CBS start weer conjunctuuronderzoek

CBS2WILLEMSTAD — Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) start deze maand weer met haar halfjaarlijkse conjunctuuronderzoek op Curaçao.
Doel van dit onderzoek is om op frequente basis actuele informatie te verschaffen over bedrijfsmatige en economische ontwikkelingen.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd onder alle bedrijven met tien of meer werknemers, terwijl van de bedrijven met minder dan tien werknemers een steekproef zal worden genomen.
In totaal zullen ruim 800 bedrijven worden benaderd.
Daarvan zullen 465 door enquêteurs worden bezocht die de vragenlijst zullen uitreiken en het bedrijf desgewenst zullen assisteren bij het invullen daarvan. 370 bedrijven zullen de vragenlijsten per e-mail ontvangen.
In het verleden hebben zij aangegeven hier de voorkeur aan te geven.
De vragen gaan onder meer over schattingen van de omzet over het eerste half jaar van 2013. Daarnaast zijn er ook vragen over het oordeel van de ondernemer over een aantal indicatoren, zoals investeringsbelemmeringen, concurrentiepositie, ondernemersvertrouwen en investeringsklimaat.
Met dergelijke informatie kunnen zowel overheid als ondernemers beter, sneller en meer gefundeerde beslissingen nemen.
Het onderzoek zal conform de statistiekwet geheel confidentieel worden uitgevoerd.
Voor het slagen van dit onderzoek is natuurlijk de input van het bedrijfsleven van groot belang. Het CBS doet daarom een beroep op alle bedrijven die benaderd worden om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek en dankt hen bij voorbaat voor de genomen moeite.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *