CBCS wil commerciëlebanken tegemoet komen

centrale bankWILLEMSTAD — De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft contact met de Curaçaose Bankiersvereniging (CBA) over de kredietrestrictiemaatregel die in maart 2012 is geïntroduceerd. CBCS-directeur Emsley Tromp heeft tijdens de presentatie van de 2012-jaarcijfers aangegeven dat de bereidheid bestaat om de banken enigszins tegemoet te komen.

Gegeven het hoge tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans, de relatief snel groeiende kredietverlening in vergelijking tot de Bruto Binnenlandse Product-groei en de dalende deviezenreserves, heeft de Bank haar verkrappende monetaire beleid in 2012 voortgezet.

Daarom heeft de Bank voor de periode maart – augustus 2012 onder andere een tijdelijke kredietbevriezing geïntroduceerd.
Doordat de groei in de private kredietverlening en de daling in de deviezenreserves matigden, heeft de Bank de kredietmaatregel enigszins versoepeld door een maximale kredietgroei van 1 procent te hanteren voor de periode september 2012 – februari 2013.
Bovendien werd naast de commerciële banken, de kredietmaatregel ook van toepassing op de Postspaarbank en de Centrale Hypotheekbank in de tweede termijn van deze maatregel.

De CBCS heeft dit jaar haar krappe monetaire beleid echter verder voortgezet.
Het verplichte reservepercentage is verder verhoogd tot 16,00 vanaf 17 juni 2013.
Naast het verhogen van de verplichte reserve, heeft de CBCS de kredietmaatregel verlengd met een derde termijn tot eind augustus 2013.

Meer krediet
De commerciële baken hebben inmiddels contact gezocht met de CBCS omdat ze met hoge reserves zitten maar het geld niet kunnen investeren. In dit verband zei Tromp dat de CBCS naar een mogelijk scenario gaat waarbij de banken een verzoek kunnen doen om extra krediet te verstrekken.
De CBCS zal deze verzoeken individueel beoordelen.
Een van de voorwaarden om een dergelijk verzoek goed te keuren is dat het project waarvoor krediet wordt verstrekt bijdraagt aan een duurzame en hogere economische groei.
Te denken valt aan projecten in de toeristische sector, zei Tromp.

Gezond
Volgens Tromp is de situatie van de lokale banken gezond.
Gezamenlijk hebben de banken een totale winst (‘return on investment’) van 1,7 procent behaald in 2012.
Dit is iets lager dan in 2011 (1,9 procent).
Wel is opmerkelijk dat het aantal ‘non-performing loans’ van de banken is gestegen.
Was dit in 2011 nog 6,8 procent, vorig jaar steeg dit naar 8,1 procent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *