CBCS blijft geldmarkt verkrappen

WILLEMSTAD — De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft in februari haar monetaire beleid, gericht op het verkrappen van de ruimte op de lokale geldmarkt, voortgezet. Dat wordt gemeld bij de jongste verkorte balans van de bank.

Het percentage van de verplichte reserve, het voornaamste instrument, werd met 0,25 procentpunt verhoogd naar 15,25 procent.

“Dit instrument beoogt de liquiditeit van de banken en daarmee de groei van de kredietverlening te beïnvloeden”

, aldus de toelichting.
De basisgeldhoeveelheid daalde met 21,5 miljoen gulden in februari 2013 als gevolg van een afname van de rekening-courant-saldi van de commerciële banken met 21,6 miljoen gulden. Dit was onder meer het gevolg van de netto-aankoop van deviezen.

Daarnaast heeft Usona middelen overgeheveld van haar rekeningen bij de commerciële banken ten gunste van haar rekening bij de CBCS.
Dit verklaart tevens voor een groot deel de toename in de post ‘deposito’s van overige ingezetenen’ met 19,6 miljoen gulden.
De post ‘overige vorderingen’ aan de activazijde van de balans steeg met 12,8 miljoen gulden door de aankoop van schuldtitels die door de St. Maarten Harbour Finance N.V. werden uitgegeven, zoals de Amigoe gisteren al berichtte.
Hierdoor nam de beleggingsportefeuille van de CBCS toe.

De post ‘deviezen’ aan de activazijde van de balans daalde in februari met 18 miljoen gulden, voornamelijk als gevolg van de aankoop van deze schuldtitels en de netto-aankoop van deviezen door de commerciële banken.
De post ‘goud’ aan de activazijde van de balans daalde ten slotte met 57,4 miljoen gulden als gevolg van een lagere marktwaarde op de balansdatum in vergelijking met eind januari 2013. De daling in de post ‘kapitaal en reserves’ aan de passivazijde van de balans is gerelateerd aan de daling van de marktprijs van goud.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *