Cft weerlegt Jamaloodin

Realiteitsgehalte cijfers in begroting 2012 was onvoldoende’

cftWillemstad – Als de door het kabinet Schotte ingediende begroting 2012 zo realistisch en goed was, zou er geen aanwijzing gekomen zijn.

Advertentie

Dat valt op te maken uit de reactie van het College financieel toezicht (Cft) op een schrijven naar de pers van ex-minister George Jamaloodin (MFK) die wil aantonen dat de huidige minister José Jardim goochelt met cijfers om zo het kabinet Schotte in een negatief daglicht te stellen en de huidige regering positief uit de bus te laten komen.

Het Antilliaans Dagblad vroeg Kees van Nieuwamerongen van het Cft om een reactie.

,,Het Cft heeft in 2012 negatief geadviseerd ten aanzien van zowel een aantal in de begroting opgenomen ontvangsten als daarin opgenomen uitgaven en besparingen. Deze advisering heeft uiteindelijk geleid tot het advies om een aanwijzing te geven op 13 juli 2012”

, aldus Van Nieuwamerongen. Jamaloodin stelt dat tijdens het kabinet Schotte allerhande inkomsten gepland stonden voor 2012, zoals

  • inkomsten uit de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK),
  • af te lossen schulden van Curoil,
  • dividend van UTS,
  • Kadaster en Core,
  • de verlaging van de wettelijke reserve bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en
  • het afvloeien van 70 niet-actieven in de overheid,

die nu door de huidige minister Jardim naar 2013 overgeheveld zijn.
Hierdoor wordt volgens Jamaloodin 2012 met een tekort afgesloten en het kabinet Schotte in een negatief daglicht gesteld, terwijl 2013 met een surplus zal afsluiten en alle eer en lof het huidige kabinet toekomen.

Van Nieuwamerongen legt uit dat het Cft een oordeel geeft over het realiteitsgehalte van de opgenomen cijfers in de begroting.

,,Als het realiteitsgehalte onvoldoende blijkt uit de stukken of uit een nadere onderbouwing waarom het Cft verzoekt, adviseert het Cft negatief over die cijfers. Dit was het geval medio 2012.”

Hij legt verder uit:

,,Over de genoemde inkomstenbronnen, waaronder ook de genoemde BRK-middelen, maar ook over uitgaven en besparingen, is gecorrespondeerd tussen het Cft en de regering van Curaçao in het kader van het begrotingsproces 2012. Begroten is vooruitzien.
Met de jaarrekening legt de regering verantwoording af aan de Staten over het gevoerde beleid en over de resultaten van dat beleid. Uiteindelijk zullen de overheidsaccountant (Soab) en de Algemene Rekenkamer Curaçao als adviesorgaan van de Staten, zich een oordeel moeten vormen over de vraag of lasten en baten op een correcte wijze zijn opgenomen.”

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *