CBCS | RvC Centrale Bank geeft waarschuwing aan Raad van Bestuurslid Matroos-Lasten

RvC Centrale Bank geeft waarschuwing aan Raad van Bestuurslid Matroos-Lasten

Willemstad/Philipsburg – De Raad van Commissarissen (“RvC”) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (“CBCS”) heeft op 19 april 2019 een zelfstandig onderzoek laten instellen naar de feitelijke gang van zaken omtrent de informatieverschaffing in maart 2019 aan de minister van Financiën door de CBCS.

Bij het feitenonderzoek is de methodologie gebruikt waarbij naast het bestuderen van onderliggende documentatie ook interviews zijn gehouden met de leden van de Raad van Bestuur (RvB) en verschillende werknemers van de CBCS.

De Internal Audit Department van de CBCS (“IAD”) heeft het feitenonderzoek verricht en zijn voorlopige bevindingen ter zake vastgelegd. De bevindingen zijn door de RvC aan een voorlopige analyse onderworpen van een externe juridische adviseur. De rapporten zijn door de RvC op 20 mei 2019 naar de RvB toegezonden. De RvC heeft de desbetreffende leden van de RvB in de gelegenheid gesteld om daarop hun input en/of commentaar te leveren, alvorens de RvC zijn standpunt in dezen zou bepalen. Beide RvB-leden hebben op het verzoek van de RvC gereageerd.

De RvC heeft vervolgens het voorlopig eindrapport van IAD, de voorlopige juridische analyse van de externe juridische adviseur en de commentaren van de RvB-leden nauwkeuring bestudeerd. Op basis van deze analyse heeft de RvC op 13 juli 2019 aan mevrouw L. Matroos-Lasten een waarschuwing gegeven.

De RvC behoudt zich het recht voor om, indien daartoe aanleiding bestaat, zijn beslissing te herzien.

De RvC onthoudt zich er van om verdergaande beslissingen te nemen en publiekelijk een uitgebreider feitenrelaas te geven in verband met het feit dat het Openbaar Ministerie (“OM”) inmiddels een feitenonderzoek heeft aangekondigd.

Vertrouwelijkheid, integriteit en betrouwbaarheid zijn naar de mening van de RvC kernwaarden van de CBCS die onder geen beding ter discussie mogen komen te staan. Door alle medewerkers en organen van de CBCS dient naar de kernwaarden te worden gehandeld.

Willemstad, 20 juli 2019

Bron: Persbericht Raad van Commissarissen Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *