Cft verzocht om meer uitleg

Het CFT-team

Het CFT-team

DEN HAAG — Het College financieel toezicht (Cft) krijgt het verzoek om in de volgende rapportage meer uit te wijden over de beoordeling van leningsverzoeken, zoals de lening voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beloofde gisteren om hier via de Rijksministerraad om te vragen.

De toezegging van Plasterk is een tegemoetkoming aan Tweede Kamerleden die al enige tijd bezorgd zijn over de adviezen van het Cft in het licht van de financiële toestand van Curaçao en St. Maarten. Tijdens het wetgevingsoverleg over de begroting van Koninkrijksrelaties werden die zorgen met klem herhaald door de Tweede Kamerleden André Bosman van de VVD en Ronald van Raak van de SP.

“De Tweede Kamer heeft niet de mogelijkheid om te controleren of de lening aan het ziekenhuis ook verantwoord is”, zei Bosman. Namens de commissie en in samenwerking met het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven voerde de VVD’er ook een onderzoek uit naar het jaarverslag van Koninkrijksrelaties over 2013. Hij was met name benieuwd naar de wijze waarop uitgaven daadwerkelijk de autonomie bevorderen van Curaçao, Aruba en St. Maarten, waarbij hij opmerkte dat dit iets anders is dan onafhankelijkheid. “Waar is de stip op de horizon waar de minister met zijn beleid naartoe werkt?”

Ook Van Raak vroeg naar de lening. Hij benadrukte dat een nieuw ziekenhuis alleen een kans van slagen heeft als ook de gezondheidszorg structureel verandert. Medisch specialisten moeten het ziekenhuis ook als werkplek zien en niet vast blijven houden aan hun privéklinieken, zei hij.

“Ik wil als lid van de Tweede Kamer niet verantwoordelijk zijn voor de gezondheidszorg, maar Nederland heeft geen enkel zicht op de effectiviteit van de lening.”

Plasterk zei dat de Rijksministerraad niet de effectiviteit beoordeelt van investeringen waar leningen voor worden aangevraagd, maar het risico.

“Leningen worden terugbetaald en dat is tot nu toe ook altijd gebeurd”, zei hij.

Omdat Bosman en Van Raak die risico’s hoger inschatten dan het Cft, beloofde Plasterk wel om te vragen naar een uitleg over de beweegredenen in de volgende rapportage. Het verzoek loopt via de Rijksministerraad, om te voorkomen dat de Curaçaose regering of het Cft direct verantwoording aflegt aan de Tweede Kamer.

Met betrekking tot de bevordering van de autonomie merkte Plasterk op dat er wel degelijk vooruitgang wordt geboekt, bijvoorbeeld op het gebied van sociaal-maatschappelijke projecten zoals de sociale vormingsplicht, die in toenemende mate zelfstandig worden uitgevoerd.

“De stip aan de horizon is financiële autonomie waarbij er geen sprake meer is van vanzelfsprekende begrotingssteun”, zei hij.

Behalve Bosman en Van Raak waren ook Roelof van Laar van de PvdA en Sietse Fritsma van de PVV aanwezig. Fritsma herhaalde zijn wens om de relatie met de eilanden zo snel mogelijk te beëindigen. Geld voor de bestrijding van de criminaliteit in het Caribisch gebied kan beter in Nederland besteed worden, zei hij. Van Laar vroeg om in de volgende begroting meer aandacht te besteden aan samenwerking op het gebied van economische ontwikkeling, energie en kinderrechten. Plasterk zei dat toe.

 

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *