CBS: Daling investeringen in 2012

WILLEMSTAD — Het aantal bedrijven dat aangeeft in 2012 te hebben geïnvesteerd is afgenomen van 50 procent in 2011 naar 42 procent in 2012. Dat blijkt uit de resultaten van de conjunctuurenquête die eind december 2012 door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd afgenomen.

Van de bedrijven heeft 31 procent aangegeven dat er van investeringsbelemmeringen sprake is geweest.
Dit is vergeleken met juni 2012 een daling van 5 procentpunten. Het zijn met name de financiële middelen die de grootste investeringsbelemmering vormen, naast slechte marktwerking en het overheidsbeleid.
De mening ten aanzien van het investeringsklimaat is eind 2012 minder positief in vergelijking met juni van dat jaar.
Slechts 5 procent van de bedrijven heeft aangegeven dat het klimaat goed is, vergeleken met 9 procent in juni 2012.
Het percentage bedrijven dat heeft aangegeven dat het slecht is, is toegenomen van 36 naar 40 procent.
De meeste bedrijven beoordelen het investeringsklimaat als ‘matig’ (55 procent).
Uit het onderzoek blijkt tevens dat 30 procent van de bedrijven heeft aangegeven dat de concurrentiepositie in 2012 is verslechterd, tegenover 23 procent van de bedrijven een jaar eerder.

Minder vertrouwen
Ook het vertrouwen in de economie is niet groot: 56 procent van de bedrijven geeft aan dat het vertrouwen in de economie het afgelopen halfjaar is verslechterd, tegenover 1 procent die zegt dat het vertrouwen groter is geworden en 43 procent die zegt dat het gelijk is gebleven.
Deze cijfers waren een half jaar geleden respectievelijk 55 procent, 3 procent en 42 procent. Het percentage bedrijven dat heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de toekomst is het laatste halfjaar van 2012 verder afgenomen van 45 naar bijna 41.
Het percentage bedrijven dat heeft aangegeven geen vertrouwen te hebben in de toekomst is toegenomen van 29 in juni naar 33 in december 2012.

Positief
Het percentage bedrijven met een positief bedrijfsresultaat is afgelopen jaar wel iets toegenomen en uitgekomen op bijna 62 , tegenover 61 het jaar daarvoor.
Wel is de omzet dalende; 32 procent van de bedrijven zegt een toename in de omzet te hebben gerealiseerd tegenover 36 procent vorig jaar; en 50 procent zegt een afname in de omzet te hebben tegen 45 procent van de bedrijven vorig jaar.

De conjunctuurenquête is een onderzoek waarbij alle bedrijven met tien of meer werknemers halfjaarlijks worden bezocht.
Van de bedrijven vanaf drie werknemers met minder dan tien werknemers wordt een steekproef genomen.
Door het nemen van een steekproef wordt een schatting gemaakt van de karakteristieken van de gehele populatie, zijnde alle bedrijven, waardoor er op een verantwoorde wijze uitspraken over de populatie kunnen worden gedaan.
Bepaalde financiële bedrijven, kleine eenmanszaken en stichtingen worden niet in het onderzoek meegenomen.

Voor de complete resultaten zie www.cbs.cw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *