Cft wil meer info over sanering Sehos

cftWILLEMSTAD — Het College financieel toezicht (Cft) verzoekt de minister van Financiën om in de tweede begrotingswijziging voor 2013 toe te lichten wat de plannen zijn omtrent de schuldsanering van het Sehos en wat de eventuele effecten hiervan zijn op de begroting.

Advertentie

Meer in het algemeen, aldus het Cft, is het van belang dat er besluiten genomen worden over het uiteindelijke stelsel van gezondheidszorg dat de regering voor ogen staat en de rollen die verschillende partijen daarin spelen.

De overheid krijgt immers in de huidige plannen een grote rol: zowel de verzekering via de Sociale Verzekeringsbank, SVB (premiehoogte, verzekerd pakket en tarieven) als een belangrijk deel van het aanbod (via het nieuwe ziekenhuis) komt in handen van de overheid.
Er is dus sprake van een sterke centralisatie en inperking van de rol van particuliere partijen ten opzichte van de oude situatie.”

Volgens het Cft zullen particuliere verzekeraars langzaam verdwijnen terwijl het particuliere ziekenhuis in de plannen van de overheid een staatsziekenhuis wordt.

“Door het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf zal op termijn ook de vrijgevestigde specialistische zorg onderdeel van dit ziekenhuis worden. Er zal duidelijkheid moeten komen over de vraag welke rol particuliere verzekeraars gaan spelen in de budgetfinanciering van het Sehos en hoe het totale zorgaanbod uiteindelijk verdeeld zal worden over het Sehos en de huidige particuliere klinieken en laboratoria.”

Regie
Het vraagstuk van regie is, aldus het Cft, niet beperkt tot de situatie waarin het ziekenhuis is opgeleverd; ook gedurende de transitieperiode is centrale aansturing noodzakelijk.

“De inbreng van de gebruikers moet immers nog verwerkt worden. Daarnaast zal er een visie moeten komen op de regie in dit stelsel en hoe gegarandeerd wordt dat het ziekenhuis efficiënt kan blijven werken.”

Bij een geplande indexering van 3 procent van alle kosten en uitgaven is het, volgens het Cft, onvermijdelijk dat het volume van de zorg verder beheerst wordt, onder andere door een beperking van het aantal ligdagen per aandoening.

“Voor de keuze tot een sterke centralisatie in plaats van marktwerking is in de omstandigheden van Curaçao veel te zeggen, maar het veronderstelt wel dat er een duidelijke regie is die op afstand van de overheid staat. De overheid kan immers met conflicterende doelstellingen geconfronteerd worden.”

Een onafhankelijke zorgautoriteit zou in de oorspronkelijke plannen de taak op zich nemen en het Cft wil weten of de oprichting van deze autoriteit op koers ligt en wat de taken worden van deze autoriteit.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *