Carnaval

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: ingezonden@.info

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliseerd.

Vandaag laten we ”  Henk Pasman ” aan het woord…………..

Het carnaval seizoen is geopend en de minister heeft zelf de route geinspecteerd op veiligheid. Daarbij is vooral gekeken naar bouwvallen , waarbij de geluidstrillingen wel eens voor een probleem zouden kunnen zorgen.
Vervolgens zie ik op televisie  de openingsparade en op de eerste geluidswagen, waarop achterop een enorme batterij luidsprekers staan opgesteld, zit een puber voor deze luidsprekers op een afstand binnen één meter.

Elk jaar opnieuw waarschuwen de oorspecialisten voor gehoorschade die kan optreden gedurende het carnaval.
Deze puber staat bloot aan een geluidsniveau van deze luidsprekers van om en nabij de 136 dB. Het lijstje van gehoorbeschadiging ziet er als volgt uit: maximale dagelijkse blootstelling aan geluid; bij 85 dB 8 uur, bij 91 dB 2 uur, bij 97 dB 30 minuten en bij 103 dB 7 minuten. Oordopjes geven een bescherming tussen de 15 en 30 dB.
Met andere woorden ook al had deze puber heel goede oordopjes ingehad dan nog staat hij bloot gesteld aan een niveau van 106 dB.
Wat is nu de kans dat een bouwval instort door geluidstrillingen en wat is de kans op gehoor beschadiging van allen die gedurende uren aan teveel geluid staan bloot gesteld?

Met andere woorden wat is de hoogste prioriteit: voorkomen van gehoorschade en vervolgens kijken naar bouwval. Maar niet alleen naar bouwval en het grootste “probleem” vergeten! Bouwval moet je controleren voor het nieuwe regenseizoen, aangezien de kans door schade als gevolg van regenval vele malen groter is als door geluidstrillingen!
Aandacht besteden aan totale veiligheid rondom carnaval, vooral op geluid en vervolgens op alles rondom veiligheid gedurende de verschillende optochten, zoals veilige voertuigen en geen druppel alcohol door bestuurders.
Minimale afstand van de luidsprekers voor allen die daar achter lopen tenminste 10 meter, plus aangemeten oordopjes voor deze groep!
Ik pleit voor informatie vooraf en niet achteraf, oftewel vertel nu hoeveel gehoor problemen er zijn geconstateerd vorig jaar. Doe dat idem voor vuurwerk! Elke dag herhalen net zoals de politieke partijen reclame maken elke dag op Telenotisia en in de overige media.

Henk Pasman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *