Categoriearchief: Column Armand Hessels

Column Hessels | Overheidscriminaliteit en staatsondermijning op Aruba?

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Overheidscriminaliteit en staatsondermijning op Aruba?

Uit de vorige twee opinieartikelen (‘Wie onkruid zaait zal onkruid oogsten’ en ‘Een falend waarborgsysteem’) is gebleken dat:
1- veel aandacht van ‘het bestuur’ uitging naar het voldoen aan de eisen van politieke patronage, dat zij daarbij het deficiënte administratief beheer (opzettelijk!?) in stand hielden en dat er de nodige verdachte handelingen plaatsvonden bij (overheids)projecten met vaak grote budgetoverschrijdingen; Verder lezen

Column Hessels | Een falend waarborgsysteem

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Een falend waarborgsysteem

Vanaf het begin van de status aparte in 1986 tot het eind van 2017 vormden politieke patronage, een deficiënt financieel beheer en dubieuze projecten belangrijke karakteristieken van het Arubaans bestuur. Dit heeft Aruba onnodig miljarden florins gekost. Dat werd grotendeels gefinancierd door leningen (=schuldvorming) en bezuinigingen in belangrijke overheidsdepartementen. Als zodanig was er structureel sprake van ondeugdelijk bestuur. De vraag is hoe dit gedurende ruim 30 jaar vrijwel ongestoord heeft kunnen plaatsvinden. Verder lezen

Column Hessels | Wie onkruid zaait zal onkruid oogsten

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Wie onkruid zaait zal onkruid oogsten

Op 7 juni j.l. ontving de Arubaanse regering het laatste communiqué van de CAft in de serie uitwisselingen over de begroting 2018. Die loog er niet om. De CAft eist concrete documentatie die toezeggingen van de (RdA aan de) regering ondersteunt. De sterkste nadruk ligt echter op de personeelsuitgaven. Verder lezen