Categoriearchief: Curatele Aruba

Column Den Cayente | The Island Way

Column Arien Rasmijn

Aruba politiek | Arien Rasmijn

Al sinds april onderhandelen ambtenarenvakbonden Seppa, Simar, SPA, Sada en Topa met de regering over de indexering voor 2018. Die is uitgerekend op 3,6 procent. De indexering voor de eerste helft van 2019 is zelfs 4,6 procent. Bepaald geen kattenpis voor een salarisaanpassing die eigenlijk niet eens in de wet staat vastgelegd, maar mensen houden van hun verworvenheden. Verder lezen

AVC | Gezonde overheidsfinanciën op Aruba afhankelijk van aanpak overwerk en ziekteverzuim

Dick Drayer | Achterkant van Curacao

Korrectie Instituut Aruba | Foto Persbureau Curacao

Aruba besteedt jaarlijks ruim een derde deel van de overheidsuitgaven aan personeelskosten en is daarmee niet alleen de grootste werkgever op het eiland, maar ook de duurste.  Verder lezen

AD | CAft: Impopulaire maatregelen hard nodig

Overwerk bij overheid Aruba terugdringen

Oranjestad – Het terugdringen van overwerk bij overheidsdiensten op Aruba vraagt om ‘impopulaire maatregelen’ die op termijn dienen te leiden tot een andere opvatting van het begrip ‘overwerken bij een uitvoerende dienst’. Verder lezen

AD | ‘Resultaat regering Aruba al te zien’

CAFT Aruba | Antilliaans Dagblad

Oranjestad – ,,Kabinet-Wever-Croes zit nog geen twee jaar, maar de resultaten van het harde werk zijn al te zien.” Zo begint de jubelende verklaring van minister-president Evelyn Wever-Croes, naar aanleiding van het bezoek van het College Aruba financieel toezicht (CAft) eind vorige week. Verder lezen

PB | Aruba neemt grote stappen naar duurzame overheidsfinancien

2020 voor het erst een begrotingsoverschot

ORANJESTAD — Kabinet Wever-Croes zit nog geen twee jaar, maar de resultaten van het harde werk zijn al te zien. In 2014, 5 jaar geleden was het tekort 450 miljoen arubaanse guldens, of tewel 9.3% van het BNP. In 2019 bedraagt het tekort 25 miljoen, of tewel 0.5% van het BNP. Dit dankzij de visie van Kabinet Wever-Croes om Aruba weer op het pad te zetten van duurzame overheidsfinancien. Verder lezen

AD | IMF helpt Aruba met schulden

Foto Regering Aruba

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat Aruba helpen om de schulden te verminderen. Dat heeft minister Xiomara Ruiz-Maduro van Financiën besproken met vertegenwoordigers van het IMF. Verder lezen

AD | ‘Aanwijzing Aruba niet gepast’

Caft beaamt dat kabinet Wever-Croes goed werk levert, maar blijft dreigen met aanwijzing | Antilliaans Dagblad

Oranjestad – Volgens minister-president Evelyn Wever-Croes had de overeenkomst met Citgo niet op een beter moment kunnen komen. ,,Door de extra inkomsten die daardoor mogelijk zijn, kan Aruba aan de financiële normen voldoen.” Verder lezen

AD | Regering Aruba: Advies aanwijzing onterecht

Premier Wever-Croes benadrukt dat Aruba zich houdt aan de vorig jaar november met Nederland gemaakte afspraken en er dus helemaal geen reden is voor een aanwijzing.

Oranjestad – De regering is teleurgesteld over het advies tot aanwijzing van de kant van het College Aruba financieel toezicht (CAft). In een brief aan minister-president Mark Rutte schrijft premier Evelyn Wever-Croes dit advies prematuur en onterecht te vinden. Verder lezen

NRC | Grip of afstand? Kamer verdeeld over Caribische delen van het koninkrijk

Rik Rutten

Huizen op het eiland Sint Maarten, een jaar na orkaan Irma. Foto Tim van Dijk / ANP

Koninkrijksrelaties De Tweede Kamer is „nog nooit zo somber geweest” over de Caribische delen van het koninkrijk, met name over Sint-Maarten. Verder lezen

CuracaoNieuws | College adviseert aanwijzing voor Aruba

Persbureau Curacao

Het College Aruba financieel toezicht

Oranjestad – Er hangt Aruba een aanwijzing boven het hoofd. Het College Aruba financieel toezicht heeft de Rijksministerraad daartoe geadviseerd. Verder lezen

AD | CAft adviseert aanwijzing voor Aruba

Heet hangijzer blijft het Sociaal Crisisplan | Antilliaans Dagblad

Oranjestad – Het College Aruba financieel toezicht (CAft) constateert dat Aruba tot nu toe voldoet aan de financiële normen voor 2019. Maar omdat er grote zorgen zijn over de financiële positie op de langere termijn, adviseert het CAft de ministerraad van het Koninkrijk toch om over te gaan tot een aanwijzing. Verder lezen

NTR | Rijksministerraad: Nederland en Aruba blijven in gesprek over financieel toezicht

Foto: John Samson

DEN HAAG – Aruba krijgt opnieuw tijd om staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) ervan te overtuigen dat de Rijksministerraad toezicht blijft houden op hun financiën.   Verder lezen

DolfijnFM | Regering Aruba in botsing met parlement om financieel toezicht

De Staten willen in meerderheid zelf toezicht houden op de overheidsfinanciën, zonder bemoeienis van Nederland.

De regering van Aruba stuurt de gewijzigde wet op het financieel toezicht niet naar de gouverneur. Verder lezen

NTR | Politiek Den Haag verwacht opnieuw drukke maanden over Caribische eilanden

John Samson

Politiek Den Haag verwacht opnieuw drukke maanden over Caribische eilanden

DEN HAAG – Het zomerreces is in Den Haag voorbij en de eilanden kunnen zich opnieuw opmaken voor politiek spannende maanden. Dit zijn zes kwesties waar VVD, SP en GroenLinks zich druk om maken. Verder lezen

NTR | Zorgen om financiën Aruba nemen toe in Tweede Kamer, VVD wil ingrijpen

Zorgen om financiën Aruba nemen toe in Tweede Kamer, VVD wil ingrijpen

DEN HAAG – In de Tweede Kamer nemen de zorgen toe over het toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba. Coalitiepartij VVD wil dat staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties) gaat ingrijpen. Verder lezen

NTR | Financieel toezicht voor een ‘zachte lening’: Aruba krijgt tijd van Nederland om oplossing te zoeken voor impasse

Sharina Henriquez

Ady Thijsen stelde samen met fractiegenoot Rocco Tjon een rapport op over het illegale en falende toezicht onder CAft en hoe het beter kan | Sharina Henriquez

DEN HAAG/ORANJESTAD – De Arubaanse regering is bezig met een oplossing te zoeken voor de impasse met Nederland over het toezicht op de financiën van Aruba. De Rijksministerraad geeft het eiland hiervoor meer tijd, tot 20 september, zegt de regering van premier Evelyn Wever-Croes. Verder lezen

Column Den Cayente | Onheil in de lucht

De deadline is volgende week | Arien Rasmijn

We gaan weer het windstille seizoen in. Het dreigt weer te regenen. Met een beetje geluk is het zeewater net een spiegel in de vroege ochtend en lijken de schepen als spoken te hangen in de lucht. ’s Avonds kan je het onweer in de verte zien boven Venezuela. Verder lezen

AD | Nederland: Laatste kans voor Aruba

Na de recente aanwijzing aan Curaçao, lijkt nu ook het geduld met Aruba een eindpunt te hebben bereikt.

Oranjestad – De regering moet binnen een maand de omzetbelasting bbo verhogen, een belasting op suiker invoeren en minimaal 300 overheidsdienaren ontslaan. Dat staat in een brandbrief van de Nederlandse regering aan minister-president Evelyn Wever-Croes. Verder lezen

NTR | Den Haag waarschuwt Aruba: financieel toezicht veranderen is ‘onacceptabel’

“De gouverneur weet dat er een discussie in de Rijksministerraad hierover is. Dus hij zal dat niet bekrachtigen.” | Persbureau Curacao

DEN HAAG – De Rijksministerraad maakt zich grote zorgen over het plan van Aruba om Den Haag minder macht te geven als het gaat om toezicht op hun overheidsfinanciën. Verder lezen

AD | Rijksministerraad schuift LAft door

De verwachting is dat er op korte termijn geen zogeheten ‘aanwijzing’ zal komen

Oranjestad – De Rijksministerraad (RMR) gaat pas na het zomerreces de kwestie van de nieuwe Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft) behandelen. Dat heeft minister-president Evelyn Wever-Croes vanuit Nederland laten weten. Verder lezen

NTR | Caribsch Netwerk Ruzie over financieel toezicht: Nederlandse arrogantie versus Arubaanse kapsones

De Koninkrijksregering heeft vooral gefaald op te treden tegen de twee kabinetten van AVP onder Mike Eman, toen de overheidsschuld verdubbelde van 2 naar 4 miljard florin, zegt Thijsen | Foto Pixabay

ORANJESTAD – Het Arubaanse parlement heeft korte metten gemaakt met een al sinds 2015 illegale constructie voor financieel toezicht van buitenaf. Is dat terecht en kan Aruba weer haar financiën alleen gaan controleren? “Ja, zegt parlementsvoorzitter Ady Thijsen (MEP). Verder lezen

NTR | Toename Venezolaanse investeerders houden economie in balans; maar waar komt het geld vandaan?


ORANJESTAD – Sancties en een gesloten grens met Venezuela treffen vooral de toerisme-industrie, raffinaderij, freezone en zorgen voor aanhoudende hoge voedselprijzen. Maar de economie blijft in balans doordat meer Venezolanen investeren in vastgoed. Verder lezen

AVC | Kiekeboe is een populair spel op Aruba

Dick Drayer

Kiekeboe! | Persbureau Curacao

Ze houden van verstoppertje spelen in Oranjestad. De fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij op Aruba, begon er mee naar aanleiding van mijn berichtgeving over de overheidsfinanciën. Het ging toen over de onverklaarbare hoge stijging van de uitgaven van de Arubaanse overheid, en dat daardoor ook de inkomsten omhoog moesten gaan. Dat is boekhoudkundig gedaan door domweg de lasten voor de burgers en bedrijven te verzwaren. Verder lezen

Opinie | Geef Caribische eilanden de status van Nederlandse gemeenten

Aart G. Broek en Jan Wijenberg | Volkskrant

 Aruba, Curaçao en Sint Maarten staan nu onder een vorm van Nederlandse curatele, al dan niet naar de buitenwacht gepresenteerd als ‘samenwerking’. Op de BES-eilanden bepaalt Nederland per definitie de gang van zaken. Beeld ANP

De voor de Nederlands-Caraibische eilanden overrompelende problematiek is niet meer het hoofd te bieden zonder grondige herziening van de relaties met Nederland. Dat betogen socioloog Aart G. Broek en oud-ambassadeur Jan Wijenberg. Verder lezen