Categoriearchief: Curatele Aruba

AD | CAft denkt mee met regering Aruba

De overheidsschuld daalt in 2020 voor het eerst sinds 1985 als gevolg van een verwacht financieringsoverschot van 46,3 miljoen florin | Antilliaans Dagblad

Oranjestad – In het als vanouds kritische rapport over de ontwerpbegroting 2020 (OB 2020) geeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) de regering er flink van langs. Het college doet echter ook zijn best om de Arubaanse regering te helpen met het verduurzamen van de overheidsfinanciën. Verder lezen

PB | Premier Wever Croes: goede vergadering met minister Knops

Tevredenheid over voortgang financiële situatie Aruba

Premier Evelyn Wever-Croes kijkt terug naar een goede vergadering met Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “Wij hebben de onderwerpen besproken die van wederzijds belang zijn. Voor wat betreft de openbare financiën, hebben wij in 2019 bewezen dat we ons aan de afspraken houden. Verder lezen

AD | Knops is tevreden over financiële situatie Aruba

Over de financiële situatie zei Knops de tevredenheid van de premier over de gang van zaken te delen | Foto Archief

Oranjestad – ,,We hebben het Nederlandse weer meegebracht. Gelukkig is de temperatuur wel Arubaans.” Dat zei minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toen er tijdens zijn persconferentie een hoosbui over Oranjestad trok. Verder lezen

AD | Regering Aruba komt protocol niet na

Daags voor het kerstreces behandelden de Staten van Aruba de BW.

Oranjestad – Hoewel de regering binnen de financieringsnorm voor 2019 heeft weten te blijven, worden niet alle afspraken uit het protocol van vorig jaar november nagekomen. Dat concludeert het College Aruba financieel toezicht (CAft) in haar advies op de wijziging van de begroting 2019 (BW). Verder lezen

AD | Knops wilde CAft ‘terugtrekken’

Premier belooft staatsrechtelijke verplichting houdbare overheidsfinanciën

Oranjestad – Minister Raymond Knops van Koninkrijksrelaties zou ten aanzien van Aruba op enig moment serieus met de gedachte hebben gespeeld (volgens sommige waarnemers zelfs gedreigd) om het College Aruba financieel toezicht (CAft) terug te trekken. Verder lezen

AD | Aruba gaat personeelsnorm niet halen

CaFT: Aruba voldoet niet aan het protocol.| Antilliaans Dagblad

Oranjestad – Aruba gaat dit jaar de met Nederland overeengekomen norm voor de personeelslasten niet halen. Dat stelt het College Aruba financieel toezicht (CAft) in het commentaar op de derde uitvoeringsrapportage (UR). Verder lezen

AD | ‘Novum in Aruba en Koninkrijk’

Premier belooft staatsrechtelijke verplichting houdbare overheidsfinanciën

Den Haag – In hoeverre het de besluitvorming van het kabinet-Rutte en de Rijksministerraad (RMR) heeft beïnvloed of overtuigd, is onbekend, maar de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes (MEP) heeft Den Haag weer veel beloofd. Onder andere een ‘staatsrechtelijke verplichting houdbare overheidsfinanciën’. Verder lezen

NTR | Dreigende aanwijzing uitgesteld: ‘Aruba krijgt kans om vertrouwen te herwinnen van Den Haag’

Premier Evelyne en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Evelyne Wever Croes | John Samson

DEN HAAG – De Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes (MEP) krijgt opnieuw meer tijd om Nederland ervan te overtuigen dat het eiland zelf hun financiële situatie op orde kunnen krijgen. Politiek Den Haag is voorzichtig optimistisch. Verder lezen

PB | Aanwijzing Aruba aangehouden in de ministerraad

Aanwijzing Aruba aangehouden in de ministerraad

In de Rijksministerraad van 22 november is besloten om de behandeling van de aanwijzing voor Aruba aan te houden. Aruba heeft uitgelegd dat in de begroting 2020 reeds rekening is gehouden met de aanbevelingen inzake de personeelslasten en het belastingplan. Verder lezen

DH | Wever-Croes meets with Second Chamber

Aruba Prime Minister Evelyn Wever-Croes (centre) with Members of the Permanent Committee for Kingdom relations of the Second Chamber. From left: Attje Kuiken, Ronald van Raak, Jan Paternotte, Wever-Croes, Antje Diertens, Roelof Bisschop and André Bosman.

THE HAGUE–Aruba Prime Minister Evelyn Wever-Croes on Wednesday met with the Permanent Committee for Kingdom Relations of the Second Chamber of the Dutch Parliament. Verder lezen

PB | Premier Aruba naar Nederland voor Rijksministerraad

Premier Evelyne Croes

Premier Evelyn Wever-Croes is aanstaande vrijdag in Nederland voor de behandeling van het voorstel voor een aanwijzing voor Aruba in de Rijksministerraad. Deze dreiging voor Aruba bleek al enige tijd geleden toen een schrijven van Minister Knops uitlekte. Verder lezen

PB | Bedreiging aanwijzing voor Aruba onterecht

Aldus de Premier van Aruba Evelyn Wever-Croes

De toekomst van Aruba staat vrijdag op de agenda van de RMR. Het concept-KB dat nu op tafel ligt, is ten onrechte opgesteld. Sinds de status aparte per 1986 probeert onze jonge democratie op eigen benen te staan. Verder lezen

AVC | Evelyn zou haar neus niet moeten ophalen voor Pinocchio

Dick Drayer | Achterkant van Curacao

Pinnoccio

De laatste keer dat ik over Aruba schreef, maakte ik de vergelijking met Klaas Vaak. Getuige de reacties konden veel mensen het artikel waarderen, maar – eerlijk is eerlijk – anderen weer niet. Dat heb je zo, als je schrijft. Laat ik deze laatste groep mensen vandaag tegemoetkomen door een vergelijking te maken tussen de regering van Aruba en Pinocchio. Verder lezen

AD | Premier Aruba op weg naar Nederland

Vrijdag vergadert de Rijksministerraad (RMR) over het advies van het College Aruba financieel toezicht (CAft) om Aruba een aanwijzing te geven | Antilliaans Dagblad

Oranjestad – Minister-president Evelyn Wever-Croes vertrekt vanmiddag naar Nederland. Doel van het bezoek is met Nederlandse bewindslieden en parlementariërs te praten over het Arubaanse financiële beleid. Verder lezen

PB | Aruba voldoet aan de normen: begrotingsoverschot van 29 miljoen in 2020

Aruba voldoet aan normen: begrotingsoverschot 29 miljoen in 2020

Het gaat financieel veel beter in Aruba dan 5 jaar geleden. De staatsschuld daalt, de begrotingstekorten maken plaats voor begrotingsoverschotten. De personeelskosten dalen met 3 miljoen florin. Voor 2019 wordt een veel lager tekort verwacht dan oorspronkelijk was begroot. IMF, S&P, Fitch zijn positief.
Toch wordt Aruba weer bedreigd met een aanwijzing. Verder lezen

PB | Kabinet Wever-Croes: begroting 2020 met overschot van 29 miljoen, 0.5%

Wever-Croes noemde het een monsterklus met een een mooi resultaat van toewijding en samenwerking | Foto Kabinet Wever Croes

Een duidelijk zeer tevreden Premier, naast een zeer gelukkige Minister van Financien samen met ministers Otmar Oduber, Dangui Oduber en Andin Bikker hebben afgelopen maandag het goed nieuws gebracht: de begroting 2020 is eindelijk afgerond, met het met Nederland afgesproken overschot van 0.5% of tewel 29 miljoen florin. Verder lezen

ParadiseFM | Begroting Aruba eindelijk rond

Wever-Croes noemde het een monsterklus met een een mooi resultaat van toewijding en samenwerking.

De begroting voor 2020 laat bescheiden een overschot zien, dat laat minister-president van Aruba Evelyn Wever-Croes weten in het Antilliaans Dagblad. Verder lezen

Column Den Cayente | The Island Way

Column Arien Rasmijn

Aruba politiek | Arien Rasmijn

Al sinds april onderhandelen ambtenarenvakbonden Seppa, Simar, SPA, Sada en Topa met de regering over de indexering voor 2018. Die is uitgerekend op 3,6 procent. De indexering voor de eerste helft van 2019 is zelfs 4,6 procent. Bepaald geen kattenpis voor een salarisaanpassing die eigenlijk niet eens in de wet staat vastgelegd, maar mensen houden van hun verworvenheden. Verder lezen

AVC | Gezonde overheidsfinanciën op Aruba afhankelijk van aanpak overwerk en ziekteverzuim

Dick Drayer | Achterkant van Curacao

Korrectie Instituut Aruba | Foto Persbureau Curacao

Aruba besteedt jaarlijks ruim een derde deel van de overheidsuitgaven aan personeelskosten en is daarmee niet alleen de grootste werkgever op het eiland, maar ook de duurste.  Verder lezen

AD | CAft: Impopulaire maatregelen hard nodig

Overwerk bij overheid Aruba terugdringen

Oranjestad – Het terugdringen van overwerk bij overheidsdiensten op Aruba vraagt om ‘impopulaire maatregelen’ die op termijn dienen te leiden tot een andere opvatting van het begrip ‘overwerken bij een uitvoerende dienst’. Verder lezen

AD | ‘Resultaat regering Aruba al te zien’

CAFT Aruba | Antilliaans Dagblad

Oranjestad – ,,Kabinet-Wever-Croes zit nog geen twee jaar, maar de resultaten van het harde werk zijn al te zien.” Zo begint de jubelende verklaring van minister-president Evelyn Wever-Croes, naar aanleiding van het bezoek van het College Aruba financieel toezicht (CAft) eind vorige week. Verder lezen

PB | Aruba neemt grote stappen naar duurzame overheidsfinancien

2020 voor het erst een begrotingsoverschot

ORANJESTAD — Kabinet Wever-Croes zit nog geen twee jaar, maar de resultaten van het harde werk zijn al te zien. In 2014, 5 jaar geleden was het tekort 450 miljoen arubaanse guldens, of tewel 9.3% van het BNP. In 2019 bedraagt het tekort 25 miljoen, of tewel 0.5% van het BNP. Dit dankzij de visie van Kabinet Wever-Croes om Aruba weer op het pad te zetten van duurzame overheidsfinancien. Verder lezen

AD | IMF helpt Aruba met schulden

Foto Regering Aruba

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat Aruba helpen om de schulden te verminderen. Dat heeft minister Xiomara Ruiz-Maduro van Financiën besproken met vertegenwoordigers van het IMF. Verder lezen

AD | ‘Aanwijzing Aruba niet gepast’

Caft beaamt dat kabinet Wever-Croes goed werk levert, maar blijft dreigen met aanwijzing | Antilliaans Dagblad

Oranjestad – Volgens minister-president Evelyn Wever-Croes had de overeenkomst met Citgo niet op een beter moment kunnen komen. ,,Door de extra inkomsten die daardoor mogelijk zijn, kan Aruba aan de financiële normen voldoen.” Verder lezen

AD | Regering Aruba: Advies aanwijzing onterecht

Premier Wever-Croes benadrukt dat Aruba zich houdt aan de vorig jaar november met Nederland gemaakte afspraken en er dus helemaal geen reden is voor een aanwijzing.

Oranjestad – De regering is teleurgesteld over het advies tot aanwijzing van de kant van het College Aruba financieel toezicht (CAft). In een brief aan minister-president Mark Rutte schrijft premier Evelyn Wever-Croes dit advies prematuur en onterecht te vinden. Verder lezen

NRC | Grip of afstand? Kamer verdeeld over Caribische delen van het koninkrijk

Rik Rutten

Huizen op het eiland Sint Maarten, een jaar na orkaan Irma. Foto Tim van Dijk / ANP

Koninkrijksrelaties De Tweede Kamer is „nog nooit zo somber geweest” over de Caribische delen van het koninkrijk, met name over Sint-Maarten. Verder lezen

CuracaoNieuws | College adviseert aanwijzing voor Aruba

Persbureau Curacao

Het College Aruba financieel toezicht

Oranjestad – Er hangt Aruba een aanwijzing boven het hoofd. Het College Aruba financieel toezicht heeft de Rijksministerraad daartoe geadviseerd. Verder lezen

AD | CAft adviseert aanwijzing voor Aruba

Heet hangijzer blijft het Sociaal Crisisplan | Antilliaans Dagblad

Oranjestad – Het College Aruba financieel toezicht (CAft) constateert dat Aruba tot nu toe voldoet aan de financiële normen voor 2019. Maar omdat er grote zorgen zijn over de financiële positie op de langere termijn, adviseert het CAft de ministerraad van het Koninkrijk toch om over te gaan tot een aanwijzing. Verder lezen

NTR | Rijksministerraad: Nederland en Aruba blijven in gesprek over financieel toezicht

Foto: John Samson

DEN HAAG – Aruba krijgt opnieuw tijd om staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) ervan te overtuigen dat de Rijksministerraad toezicht blijft houden op hun financiën.   Verder lezen

DolfijnFM | Regering Aruba in botsing met parlement om financieel toezicht

De Staten willen in meerderheid zelf toezicht houden op de overheidsfinanciën, zonder bemoeienis van Nederland.

De regering van Aruba stuurt de gewijzigde wet op het financieel toezicht niet naar de gouverneur. Verder lezen