Cft verbaasd over aanname assistenten

cftWILLEMSTAD — Het College financieel toezicht (Cft) is verbaasd over het aannemen van een groot aantal (politieke) assistenten door de regering, zo schrijft het in het aanvullend advies vastgestelde begroting 2013.
Dit is volgens het Cft in strijd met de afspraken over de vacaturestop.

Bij de originele aanwijzing van de Rijksministerraad van juli 2012 werd nog gesproken over een absolute vacaturestop.
Na het beroep dat de regering van Curaçao op de aanwijzing indiende, werd er een uitzondering gemaakt voor het aannemen van mensen voor zogenoemde ‘kritische functies’.
(Politiek) assistenten vallen volgens het Cft niet onder kritische functies.

“De vacaturestop dwingt het bestuur te werken aan een vergrote flexibiliteit en mobiliteit van medewerkers, zodat tekorten in bepaalde functies intern opgevuld kunnen worden.
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de kleine en flexibele overheid die het bestuur voorstaat.
Uit uw brief blijkt dat u een kleinere en slagvaardige overheid nastreeft en dat het door het Cft geadviseerde aanvullende pakket maatregelen gedeeltelijk bestaat uit een daling van de operationele kosten van de overheid.
Het Cft is dan ook van mening dat de noodzaak tot het handhaven van een vacaturestop nog steeds actueel is, en zal onverminderd vasthouden aan deze bepaling.
Een uitzondering hierop vormen de zogenoemde kritische functies, waarvan het Cft en Curaçao vorig jaar zijn overeengekomen dat deze wel ingevuld kunnen worden”

, aldus het Cft.

Het handhaven van de vacaturestop is een van de twee onderdelen van de aanwijzing die vanaf nu nog van kracht zijn.
Aan de vier andere voorwaarden, waaronder het compenseren van tekorten van 55 miljoen gulden op de gewone dienst en het versterken van de regie op de uitvoering van de maatregelen, is volgens het Cft voldaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *