CDA vraagt Wiels naar media-optreden

-121212DEN HAAG — Hoewel het officieel geen onderwerp van discussie was, kwam de wens voor onafhankelijkheid van Pueblo Soberano gisteren toch ter sprake tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg. Reden was een uitspraak van PS-leider Helmin Wiels dat hij uiteindelijk toch naar onafhankelijkheid van Curaçao streeft, een wens die hij herhaalde in de uitzending op televisie.

Door AD correspondent Otti Thomas

Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg van het CDA vroeg Wiels om opheldering over een citaat via Twitter, vermoedelijk naar aanleiding van zijn interview met Radio 1, waarin Wiels zegt dat Curaçao uiteindelijk onafhankelijk wil worden.

“We hebben hier een goed constructief overleg en ik vind het jammer dat ik via Twitter begrijp dat er een heel ander debat over het Koninkrijk wordt gevoerd op dit moment. Ik vind dat we daar hier met elkaar over moeten praten en niet via de media onze relatie met elkaar moeten bespreken”

, zei ze.

Wiels reageerde door te stellen dat het hier om zijn persoonlijke mening ging als antwoord op de vraag hoe hij over onafhankelijkheid denkt.

“Ik vind dat ik de vrijheid heb om mijn persoonlijke mening te geven. Het is geen deel van dit debat. Ik zie ook niet in waarom dit voor ophef zou moeten zorgen. Het is de filosofie van Pueblo Soberano.”

PvdA-Tweede Kamerlid Jeroen Recourt, voorzitter van de vergadering, bevestigde dat alle delegatieleden het recht op een eigen mening hebben.

“Het zou wat anders zijn als dit zou betekenen dat de regering van Curaçao een ander standpunt had, maar dat is niet zo. In de coalitie zijn daar afspraken over gemaakt.”

Van Toorenburg was tevreden met het antwoord van Wiels.

“Het was iets dat ik in de media las en ik krijg nu gewoon een direct antwoord.”

Hierop adviseerde Wiels haar om nooit via de media te debatteren.

“Het is het slechtste vehikel voor een gezond debat.”

Pauw en Witteman
In het interviewprogramma Pauw en Witteman gaf Wiels gisteravond nogmaals uitleg over het streven naar onafhankelijkheid, benadrukkend dat het volgens de Verenigde Naties een recht is van alle volkeren.
Op de vraag of Curaçao financieel klaar is voor volledige autonomie, noemde Wiels

  • een goed functionerende democratie,
  • deugdelijk bestuur,
  • een goede economie
  • en goed onderwijs

als voorwaarden.

“Het zijn voorwaarden van de Verenigde Naties en als je daaraan voldoet, dan ben je aardig op weg.”

Wiels erkende dat Curaçao nog niet aan al die voorwaarden voldoet en daarom hard werkt aan de opbouw van het land zonder aan Nederland om geld te vragen.
Interviewer Jeroen Pauw merkte wel op dat Nederland wel voor 1,7 miljard euro aan schulden heeft gesaneerd en dat de financiële situatie niet verbeterd is door de regering van MFK-leider Gerrit Schotte, waar Wiels’ partij ook deel van uitmaakte.
De PS-leider wees erop dat er ondanks de schuldsanering allerminst sprake was van een gezonde financiële startpositie, omdat er een schuld van 1,8 miljard gulden overbleef, aangevuld met een schuld van 700 miljoen gulden van de Sociale Verzekeringsbank.

“Het begrotingstekort hebben wij geërfd.”

Op de vraag naar een termijn voor onafhankelijkheid, noemde Wiels een jaar of tien.

“Als we het goed doen kan het binnen een jaar of tien, maar het is mijn volk dat dat bepaalt”

, zei hij, bevestigend dat dit via een referendum zal plaatsvinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *