CBb wijst verzoek Hernandez om wraking af

Terry HernandezWILLEMSTAD — Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) wees vandaag een wrakingsverzoek van de Curaçaose accountant Terry Hernandez tegen een van zijn rechters af.


Volgens een officieel persbericht van het college heeft Hernandez een aantal beroepszaken lopen, die de betrokken rechter op donderdag op een zitting zal behandelen.
Het betreft een beroep tegen een uitspraak van de Accountantskamer vorig jaar om Hernandez voor negen maanden uit het Nivra-register te schrappen.
Voormalige CPA-directeuren Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy, Richard Lopez Ramirez en Augustin Diaz en de voormalig rector-magnificus van de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA), Miguel Goede, hadden een klacht tegen de accountant ingediend.
De Accountantskamer concludeerde in haar beslissing dat Hernandez ‘zich niet heeft gehouden aan de beginselen van objectiviteit, deskundigheid, zorgvuldigheid en professioneel gedrag’.
De zittingsdatum voor het beroep werd al een keer op verzoek van de tegenpartij uitgesteld en vastgesteld op 14 november.
Hernandez, aldus het CBb, vroeg recent de zitting tot december uit te stellen.

“In die maand moest hij al in Nederland zijn en dat bespaart hem reis- en verblijfkosten en reistijd.”

De betrokken rechter, zegt het CBb, wees dit uitstelverzoek af.
Hernandez was het daar niet mee eens want naar zijn mening, aldus het college, had hij tijdig en voldoende onderbouwd uitstel gevraagd.
De beslissing op het uitstelverzoek ontnam Hernandez het vertrouwen in de redelijkheid van de rechter en hindert hem in de uitoefening van zijn rechten.

“De wrakingskamer overwoog dat een rechter tussentijds een procesbeslissing moet kunnen nemen, zodat het proces voortgang kan vinden. Dat is geen reden voor wraking.”

Volgens het CBb zijn er geen andere omstandigheden gesteld of gebleken, waaruit moet worden geconcludeerd dat er sprake is van vooringenomenheid.

“Het verzoek om wraking is daarom afgewezen.”

Tegen de beslissing van de wrakingskamer staat geen hoger beroep open.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *