Categoriearchief: Persberichten

PB | Aruba is bezorgd over de situatie in Venezuela

Premier Evelyne Wever Croes van Aruba

Aruba worstelt momenteel met een groot aantal uitdagingen. De reeds bekende grootste uitdaging, openbare financiën, lijkt beheerst te zijn nadat de nieuwe regering, Kabinet Wever-Croes, nieuwe afspraken met Nederland heeft gemaakt over het pad naar duurzame overheidsfinancien. Aruba is het enig land binnen de voormalige Nederlandse Antillen die nooit financiële steun van Nederland heeft gevraagd noch gekregen. Verder lezen

FTAC | FTAC en FpK starten onderzoek naar banktarieven

Fair Trade Authority Curaçao (FTAC)

De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) is in samenwerking met de Fundashon pa Konsumidó (FpK) een marktonderzoek gestart naar de tarieven en rentes die lokale banken hanteren voor particuliere bankproducten. Het doel is om de tarieven en rentes van banken met elkaar te vergelijken en inzichtelijk te maken voor de consument. De resultaten van dit onderzoek worden uiteindelijk gepubliceerd in een openbare rapportage. Verder lezen

PB | Beëdiging bestuur CBCS

Jose Jardim, de Gouverneur van Curaçao H.E. George-Wout, en Leila Matroos-Lasten

WILLEMSTAD – Op woensdag 13 februari zijn twee leden van de Raad van Bestuur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten beëdigd. De heer Jardim en mevrouw Matroos-Lasten hebben hun eed afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Verder lezen

PB | Integrale vrijspraak Tromp definitief

OM trekt cassatie in: integrale vrijspraak definitief

Vandaag heeft het Openbaar Ministerie het cassatieberoep tegen het integraal vrijsprekende vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 13 december 2018 in de zaak tegen Emsley Tromp ingetrokken. Verder lezen

PB | Persbericht verdedigingsteam Gerrit Schotte inzake Maximus

MFK persbericht: Schotte geen Maximus verdachte

Het verdedigingsteam van dhr. Gerrit Schotte laat hierbij naar aanleiding van berichtgeving heden in de “Amigoe” omtrent een verhoor van dhr Schotte het volgende weten. Verder lezen

HOF | InselAir moet beslag op interCaribbean opheffen zodra bankgarantie is verstrekt

Met uitspraak

InselAir moet beslag op interCaribbean opheffen zodra bankgarantie is verstrekt | Extra

Philipsburg /Willemstad – Vandaag, 30 januari 2019, heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Sint Maarten vonnis gewezen in het kort geding tussen interCaribbean tegen InselAir en haar bewindvoerder. Verder lezen

PB | Curaçao voldoet aan BEPS actiepunt 5 van de OESO

Bestaande vrijgestelde vennootschapsvormen afgeschaft, nieuwe vrijgestelde CBV en innovatiebox erbij, exportregeling weg en geen online gokken in de E-zones  | Extra

In oktober 2017 heeft het Forum on Harmful Tax Practices (“FHTP”) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (“OESO”) naar aanleiding van actiepunt 5 van de “Base Erosion and Profit Shifting” (“BEPS”) de preferentiële regimes van diverse landen beoordeeld, waaronder ook die van Curaçao. Verder lezen

PB | Verklaring Venezolaanse politieke situatie

Regering Curaçao: Curaçao heeft haar steun wel uitgesproken voor de “Asamblea Nacional” (Parlement van Venezuela) en de voorzitter van dit parlement, Juan Guaidó.

Op 23 januari j.l. is de bevolking van Venezuela massaal de straat opgegaan voor herstel van de democratie. Een zeer begrijpelijke oproep die niet zonder meer genegeerd kan worden. Verder lezen

PB | Samenwerkingsconvenant ‘Groeistrategie Curaçao’ betekent nieuwe impuls in relatie met Nederland

Samenwerkingsconvenant ‘Groeistrategie Curaçao’ nieuwe relatie met Nederland

Willemstad – Minister President Eugene Rhuggenaath van Curaçao en Minister President Mark Rutte van Nederland hebben op maandag 21 yanuari 2019 een samenwerkingsconvenant ‘Groeistrategie Curaçao’ getekend. Dit conventant beoogt de samenwerkingsrelatie tussen de landen te moderniseren. Verder lezen

PB | Nieuwjaarstoespraak Gouverneur van Curaçao

Gouverneur Lucille George-Wout

Excellenties, geachte aanwezigen, bon nochi. Fijn om u allen op deze mooie avond te mogen begroeten in de tuin van het paleis van de Gouverneur van Curaçao. Verder lezen

PB | Nieuwjaarstoespraak van Minister-President van Curaçao

Beste medeburger, een fijne avond,

Nieuwjaarstoespraak van Minister-President Eugene Rhuggenaath

Ten eerste wil ik u en uw familie een gelukkig Nieuwjaar 2019 wensen. Ik hoop van harte dat dit een jaar mag zijn vol gezondheid en vreugde voor u en uw familie. Verder lezen

PB | KPMG Dutch Caribbean will operate as “KDC Interim” from January 1, 2019

Transitional activities have been arranged and the firm will continue as standalone firm called KDC Interim.

KPMG Dutch Caribbean will operate as “KDC Interim” from January 1. A mutual decision has been reached between KPMG International and the KPMG Dutch Caribbean Audit and Advisory Practice for the firm to withdraw from the KPMG global network by 31 December 2018. Verder lezen

PB | Kersttoespraak Gouverneur 2019

Gouverneur Lucille George-Wout

WILLEMSTAD – Toespraak Gouverneur van Curacao ter gelegenheid van de viering van Kerstmis 2018. Verder lezen

PB | Kerstwens 2018 van minister-president Rhuggenaath

Minister-president Eugene Rhuggenaath wenst een ieder namens de overheid een zalig kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar

Sta mij toe om u het allerbeste te wensen voor de kerstdagen en jaarwisseling. De feestdagen zijn aangebroken; een periode waarin wij overal op het eiland, op de werkvloer en thuis met lichtjes versieren zodat wij op die manier ons leven met hoop voor de toekomst vullen. We delen positivisme uit en genieten van elkaar, terwijl we terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar wat nog komen gaat. Verder lezen

Financien | GCB binnenkort eenvormig toezichthouder kansspelen Curacao

Financienminister Gijsbertha wil ‘s werelds grootste illegale en ongereguleerde witwas en terrorismefinancieringsnetwerk van meer dan duizend(en) online gokwebsites middels een bijna failliete stichting reguleren en legaliseren | Extra

De Stichting Gaming Control Board zal binnen afzienbare tijd formeel worden benoemd tot de eenvormig toezicht¬houder op kansspelen op Curaçao. Verder lezen

PB | Online aangifte doen verplicht per 1 januari 2019

Online aangifte doen verplicht per 1 januari 2019

Willemstad – Alle belastingplichtigen voor de Inkomstenbelasting moeten per 1 januari 2019 verplicht online aangifte doen. De online verplichting per 1 januari 2019 geldt ook voor alle bedrijven die belastingplichtig zijn voor de omzetbelasting, de loonbelasting en de winstbelasting en meer dan 20 werknemers in dienst hebben. Verder lezen

PB | Twee nieuwe rechters beëdigd door de Gouverneur

De beëdigde hofleden mr. A.J.M. van Gink en mr. S.M. van Lieshout

Op donderdag 6 december zijn mr. A.J.M. van Gink en mr. S.M. van Lieshout beëdigd als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Verder lezen

RdK | ‘Intern onderzoek bij RdK en directeur met verplichte vakantie

De RvC heeft ir. Marcelino de Lannoy tijdelijk belast met de dagelijkse leiding 

Willemstad – De Raad van Commissarissen (RvC) van de Refineria di Kòrsou N.V. (RdK) heeft de statutair directeur van deze vennootschap, de heer van Kwartel en twee andere werknemers, op 14 november jl. verzocht om met verplichte vakantie te gaan. Verder lezen

SONA | SOAB: Financiële administratie SONA voor HNO helemaal op orde

Verantwoordingen 2013 t/m 2016 beoordeeld | SOAB bevestigt dat financiële administratie van SONA voor HNO helemaal op orde is

WILLEMSTAD – De afgelopen week heeft SOAB na gedegen controle gerapporteerd dat de financiële verantwoording HNO door stichting SONA over de jaren 2013 tot en met 2016 geheel op orde is. De planning is om op basis hiervan nog dit jaar ook de financiële verantwoording van 2017 af te ronden. Verder lezen

CFT | Russell Voges benoemd in College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft)

Russell Voges benoemd in College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft)

Philipsburg/Den Haag – De Rijksministerraad heeft op 28 september 2018 ingestemd met het voornemen om de heer Russell Voges voor te dragen bij de Koning als lid op voordracht van Sint Maarten in het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft). Verder lezen

VVRP | Directeur Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit neemt afscheid

De CCAA wordt na vertrek van Dhr. De Jong per 1 oktober, geleid door de waarnemend directeur, dhr. Leslie La Place

Willemstad – Het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) informeert dat zij afscheid neemt van dhr. Hans de Jong die sinds november 2017 directeur is bij de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit (CCAA). Verder lezen

PB | Ontmoeting leden Raad van Advies in het Gouverneurspaleis

Tijdens ontmoeting is van gedachten gewisseld over zaken van wetgeving en bestuur

WILLEMSTAD – De Raad van Advies houdt regulier contact met de Gouverneur van Curaçao H.E. Lucille GeorgeWout in haar hoedanigheid als voorzitter van de Raad. In dat kader heeft op maandag 3 september 2018 een ontmoeting met de leden van de Raad plaatsgevonden in het Gouverneurspaleis. Verder lezen

PB | Persverklaring Jamaloodin naar aanleiding van vonnis

Met vonnis

Persverklaring George Jamaloodin naar aanleiding van vonnis van 30 augustus 2018 | Vigilante

Valencia 30 augustus 2018: De heer George Jamaloodin heeft met teleurstelling maar vooral ook met toenemende bezorgdheid kennisgenomen van het vonnis dat vandaag werd gewezen in de rechtszaak zie hij heeft aangespannen tegen het Land. Verder lezen

ENNIA | Vertraging uitbetaling van pensioenen

Persbericht ENNIA | Persbureau Curacao

Wegens introductie van nieuwe betalingsprocedures, is er een vertraging ontstaan in de uitbetaling van pensioenen. Gepensioneerden met een ENNIA-pensioen ontvangen uiterlijk 28 augustus hun pensioen. Verder lezen

MW | Medici Ventures signs MoU with Central Bank of Curacao and Sint Maarten

Market Watch

Matroos-Lasten, acting CBCS President: “We chose to sign this MOU with Bitt due to this company’s regional experience in digital payments and its macroeconomic views”.

Medici Ventures‘ Barbados-based fintech portfolio company Bitt, Inc. announces it has signed a Memorandum of Understanding (MOU) with the Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS) to explore the feasibility of the CBCS issuing a digital Curacao and Sint Maarten guilder to facilitate digital financial payments within the monetary union of Curacao and Sint Maarten. Verder lezen

PB | Team Knoops over ontnemingsprocedure Schotte en Van der Dijs

PERSBERICHT INZAKE DE ONTNEMINGSPROCEDURE TEGEN G. SCHOTTE EN MW. C. VAN DER DIJS

In de Babel zaak heeft het OM beweerd dat er sowieso geld ontnomen zal worden vanwege de eerdere veroordelingen bij het Hof. Daarmee heeft het OM de burgers van Curacao een onjuiste voorstelling van zaken gepresenteerd. Verder lezen

PB | Inspectie: Advent ziekenhuis doet onjuiste mededelingen

‘Bewering over ‘liegen en misleiden’ aantoonbaar onjuist’

Het Advent Ziekenhuis heeft vandaag in een advertentie onjuiste mededelingen gedaan over een interview dat door de Inspecteur-generaal op woensdag jl. is gegeven. Daarbij zijn grote woorden gebruikt als ‘liegen’ en ‘misleiden’. Dat is aantoonbaar onjuist. Verder lezen

PB | Declaratie Dhr. Huurman

Advent ziekenhuisdirecteur Cenaida Panneflek: Sed quis custodiet ipsos custodes…wie bewaakt de bewaker? | Jeu Olimpio

Wij hebben kennis genomen van het artikel in de knipselkrant ‘Huurman pareert kritiek en noemt het scheldpartijen’ wat geplaatst is op 26 Juli j.l en met name de uitspraken gedaan in het daaraan gekoppeld interview met Rick Hart van radio Hoyer. Verder lezen

PB | Raad voor de rechtshandhaving omtrent centrale meldkamer

Persbericht Raad van Rechtshandhaving

WILLEMSTAD – Hoewel het KPC volgens het inrichtingsplan beschikt over een gezamenlijke meldkamer voor zowel de politie, de brandweer als de ambulancedienst was hiervan ten tijde van het onderzoek nog geen sprake. Dit meldt de Raad in een inspectie naar de taakuitoefening van de meldkamer van het Korps Politie Curaçao. Verder lezen

PB | Koninklijke onderscheiding voor Herman George

,,De heer George was jarenlang in verschillende maatschappelijke functies betrokken bij de ontwikkeling van Curaçao tot een autonoom land binnen het Koninkrijk. Ook maakte hij zich als directeur van het Monumentenfonds sterk voor het behoud van
monumentaal erfgoed en had hij een actieve rol bij het organiseren en voorbereiden van bezoeken van leden van het Koninklijk Huis. De versierselen zijn hem op zondag 1 juli 2018 uitgereikt” | Foto Kabinet van de Gouverneur

Koning Willem-Alexander heeft bij Koninklijke Beschikking van 15 juni 2018 het Erekruis van de Huisorde van Oranje toegekend aan Herman George. Verder lezen