Categoriearchief: _Opinies

Opinie | ‘Wie geeft zijn leven voor ‘onze’ eilanden?’

John Jansen van Galen | Dagblad van het Noorden

Venezuela heeft vrijdag de grenzen met Brazilië en Aruba weer geopend. Beide waren gesloten om humanitaire hulp van de oppositie te blokkeren.

Het in crisis verkerende Venezuela ligt dichter bij ons dan we ons realiseren. Wie is bereid zijn leven te geven voor de ABC-eilanden? Verder lezen

AD commentaar | Analyse: ‘Mediastilte’ in kwestie Neysa-CBCS

Neysa Schoop-Isenia zou door de ‘gewone’ wettelijk geregelde screening goed zijn bevonden, maar door het memo  was er een spaak in het wiel gestoken | Coaching

Er heerst mediastilte in de kwestie rond de inmiddels ex-kandidaat-minister Neysa Schoop-Isenia en de Centrale Bank CBCS, die een interne memo met vertrouwelijke gegevens had uitgestuurd. Alhoewel de aangekondigde aangifte door Schoop-Isenia bij de Landsrecherche tegen de CBCS nog niet heeft plaatsgevonden, is – naar verluidt – Schoop-Isenia nog steeds vastberaden om aangifte te doen. Verder lezen

Opinion | The real reason Venezuela’s Maduro survives: Dirty money

Jackson Diehl | The Washington Post

Venezuelans are the losers in the political conflict between the government and the opposition, and the United States is making it worse, according to Post Global Opinions senior editor Elias E. Lopez. (Joshua Carroll/The Washington Post

When asked to explain why their efforts to oust Venezuelan President Nicolás Maduro have fallen short, Trump administration officials typically cite the sinister influence of Cuba and Russia, which they say has stiffened the regime’s resistance. What they don’t speak about so much is a possibly more important factor: the Cartel of the Suns . Verder lezen

Opinie | VN: Biodiversiteit tast sociale en economische systemen aan

Biodiversiteit | Amigoe di Tera

De enorme biologische soortenrijkdom staat onder een grote druk. Binnen enkele decennia zullen bijna een miljoen soorten voorgoed verdwijnen, zo vrezen de VN experts. Als hoofdoorzaak wordt onze onverantwoorde omgang met het land en de zee genoemd. Vandaag op 6 mei maakt de VN de resultaten van een uitgebreide studie bekend dat haar experts in het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) hebben voorbereid. Verder lezen

Opinie | Open brief aan Jeanne Henriquez

Door George Lichtveld

Opinie over geo-politiek | Persbureau Curacao

Mevrouw Henriquez,

Door middel van deze brief wil ik reageren op uw ingezonden stuk zoals verschenen in de Amigoe-editie van 29 april 2019. Laat mij aanvangen door te stellen dat ik uw maatschappelijke betrokkenheid altijd heb gewaardeerd ondanks dat ik vaak mij niet achter uw standpunten kan scharen vanwege de lang achterhaalde jaren zestig-bevlogenheid welke maakt dat mensen zoals u het wereldgebeuren heel symplistisch blijven beschouwen als een strijdtoneel tussen goedaardige onderdrukte burgers en boosaardige, duivelse imperialisten die enkel uit zijn op geldelijk gewin. De wereld zit echter veel ingewikkelder in elkaar. Verder lezen

Opinie | Curacao vervloekt?

Door George Lichtveld

Opinie over geo-politiek | Persbureau Curacao

Vorig week heeft de minister van Justitie, de heer Quincy Girigorie, in duidelijke bewoordingen gesteld dat Curacao tegen de vrijlating is van 32 Venezolanen die van hun vrijheid zijn beroofd en zijn ondergebracht in barakken op het gevangenisterrein te Koraal Specht. Wanneer de minister dit stelt dan spreekt hij beslist niet voor mij en ook niet voor alle rechtgeaarde burgers die met afschuw reageren op de mensonterende drijfjacht die onze staat heeft ingezet tegen Venezolaanse vluchtelingen. Verder lezen

Opinie | ‘In strijd met het recht, klantonvriendelijk, ondoelmatig en inefficiënt’

Toelatingsorganisatie schrapt herstel verzuim
Door Lodewijk Rogier en Myra Biegelaar

Mr. Myra Biegelaar en professor mr. Lodewijk Rogier | Persbureau Curacao

Onlangs berichtte het Antilliaans Dagblad over de beleidswijziging van de Toelatingsorganisatie inzake verblijfsvergunningen. Per 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om bij incomplete aanvragen van vergunningen e.d. het verzuim te herstellen. Alleen bij verlengings- en wijzigingsaanvragen is aanvulling van bewijsstukken mogelijk. Verder lezen

Opinie | Kreet van Venezolanen op Curacao

door Alfredo Limongi

tientallen Venezolanen kunnen hun paspoorten niet vernieuwen en lopen ze het risico hun wettige status op het eiland te verliezen

Ongeveer een maand geleden zei Marisol Gutiérrez – die, totdat er een nieuwe regering in Venezuela is, de positie van consul van Venezuela op Curaçao bekleedt – in een opinieprogramma van het lokale tv-station TV Direct dat het verhuisproces in de ‘laatste fase’ was. Wat bedoelt zij met de ‘laatste fase’? Verder lezen

Ingezonden | Kreet van Venezolanen op Curacao

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Alfredo Limongi aan het woord. Verder lezen

KRR commentaar | Zelfs voor ministers is het Koninkrijk soms te ingewikkeld

Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

KADUSHI – Zelfs voor ministers is het Koninkrijk soms te ingewikkeld

,,Als een marsmannetje gevraagd zou worden om de planeet Aarde op een logische manier in te delen, zou hij niet op het Koninkrijk der Nederlanden komen”, hield toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk de Tweede Kamer al eens (in 2013) voor. Verder lezen

Trouw | Ook de Antillen hebben recht op bezoek van Kamerleden – die er al sinds 2011 niet meer komen

Trouw commentaar

In 2013 bezocht toenmalig minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Curacao. © ANP

Meer dan veertig jaar lang was het goed gebruik dat de fractievoorzitters in de Tweede Kamer eens in de twee jaar met elkaar op werkbezoek gingen. Eens in de vier jaar naar de Antillen en de keer daarop naar de voormalige kolonies Suriname en Indonesië, of naar landen waar een economisch wonder gebeurde, zoals India. Verder lezen

Opinie | Hoe de drugsmafia Venezuela in een burgeroorlog stort

Door George Lichtveld

Opinie over geo-politiek | Persbureau Curacao

Het was wereldnieuws toen afgelopen week vrijdag bekend werd gemaakt dat de ex-hoofd van de Venezolaanse militaire inlichtingendienst, Hugo “El Pollo” Carvajal, in Spanje gearresteerd werd op verzoek van de Amerikaanse Justitie die allang op de loer was naar hem wegens verweten drugsdelicten gepleegd tegen de Amerikaanse staat. Verder lezen

AD commentaar | Schending geheimhoudingsplicht CBCS?

AD commentaar | Schending geheimhoudingsplicht CBCS?

Neysa Schoop-Isenia (37) is gescreend in verband met haar voordracht om, namens de regeringspartij MAN, minister van Economische Ontwikkeling te worden. Naar verluidt zou het screeningsproces geen zaken hebben opgeleverd die een benoeming in de weg staan, althans haar advocaat Michael Bonapart schrijft op 11 april jongstleden: ,,Cliënte begrijpt dat er voor de adviserende instanties geen reden bestond om afwijzend op de voordracht te concluderen”.
Verder lezen

Opinie | Julian Assange: voorvechter van het vrije woord of een ordinaire inbreker?

Bert Lanting | Volkskrant

Wikileaks-oprichter Julian Assange. Beeld AP

Is WikiLeaks-oprichter Julian Assange een martelaar voor de persvrijheid of, zoals de Amerikaanse justitie betoogt, een inbreker die heeft geprobeerd de computers van de Amerikaanse overheid te hacken? Om die vraag zal het de komende weken of maanden draaien, nu de Verenigde Staten de Britse autoriteiten om uitlevering van de Australiër hebben gevraagd. Verder lezen

Opinie | Terecht dat Knops door de Senaat op het matje wordt geroepen

Door Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

Eerste Kamer roept Knops en Blok ter verantwoording over Venezuela+mensenrechten

Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van de mensenrechten in de landen van het Koninkrijk? Die vraag staat dinsdag centraal in het mondeling overleg waarvoor de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties staatssecretaris Raymond Knops heeft uitgenodigd. Verder lezen

Opinie | Nederland moet in Curaçao aan zijn zorgplicht richting Venezolaanse vluchtelingen voldoen

Opinie Peter Heintze , Thea Hilhorst en Denis Dijkzeul | Volkskrant

Venezolaanse kooplui verkopen fruit op de floating market in de wijk Punda in het centrum van Willemstad. Op deze markt verkopen Venezolanen vers waar, die ze met de bootjes die liggen aangemeerd over brengen van het vaste land. Veel marktkraampjes zijn gesloten vanwege het exportverbod door de crisis in Venezuela. Beeld ANP

Minister Ollongren en staatssecretaris Knops, nu op de Antillen, dienen het probleem van de Venezolaanse vluchtelingen op te lossen. Verder lezen

AD commentaar | ‘No work no pay’

AD commentaar | ‘No work no pay’

Ambtenaren die in februari en maart hebben gestaakt kregen toch hun volle salaris en alles wat erbij hoort uitbetaald. Dát is al ongelooflijk. Maar erger is de reden die daarvoor wordt opgegeven: het systeem om te bepalen wie wel en wie niet heeft gewerkt, functioneert niet. Er is geen algemeen effectief registratiesysteem. Anno 2019 met alle beschikbare moderne ICT-hulpmiddelen. Hoe is het mogelijk? Verder lezen

AD commentaar | Verzuim Amparo

AD commentaar | Verzuim Amparo

Op niet mis te verstane wijze – zowel qua woordgebruik als wat betreft volume – gaf Amparo dos Santos (Kòrsou di Nos Tur) vorige week af op zijn collega-Statenleden die wat hem betreft gevoelloos zijn voor de pijn van de bevolking, die geconfronteerd wordt met een pakket belastingmaatregelen, terwijl parlementariërs er maar lustig op losreizen. Panama, Mexico en binnenkort Den Haag. Verder lezen

Opinie | Het bleek óp het ministerie onveiliger te zijn dan daarbuiten, dus zo gek was die kleine naamsverandering niet

Volkskrant | Sheila Sitalsing

Sheila Sitalsing | Volkskrant

Toen ik dinsdagochtend vroeg in de Volkskrant las dat er een kleine 32 miljoen euro uit de staatskas is gebruikt om briefpapier en e-mailadressen bij een aantal ministeries te veranderen en naambordjes over te schilderen (het ministerie van Economische Zaken werd Economische Zaken en Klimaat, Milieu werd Infrastructuur en Waterstaat, et cetera), mompelde ik ‘o jee, Kamervragen’. Verder lezen

AD commentaar | Analyse: Curaçao staat voor een kantelpunt

Raymond Knops, Eugene Rhuggenaath, Mark Rutte groeistrategie | Antilliaans Dagblad

De vraag is hoe de Rijksministerraad (RMR) – lees: het kabinet van premier Mark Rutte (VVD) – reageert op het verzoek van de Curaçaose regering-Rhuggenaath om toepassing van artikel 25 van de Rijkswet financieel toezicht (Rft). Verder lezen

AD commentaar | Kiezer Bonaire wil rust

AD commentaar | Kiezer Bonaire wil rust

De uitslag van de verkiezingen op Bonaire maakt een aantal dingen duidelijk. Ten eerste dat de kiezer het geruzie in de politieke arena zat is. Dat blijkt enerzijds uit de duidelijk lagere opkomst dan vier jaar geleden. Verder lezen

Opinie | Kostenbeheersing medicijnen

Door Florance Doralice

Investeren in een adequaat gegevensuitwisseling systeem draagt bij aan het beheersen van farmaceutische kosten op Curaçao.

Dit artikel geeft inzicht in hoe farmaceutische kosten beter beheersbaar kunnen worden gemaakt door te investeren in een professioneel datamanagementsysteem op Curaçao. Gegevensuitwisseling via een dergelijk datasysteem is nodig om een meer betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijker gezondheidszorgsysteem te hebben waarin zorgverleners beter met elkaar kunnen communiceren. Verder lezen

MO | Wat kunnen we doen voor Venezuela?

Opinie Orlando Verde | Mondiaal Nieuws

De transitie wordt lang en moeizaam

Wat er gaande is in Venezuela, is voor niemand duidelijk. Wie anders beweert, die liegt. Het conflict is vaak in het nieuws geweest en daarom komen namen ons bekend voor. We hebben een idee waar die namen voor staan. Toch heerst er een begrijpelijk gevoel van wantrouwen over wat mensen vertellen. Verder lezen

KRR commentaar I Kom op, wie klaagt eindelijk het Koninkrijk eens aan?

Opinie Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

Opinie Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

Het Openbaar Ministerie op Sint Maarten noemt de situatie in de Point Blanche-gevangenis ‘niet ideaal’. Het maakt zichzelf daarmee de onbetwiste topfavoriet bij de verkiezing van het understatement van het jaar. De situatie is namelijk ronduit erbarmelijk, gevaarlijk, mensonwaardig en (dus) volstrekt onhoudbaar. En dat is al twintig jaar het geval, zo niet langer. Verder lezen

Opinie | Mike Eman was op de hoogte van corruptie van Paul Croes en deed er niks aan

MEP Statenlid Endy Croes

Aruba werd opgeschrikt door de verhalen die uit de IBIS-zaak rolden. Een voormalige AVP minister, voormalige AVP Statenvoorzitter, schuldig gevonden voor ambtelijke corruptie, en veroordeeld tot 4 jaar cel. Verder lezen

Opinie | Commentaar: In de Venezolaanse crisis moet Nederland Curaçao ondersteunen en druk op Maduro blijven uitoefenen

Peter Giesen | Volkskrant

‘Minstens zesduizend Venezolanen verblijven inmiddels op Curaçao, op de vlucht voor onderdrukking en sociale ellende.’ Beeld AFP

De Venezolaanse crisis heeft nu ook het Koninkrijk der Nederlanden bereikt. Minstens zesduizend Venezolanen verblijven inmiddels op Curaçao, op de vlucht voor onderdrukking en sociale ellende. Nederland heeft Curaçao ondersteuning beloofd bij de opvang van deze vluchtelingen. Verder lezen

Opinie | Meer hotelkamers in Aruba: vriend of vijand?

Door Jan van Nes

Er staan nog eens 3.000 hotelkamers gepland op Aruba

Met de recent aangekondigde ontwikkeling van 900 kamers te San Nicolas ben ik even stil gaan staan bij wat deze ontwikkeling voor San Nicolas en Aruba zou kunnen betekenen. Verder lezen

Opinie | Hypocrieten en de eed van Hippocrates

Door George Lichtveld

Opinie over geo-politiek | Persbureau Curacao

Recent hebben we kunnen lezen dat Ben Whiteman, de partijleider van Pueblo Soberano vindt dat de internationale roep tot het verlenen van humanitaire hulp aan de bevolking van Venezuela niet te rijmen valt nu diezelfde internationale gemeenschap naar zijn mening de oorzaak is van deze humanitaire crisis. Verder lezen

Opinie | Rocco Tjon: CAFT na-apen populair onder journalisten en politici

Arubaans parlementariër Rocco Tjon (MEP)

Zoals moge blijken uit de onlangs uitgebrachte uitvoeringsrapportage 2018 (MinFec/19/P3881, d.d. 19 februari 2019) waarin informatie ten aanzien van de middelen- en kostenrealisatie van het gevoerde beleid van het kabinet Wever-Croes gegeven wordt, ligt het financieringstekort (-2.5%) over 2018 ruim lager dan hetgeen afgesproken was tussen Nederland en Aruba. Verder lezen

AD commentaar | Analyse: Isla-bonden richten zich tegen verkeerde ‘gevaar’

Welk doel streven deze bonden na? Als dat daadwerkelijk het behoud is van de Isla en de banen, dan zijn ze verkeerd bezig. Ze dienen een verkeerde god. En deep down weten ze dat | Antilliaans Dagblad

Niet de eventuele ‘hub’ op Curaçao voor humanitaire hulp aan Venezuela, niet de regering-Rhuggenaath in Fòrti, niet de coalitie, niet minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, niet het (helaas) afgehaakte Motiva/Aramco, niet Clift Christiaan, en niet overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) vormen het gevaar voor het brood van de werknemers van de Isla-raffinaderij. Verder lezen