Categoriearchief: Column Renée van Aller en John de Vries

Column Van Aller – De Vries | Splendid Isolation

©2019 Renée van Aller en John de Vries

Ibishandel | Column

Er is iets vreemds aan de hand met de Arubaanse overheidsfinanciën. De minister van Financiën neemt het de CAft kwalijk, dat er toezicht wordt uitgeoefend. Er zijn afspraken met Nederland gemaakt over uitgaven, inkomsten en bezuinigingen. De situatie in Venezuela en het opnieuw opstarten van de raffinaderij worden handig ingezet om de aandacht af te leiden van de zorgelijke situatie van de overheidsfinanciën (zie onder meer Bon Dia 15 februari 2019). Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Ibiszaak

©2019 Renée van Aller en John de Vries

Ibishandel | Column

De lopende Ibiszaak in Aruba is de tegenhanger van de Schottezaak in Curaçao. Beide zaken gaan en gingen over ambtelijke en politieke corruptie. Nu is dat geen nieuw fenomeen. Dat is al jaren aan de gang. Zo wordt politieke steun gekocht en verkocht. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Crisisplan

©2018 Renée van Aller en John de Vries

Crisisplan | Column

In het hele Koninkrijk heerst onvrede. In Nederland is de oorzaak, dat de regering de kloof tussen de goed verdienende elite en de gewone burger onaanvaardbaar vergrootte. De afschaffing van de dividendbelasting is daar een fraai voorbeeld van. De multinationals betalen nauwelijks belasting en betalen minder voor energie, dan u en ik. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Losgetrild inzicht

©2018 Renée van Aller en John de Vries

Losgetrild inzicht | Column

De situatie van de overheidsfinanciën in Aruba is vergelijkbaar met de Italiaanse begroting voor 2019 die is afgekeurd door de Europese Commissie. Voor het eerst in de geschiedenis. Waarom? De economische ontwikkelingen in Italië zijn al jarenlang niet florissant. Lage arbeidsproductiviteit, te laagopgeleide beroepsbevolking, te weinig economische diversiteit, te vroege pensionering, verhoging pensioen en basisinkomen, weinig economische groei en te lang teveel geleend. Verder spelen belastingontduiking, corruptie, een overdaad aan regels een stroperige bureaucratie, een gebrek aan rechtszekerheid en een verouderende bevolking ook een rol. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Integriteit Aruba

©2018 Renée van Aller en John de Vries

Wat is integriteit? | Column

Integriteit is wat de samenleving betamelijk en juist vindt (de publieke moraal). Integer zijn betekent onkreukbaar zijn, rechtschapen en van onbesproken gedrag zijn. Het betekent ook dat als de verleiding groot is de ambtenaar of werknemer bij de overheid – ondanks de verleiding – op het rechte pad blijft. Verder lezen

TPO | Lekken; ook politici moeten zich leren gedragen

Informatie die naar de media kan worden gelekt kan ook
naar de Kamer worden gestuurd | Ronald van Raak

Minister Wopke Hoekstra van Financien en premier Mark Rutte na het aanbieden van het koffertje met de rijksbegroting en miljoenennota. ANP BART MAAT

Bijzonder was het wel, een parlementair verslaggever die het volk opriep om tegen mij in opstand te komen. Aanleiding was mijn protest vorige week tegen het lekken van informatie uit de begrotingen, terwijl ik en andere Kamerleden onze mond moesten houden. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Geld dat stom is, maakt recht wat krom is

©2018 Renée van Aller en John de Vries

Geld, geld, geld, …. of…?

Daar zijn we weer met onze column over de stand van de Arubaanse overheidsfinanciën. Dat duurde even, omdat de laatste twee jaar nauwelijks reële (CBA) cijfers bekend waren. Uiteraard zweeg de AVP over het eigen verkwistend spenderen. Daardoor zijn de zittende en komende regeringen opgezadeld met jarenlange torenhoge afbetalingsregelingen. Verder lezen

TPO | Mark Rutte ontloopt het referendumdebat, gaat liever zaken doen in China

Ik hoop dat onze premier daar een lesje heeft geleerd in democratie |
Column Ronald van Raak

Het was minister Ollongren die weer voor de premier de kastanjes uit het vuur moest halen. Zij kwam in de Kamer uitleggen dat het kabinet dit keer écht recht wilde doen aan het ‘nee’ van de kiezers, maar moest ook toegeven dat de Sleepwet gewoon wordt ingevoerd, zonder dat aan deze wet ook maar één letter wordt veranderd.

Tijdens de campagne over de Sleepwet vergeleek Mark Rutte het referendum met ‘kantklossen’, een vrijblijvende vorm van vrijetijdsbesteding. Het was een opmerking uit hoogmoed, omdat de premier er van overtuigd was dat hij het referendum toch wel zou winnen. Maar Nederland zei ‘nee’ tegen de premier. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Lange lijst twistpunten

©2018 Renée van Aller en John de Vries

Aruba – politieke partijen blijven twisten over wie de schuld heeft

“Politici zijn de afgelopen jaren steeds meer in de ban geraakt van de mogelijkheden om de kiezer te paaien. Reclamebureaus, spindokters, woordvoerders en bedrijven als Cambridge Analytica die op basis van (gestolen) data aan microtargeting doen. Je krijgt dan alleen het politieke standpunt voorgeschoteld waar je het toch al mee eens bent.” Dat zegt Bas Heijne in het NRC Handelsblad van 24 maart 2018. Een variant hiervan gaat op voor de rest van het Koninkrijk. Aruba heeft een nieuwe regering.  Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Hasi redo, bati bleki

©2018 Renée van Aller en John de Vries

©2018 Renée van Aller en John de Vries | Foto Irena Bikker-Croes

Onlangs bespraken wij enige kwellende kwalen die het Land Aruba teisteren. Wij bespraken die kwesties in een eersterangs uitspanning met uitzicht op zee, getooid met woeste golven. Wij menen in zo’n gelegenheid valide conclusies te kunnen trekken. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Geniepig gemanipuleer en imagoschade

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Trustkantoren draaien tegenwoordig op voor schade belastingtrucs | NRC illustratie

De rechter reikte ons op 28 januari 2018 het overheids-ei van Columbus aan. (ECLI:NL:RBDHA:2015:2269). Een feestelijke verrassing. Zoals wij weten is het Koninkrijk een befaamd belastingparadijs, ook al is het zo geheim dat we het van de roerganger Rutte niet mogen zeggen of denken. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Recht maken wat krom is

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Recht maken wat krom is | Column

Wij maken ons zorgen over de integriteit van openbare ambtenaren, belastingheffing en de openbare meningsvorming. Hoe reageert de rechtspraak daarop? Het gaat over drie recente geruchtmakende zaken. Sjoemelnotarissen. Winstbelasting voor loterijen en via een uitspraak van de winstbelasting op loterijverkopen, ook belasten van gokken on line. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Up yours

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Shell | Ruben L. Oppenheimer NRC

Het NRC Handelsblad berichtte op 20 en 21 december 2017 dat de Shell en enkele topmanagers vervolgd worden voor corruptie en omkoping. Behalve Shell wordt ook het Italiaanse oliebedrijf Eni vervolgd voor omkoping in verband met een olieveld in Nigeria in 2011. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Wie kan rekenen, rekent op Rutte

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Premier Rutte en minister Plasterk na een nieuw crisisberaad SXM | ANP

Er is grenzeloos politiek geharrewar over wie verantwoordelijk wordt over de juiste besteding van de heropbouwbudgetten voor Sint Maarten. Nu is dat niet zo verwonderlijk omdat het eiland al decennia in de greep is van maffiose witwasserijen, drugsdoorvoer en (il)legale goksyndicaten van Turkse, Amerikaanse, Russische en Italiaanse herkomst. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | To be or not to be?

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Dutch Sandwich: “Nederland is eigenlijk twee belastingparadijzen voor de prijs van één: ons kikkerlandje en de Antillen.” Dat begon in 1939, bij Citco aldus drie Quote-redacteurs in hun boek Het Belastingparadijs.

Wie speelt een rol in welk spel met geld en macht en waarom? Twee onderwerpen houden ons uit de slaap. Het Nederlandse belastingparadijs en het volstrekt onbegrijpelijke politieke geharrewar over financiële hulp aan het verwoeste Sint Maarten. Voor beide geldt: geraffineerd gesjoemel. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Might is right

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Eric Cremers, Remembering the hurricanes Rijsdijk Gallery

Het is algemeen bekend dat Nederland internationaal witwassen stimuleert, vooral voor multinationals. Niet voor u en mij. Rutte III beloonde met de afschaffing van de dividendbelasting opnieuw de buitenlandse investeerders met € 1,4 miljard. Hij geloofde dat dit nodig was tot in zijn diepste vezels, sprak hij begeesterd, maar ongemotiveerd. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Droomkandidaat op Koninkrijksrelaties in Rutte III?

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Droomkandidaat op Koninkrijksrelaties in Rutte III? Foto Rene Zwart

Arme Raymond Knops (m). Als gewaardeerde CDA defensiespecialist, werd hij getipt voor de post van minister van Defensie in Nederland. Maar die plek werd vergeven aan de ervaren bestuurder Ank Bijleveld. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Ga eens in je eigen kracht staan!

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Gouverneur Alfonso Boekhoudt benoemd Evelyn Wever-Croes tot formateur.

De beoogde, eerste vrouwelijke premier in het Koninkrijk is de vermoedelijke premier van de nieuwe Arubaanse regering. Zij wil Nederlandse hulp om de overheidsfinanciën door te lichten en corruptie aan te pakken. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Depri

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Over Machtshonger, stempelparlementen en stempelkabinetten

Wij zien geen gat meer in de politieke Koninkrijkstoekomst. Waarom? Groeiende en blijvende neerslachtigheid door het stijgende ‘eigen risico’. In het leven, de politiek en de gezondheidszorg. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Waarheidsvinding en verkiezingen

©2017 Renée van Aller en John de Vries

“Met veel emotie in mijn hart wil ik iedereen bedanken voor een unieke en onvergetelijke ontvangst, die alleen een partij aan zijn leden kan geven en een warme reactie die alleen door een verenigd volk kan worden gegeven!” Getekend, Paul Croes

Voor de verkiezingen van 2005 ontwierpen wij een corruptie meter naar aanleiding van de Government’s 23rd Psalm. In de laatste 30 jaar is de regering er, qua deugdelijk bestuur, transparantie en bestrijding van nepotisme en vriendjespolitiek niet op vooruit gegaan. Integendeel. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Blast from the past

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Albert Heijn scoort met ‘Buik, Billen, Bonus’-hunk

Door ons ouder worden, wordt de tijd eindig. De toekomst krimpt en wordt verleden tijd. Met de snel veranderende samenleving, de allesoverheersende macht van Facebook en Google, die alles over ons weten, blijft er minder dan een schim van ons zelf over. We veranderen in een digitaal verlengstuk van de media. Verder lezen

Column Youp | Klaar met Kees

Column Youp van ‘t Hek voor NRC Handelsblad | Klaar met Kees

Mijn Amerikaanse vriend Jim belde en vroeg me wie die Van der Staaij is? Hij had zijn brief in The Wall Street Journal gelezen. Ik legde hem uit dat deze Kees van der Staaij iemand is die tragisch jong dementeert en daarom binnenkort wordt afgespoten. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Stip aan de horizon

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Gordon Parks: Department Store Mobile Alabama, 1956

Stippen aan de horizon zijn doelstellingen. Die stippen vermeldde Menno de Bree in het Financieele Dagblad (FD) van 1 juli 2017. Wij koesteren een waslijst aan doelstellingen. Onze wereld verandert in rap tempo. Meestal denken we dan aan digitalisering, automatisering, verlies van banen en een tekort aan werk. Wat moeten onze kinderen leren om zelfstandig te kunnen overleven? Maar er is meer. Discriminatie naar ras en geslacht, zoals onderscheid naar persoonskenmerken. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Dreigen en pluimstrijken

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Baba Herdé kan het slimst met de strooppot overweg | Vigilante

“Een langzame pijnlijke dood’ wordt schrijver Özcan Akyol onlangs digitaal toegewenst, naar aanleiding van zijn boeiende documentaire-reeks De neven van Eus – waarom? Omdat hij het land van zijn familie niet positief genoeg zou afschilderen, omdat hij een fel criticus van Erdogan’s Turkije is.” Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Festival Campaňa 2017

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Croes recent: “Met veel emotie in mijn hart wil ik iedereen bedanken voor een unieke en onvergetelijke ontvangst, die alleen een partij aan zijn leden kan geven en een warme reactie die alleen door een verenigd volk kan worden gegeven!”

Minister Paul Croes is vervangen door minister Bermudez. We waren eerder van mening dat er geen wettelijke basis was voor die vervanging. Het is nergens geregeld. Dus het landsbesluit is nietig en minister Croes is nog steeds minister. Minister Bermudez is onbevoegd. Het lijkt ons een feestelijke variant van een artikel uit de Diario van 21 augustus 2001: Aruba gozando di ‘Festival Campaňa 2001-2005’. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Rookgordijn

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Non-actieve minister tevens verdachte Paul Croes bezorgt AVP  stemmen | NoticiaCla

Volgens de laatste cijfers van het CBS heeft Aruba thans 110.309 officiële inwoners (3rd Quarterly Demographic Bulletin 2016). Als het vierde kwartaal 2016 en het eerste kwartaal 2017 meegerekend worden, zou het aantal inwoners fiks hoger kunnen zijn. Na de verkiezingen komen er wellicht nog 30.000 nieuwe inwoners bij, inclusief gezinshereniging. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Fatale vooruitzichten

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Een schitterend spel van rook en spiegels

De Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft zijn economische voorspellingen voor de komende jaren naar beneden bijgesteld (Economic Outlook May 2017). In 2015 en 2016 daalde het GDP met 0.2% en 0.5%. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Schijn of werkelijkheid?

©2017 Renée van Aller en John de Vries

2017 05 01 – Cft Jaarverslag 2016 Curacao by Black Lion on Scribd


Wat zegt het CFT jaarverslag 2016 over Aruba? “De economische groei stagneerde opnieuw in 2016 na de eerdere krimp van 0,5% in 2015. De groeiprognoses worden nog overeind gehouden door de investeringen van CITGO in de ombouw van de olieraffinaderij in een upgrader. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Overtuigend ontkenbaar

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Henry Keizer | Merlin Daleman

Wat te doen als er verkiezingen zijn en schokkende affaires uw smetteloze partij opnieuw hebben getroffen? Hoe vertelt u bijvoorbeeld uw VVD-kiezers overtuigend ontkennend dat uw voorzitter onder vuur ligt? Hij heet toepasselijk Keizer (Henry) en lijkt een grote dikke deugniet. Verder lezen

Column Van Aller – De Vries | Onbuigzaam onbegrip

©2017 Renée van Aller en John de Vries

Aruba Dushi Tera

De laatste dagen wordt in de lokale Arubaanse pers breed uitgemeten dat Aruba in zijn ontwikkeling door duistere Nederlandse politieke motieven wordt geremd. Er kan niet goedkoop worden geleend. Waarom zou Nederland Aruba een lening weigeren, als Aruba zich aan de afspraken had gehouden? Verder lezen