabinet van de Gouverneur hebben de ‘drie politieke partijen, Pueblo Soberano, Pais en PNP, alsmede het onafhankelijk Statenlid de heer G. Sulvaran, te kennen gegeven dat zij een kabinet wensen te vormen, dat de uitvoering van het regeerakkoord dat de leiders van genoemde partijen c.q. het Statenlid op 12 december 2012 hebben gesloten, verder ter hand neemt’.

In hun gesprekken met en tevens in hun brief aan de gouverneur hebben de drie partijen en het onafhankelijke Statenlid de wens uitgesproken om Camelia als formateur te benoemen. Camelia bekleedde deze functie ook na de verkiezingen van oktober vorig jaar.

Nu het justitieel en staatsveiligheidsonderzoek als onderdeel van de Landsverordening Integriteit (kandidaat-) ministers is afgerond, kan de benoeming van Camelia worden afgerond.

Aan Camelia is door de waarnemend gouverneur gevraagd om een kabinet te vormen dat bestaat uit ‘personen die bereid en in staat zijn om daadkrachtig, harmonieus en evenwichtig uitvoering te geven aan het regeerakkoord dat de leiders van de politieke partijen Pueblo Soberano, Pais en PNP en het onafhankelijke Statenlid Sulvaran op 12 december 2012 hebben getekend, bij voorkeur steunend op een ruime meerderheid in de Staten van Curaçao’.

De formateur is tevens ook verzocht om bij zijn werkzaamheden rekening te houden met de al eerder genoemde Landsverordening Integriteit (kandidaat-)ministers en er ook op toe te zien dat deze landsverordening in acht wordt genomen.

Camelia moet uiterlijk op 1 juni verslag uitbrengen aan de waarnemend gouverneur over zijn bevindingen. Poppetjes Van verschillende ministers die op dit moment zitting hebben in het zogenoemde takenkabinet is het al duidelijk dat zij terug zullen keren in het ‘politiek’ kabinet. Eerder al heeft de Amigoe aangekondigd dat José Jardim (Financiën), namens onafhankelijk Statenlid Sulvaran, en Earl Balborda (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, PNP) terug zullen keren.

Eerder deze week kondigde minister Nelson Navarro (Justitie) aan dat hij namens Pais terug zal keren, terwijl een lokaal ochtendblad melding heeft gemaakt van het feit dat Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening) langer zal aanblijven als minister voor dezelfde partij. Het is nog onbekend of vicepremier Steven Martina (Economische Ontwikkeling) zal terugkeren. Dit geldt ook voor de PS-ministers in het kabinet.

Zeker is dat demissionair premier Daniel Hodge niet terug zal keren. Voormalig Statenvoorzitter en huidig parlementariër Ivar Asjes wordt genoemd als mogelijke opvolger.

De kans dat Bernard ‘Ben’ Whiteman (Gezondheid, Milieu en Natuur) terugkomt wordt zeer groot geacht. Zijn optreden in de voorbije maanden heeft voor veel bijval gezorgd.

Van de twee overgebleven ministers, Rubina ‘Rubia’ Bitorina (Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport) en Sherwin Josepha (Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn), is nog niet bekend wat zij gaan doen.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *