Categoriearchief: Column George Lichtveld

AD | FCW Legal verliest weer van Lichtveld

Met vonnis en update

‘Louche en onguur’. Zo kwalificeerde George Lichtveld (rechts) het advocatenkantoor FCW legal. Volgens meerdere rechters zijn deze kwalificaties voldoende onderbouwd. Over de status van de FAS-aangifte tegen het kantoor bij het OM is nog niets bekend

Willemstad – Het advocatenkantoor Flocker Camelia Winkel Legal (FCW Legal) heeft zonder succes een hoger beroepszaak aangespannen tegen George Lichtveld en wordt door het Hof in het ongelijk gesteld. Verder lezen

DolfijnFM | Glenn Camelia stilletjes vertrokken bij Raad voor de Rechtshandhaving

Aangifte ligt bij het Openbaar Ministerie, maar die heeft nog niet tot vervolging besloten

Glenn Camelia is stilletjes vertrokken als voorzitter van de Raad voor de Rechtshandhaving. Zijn vertrek werd gisteren bekend gemaakt, pas nadat in de media een artikel verscheen over omstreden declaraties van zijn advocatenkantoor bij vijf ministeries. Verder lezen

AVC | FCW Legal is een louche advocatenkantoor en dat mag gezegd worden

Met vonnis en update 7 juni 2019 | Door Dick Drayer

‘Louche en onguur’. Zo kwalificeerde George Lichtveld (rechts) het advocatenkantoor FCW legal. Volgens meerdere rechters zijn deze kwalificaties voldoende onderbouwd | Lichtveld met advocaten Sandra in ‘t Veld en Roel Bijkerk | Persbureau Curacao

FCW Legal is een louche advocatenkantoor en dat mag gezegd worden. George Lichtveld van Sona deed die uitspraken en tot twee keer toe, krijgt hij de zegen van het Gerecht. Groso modo onderbouwt Lichtveld zijn stellingen en conclusies en het advocatenkantoor stelt daar weinig tegenover. Verder lezen

Opinie | De martelgang van Rafaely (17)

Door George Lichtveld

Opinie over geo-politiek | Persbureau Curacao

Rafaely is een Venezolaanse vluchtelinge die samen met een groep van ongeveer 30 andere mede- vluchtelingen op 11 april jl op zee werd opgepakt door onze kustwacht en meteen werd overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Haar verwijderingsbeschikking dateert net als die van haar andere lotgenoten van dezelfde datum (dus ook 11 april) en bestempelde haar meteen als ongewenste vreemdeling die uiterlijk 11 mei uit Curacao moest worden verwijderd en werd zij tot die tijd verbannen naar de vreemdelingenbarakken. Verder lezen

Opinie | Topoverleg EU met Cartel de los Soles

Door George Lichtveld

Opinie over geo-politiek | Persbureau Curacao

Alvorens men dit ingezonden stuk verder leest mag ik adviseren eerst het filmpje te bekijken met als titel “The real reason Venezuela’s Maduro survives: Dirty money” Verder lezen

Ingezonden | Inderdaad ‘Curaçao vervloekt’

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we  Jan Jonkman aan het woord. Verder lezen

Opinie | Open brief aan Jeanne Henriquez

Door George Lichtveld

Opinie over geo-politiek | Persbureau Curacao

Mevrouw Henriquez,

Door middel van deze brief wil ik reageren op uw ingezonden stuk zoals verschenen in de Amigoe-editie van 29 april 2019. Laat mij aanvangen door te stellen dat ik uw maatschappelijke betrokkenheid altijd heb gewaardeerd ondanks dat ik vaak mij niet achter uw standpunten kan scharen vanwege de lang achterhaalde jaren zestig-bevlogenheid welke maakt dat mensen zoals u het wereldgebeuren heel symplistisch blijven beschouwen als een strijdtoneel tussen goedaardige onderdrukte burgers en boosaardige, duivelse imperialisten die enkel uit zijn op geldelijk gewin. De wereld zit echter veel ingewikkelder in elkaar. Verder lezen

Opinie | Curacao vervloekt?

Door George Lichtveld

Opinie over geo-politiek | Persbureau Curacao

Vorig week heeft de minister van Justitie, de heer Quincy Girigorie, in duidelijke bewoordingen gesteld dat Curacao tegen de vrijlating is van 32 Venezolanen die van hun vrijheid zijn beroofd en zijn ondergebracht in barakken op het gevangenisterrein te Koraal Specht. Wanneer de minister dit stelt dan spreekt hij beslist niet voor mij en ook niet voor alle rechtgeaarde burgers die met afschuw reageren op de mensonterende drijfjacht die onze staat heeft ingezet tegen Venezolaanse vluchtelingen. Verder lezen

Opinie | Hoe de drugsmafia Venezuela in een burgeroorlog stort

Door George Lichtveld

Opinie over geo-politiek | Persbureau Curacao

Het was wereldnieuws toen afgelopen week vrijdag bekend werd gemaakt dat de ex-hoofd van de Venezolaanse militaire inlichtingendienst, Hugo “El Pollo” Carvajal, in Spanje gearresteerd werd op verzoek van de Amerikaanse Justitie die allang op de loer was naar hem wegens verweten drugsdelicten gepleegd tegen de Amerikaanse staat. Verder lezen

Opinie | Hypocrieten en de eed van Hippocrates

Door George Lichtveld

Opinie over geo-politiek | Persbureau Curacao

Recent hebben we kunnen lezen dat Ben Whiteman, de partijleider van Pueblo Soberano vindt dat de internationale roep tot het verlenen van humanitaire hulp aan de bevolking van Venezuela niet te rijmen valt nu diezelfde internationale gemeenschap naar zijn mening de oorzaak is van deze humanitaire crisis. Verder lezen

Opinie | The hottest places in Hell

Door George Lichtveld

Opinie over geo-politiek | Persbureau Curacao

President John F. Kennedy heeft ooit eens gezegd: “The hottest places in Hell are reserved for those who in time of moral crisis preserve their neutrality.” Het is dan ook Godgeklaagd dat bepaalde figuren uit onze gemeenschap vinden dat Curacao haar neutraliteit dient te bewaren inzake de verlening van puur humanitaire hulp aan Venezuela, personen dus die persoonlijke belangen (wat die verder ook mogen zijn, rust, veiligheid, PDVSA in leven houden, enz) hoger stellen dan het redden van mensenlevens. Zijn dit onze leiders? Verder lezen

Opinie | Malafide of compleet gestoord

Door George Lichtveld

Opinie over geo-politiek | Persbureau Curacao

Krasse woorden maar ik kan mij niet anders uitdrukken als het gaat om die onzin die de politieke beweging Kousa Prome uitslaakt in haar laatste communique onder de titel “Korsou no ke Guera, Korsou ke pas!”. En dan heb ik het niet over die versleten verwijten over uitbuiting en neo-kolonialisme die alsmaar weer uit het vaatje worden getapt zonder dat, ook dit keer weer niet, wordt aangegeven waar die uitbuiting in feite op berust. Verder lezen

Opinie | Over vernederen gesproken

door George Lichtveld

Column over de schade van Schotte | Persbureau Curacao

Kornuiten en vazallen van Schotte vinden dat gevangenisdirecteur Floran hem probeert te vernederen door hem niet toe te staan om in burgerkleding naar het Gerecht getransporteerd te worden. Ik begrijp dat niet goed want m.i. schuilt de vernedering in het als crimineel voor de rechter moeten verschijnen waarbij de klederdracht waarin dat gebeurd er verder nauwelijks toe doet. Vreemd dat Schotte zich druk maakt om zijn bajesplunje maar verder blijkbaar niet gebukt gaat onder de schande van zijn veroordeling als top-crimineel. Verder lezen

Opinie | Curacao, Corazon del Caribe

Door George Lichtveld

Opinie over geo-politiek | Persbureau Curacao

Afgelopen week hebben in de pers twee artikelen gestaan die betrekking hebben op de positie die Nederland inneemt inzake de Venezolaanse migratieproblematiek. Het ene artikel vermeldt dat tijdens de recente handelsmissie die premier Rutte ondernomen heeft naar Colombia, hij aan de Colombiaanse regering toegezegd heeft een bedrag van 4 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de internationale organisatie voor de Venezolaanse migrantenstroom. Verder lezen

Opinie | Zelfreiniging

Opinie over opportunistisch gedrag van Schotte’s handlangers | Persbureau Curacao

Zonder enige vorm van leedvermaak maar wel met heel veel schaamte hebben wij recentelijk de uitspraak van de Hoger Raad kunnen vernemen waarbij definitief is komen vast te staan dat de heer Schotte tijdens zijn premierschap zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten waaronder aan ambtelijke corruptie hetgeen binnen elk bestuurlijk regime zowat als de zwaarste misdaad kan worden beschouwd. Verder lezen

AD | ‘Formateur Camelia is strafbaar’

‘Vervalste brief Wiels afgedekt’

Willemstad – Fundashon Akshon Sivil (FAS) heeft in april aangifte gedaan tegen het advocatenkantoor FCW Legal en managing advocaat Camelia. Hoewel FAS vindt dat het Openbaar Ministerie (OM) haar werk moet kunnen doen, ligt de aangifte ‘op straat’ en wordt duidelijk dat het niet alleen gaat om het mogelijk valselijk en dubbel factureren van de overheid, maar ook om het strafbaar handelen van Glenn Camelia als formateur bij twee kabinetsformaties. Verder lezen

AVC | Oud-formateur Camelia in opspraak

Door Dick Drayer

Tijdens de zaak Glenn Camelia vs George Lichtveld werd al duidelijk dat FCW Legal onnoemlijk veel dure advocatenuren factureerde terwijl er bij verschillende ministeries en ook het MDPT een retainercontract lag | Foto FCW legal

Glenn Camelia is in opspraak. De architect van twee kabinetten met PS-signatuur zou goed verdiend hebben aan zijn rol als formateur van het kabinet Hodge en het kabinet Asjes. Dat deed hij door politiek lastige broeders buiten de deur te houden en bevriende maatjes naar voren te schuiven. Verder lezen

Opinion | The Netherlands give in to Narco-terrorism

By George Lichtveld

Column mr. George Lichtveld| Persbureau Curacao


Last Sunday we took notice of the secretly undertaken mission of our new minister of Foreign Affairs, Stef Blok to Venezuela, with the goal to improve the relationship with that country and to achieve the cancelation the blockade with the ABC islands. Verder lezen

Opinie | Steunbetuiging PS aan narco-dictator Maduro

Door George Lichtveld

Lichtveld: De huidige Nederlandse geopolitieke opstelling en strategie ten opzichte van Venezuela waarin haar (commerciële) belangen op de eerste plaats worden gezet zal ongetwijfeld verdere vernarcotisering voor onze eilanden ten gevolge hebben.

Schotte die het woord integriteit in zijn mond durft te nemen, vertegenwoordigers van de politieke partij Pueblo Soberano die aan dictator Maduro, of all people, een brief sturen waarin geklaagd wordt over machtsmisbruik door Nederland, ik kan mij soms zo rot schamen voor bepaalde politici van ons land. Verder lezen

Opinie | Nederland zwicht voor narco-terreur

Door George Lichtveld

Lichtveld: De huidige Nederlandse geopolitieke opstelling en strategie ten opzichte van Venezuela waarin haar (commerciële) belangen op de eerste plaats worden gezet zal ongetwijfeld verdere vernarcotisering voor onze eilanden ten gevolge hebben.

Wij hebben afgelopen zondag het nieuws mogen vernemen van de heimelijk ondernomen missie door onze nieuwbakken minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok naar Venezuela met als doel de relatie met dat land te verbeteren en te bewerkstelligen dat de blokkade met de ABC-eilanden weer wordt opgeheven. Verder lezen

Opinie | Opdracht tot moord

Door George Lichtveld

Opdracht tot moord op een Venezolaanse onderzoeksjournaliste | Persbureau Curacao

Het zal bekend zijn dat in de maand December van het afgelopen jaar de Venezolaanse onderzoeksreporter Maibort Petit op uitnodiging van Kring Antillen, op Curacao heeft vertoeft om een lezing te houden over de invloed van de drugkartels op de Venezolaanse regering. Haar openbaringen waren schokkend voor al diegenen die in de volle zaal nog geen idee hadden van de criminele geaardheid van deze ontaarde Venezolaanse regering. Verder lezen

CC | Open letter to parliamentarian ‘Menki’ Rojer

By George Lichtveld

Column mr. George Lichtveld| Persbureau Curacao

There are times when I am very deeply ashamed of the heavily polluted level that certain politicians here on Curacao show in the exercise of their profession as a representative of the people. This was also the case, among other things, when you recently made those shameless statements about the problem of President Maduro’s unilateral closure of borders between Venezuela and the ABC-Islands. Your statements are so repugnant, banal and improper that I wonder if you have thought about how absurd it is to try to defend the policy of this corrupt Venezuelan narco-government. Verder lezen

Opinie | Open brief aan parlementariër ‘Menki’ Rojer

Opinie George Lichtveld

Open brief aan parlementariër ‘Menki’ Rojer | Persbureau Curacao

Er zijn van die momenten waarop ik mij echt heel diep schaam voor het zwaar bezoedelde niveau dat bepaalde politici hier op Curacao ten toon spreiden in de uitoefening van hun beroep als volksvertegenwoordiger. Dat was onder andere ook het geval toen u recentelijk die schaamteloze uitspraken deed m.b.t. de problematiek rond de unilaterale sluiting van de grenzen door president Maduro tussen Venezuela en de Benedenwindse Eilanden. Uw uitspraken zijn zo weerzinwekkend, banaal en oneigenlijk dat ik mij afvraag of u wel heeft nagedacht over hoe absurd het wel is om het beleid van deze corrupte Venezolaanse nacro-regering te trachten te verdedigen. Verder lezen

Opinie | El muchachito habla

By George Lichtveld

Column mr. George Lichtveld| Persbureau Curacao

Bepaalde mensen beschikken over een talent om iedere keer wanneer zij hun mond open maken verkeerde dingen te zeggen. Gerrit Schotte is zo iemand. Toen tijdens zijn hoogtij dagen als premier van Curacao hij door de toemalige venezolaanse president “Muchachito” ( klein opdondertje) werd genoemd, refereerde die blijkbaar naar zijn korte lichaams gestalte. Voor mij slaat de bijnaam “muchacito” eerder op de “klein-“geestige mentaliteit waar hij bij herhaling getoond heeft over te beschikken. Weer een voorbeeld. Verder lezen

Opinie | MFK onthoofd

Opinie mr. George Lichtveld: MFK is een criminele organisatie | Persbureau Curacao

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft op 21 juli jl in hoger beroep bevestigd dat de heer Gerrit Schotte strafbaar is voor de hem ten laste gelegde strafbare feiten. Verder lezen

Opinie | Referendum: een keuze voor een rechtsstaat of een mafiastaat

Opinie mr. George Lichtveld | Persbureau Curacao


KFO blijft maar doordrammen voor het laten houden van een referendum. Dat recht hebben zij, zo zit onze democratie nu eenmaal in elkaar. Het is alleen maar betreurenswaardig dat zoveel tijd en energie wordt gestopt in een volstrekt nutteloos projekt dat uiteindelijk geen enkele toegevoegde waarde zal opleveren voor de maatschappelijke- en staatsrechtelijke ontwikkeling van ons land. Verder lezen

Opinie | Bloed Tambu

Opinie George Lichtveld | Bloed Tambu | Persbureau Curacao

Via de (social) media heeft het consulaat van Venezuela te kennen gegeven op woensdag 10 mei as wederom de ‘dia de la Afrovenezolano’ te vieren, een jaarlijks terugkerend evenement dat dient als een soort ode aan alle Venezolanen met Afrikaanse roots. Verder lezen

AD | FCW Legal gaat in beroep

‘onguur’ en ‘louche’

FCW Legal legt zich niet neer bij de uitspraak van de rechter in het kort geding tegen George Lichtveld. Het kantoor gaat in beroep, zo laat advocaat Achim Henriquez namens zijn klant in een persbericht weten. Verder lezen

DolfijnFM | Geen rectificatie voor FCW Legal

Update met vonnis

Tijdens de zitting kwam Lichtveld’s advocaat Bijkerk met een keur aan documenten over dubbele declaraties en andere twijfelachtige zaken | Persbureau Curacao

George Lichtveld hoeft niet te rectificeren. In een ingezonden brief in Amigoe en het Antilliaans dagblad had hij FCW Legal van Glenn Camelia een louche en onguur advocatenkantoor genoemd. Verder lezen

Extra | FCW-Legal lo apelá kaso kontra George Lichtveld

Update met vonnis

FCW-Legal lo apelá kaso kontra George Lichtveld | Extra

WILLEMSTAD. – Pasombra nos tur tin derecho di sa unda esun su derecho ta kuminsá i esun di e otro ta kaba, sigur den un komunidat chikí manera esun di nos, FCW-legal lo siguí prosedé den e kaso ku el a entamá kontra di Lichtveld. Verder lezen