CGOA over gevolgen aov-aanpassing

WILLEMSTAD — Het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA), het overlegplatform van overheidsvakbonden en de regering, komt morgenmiddag bijeen voor een vergadering. Dan wordt stilgestaan bij de gevolgen van de aanpassing van de algemene ouderdomsverzekering (aov).
De aanpassing van deze wet was aanleiding voor heel wat spanning onder het personeel van de overheid.

De aanpassing van de aov brengt onder meer met zich mee dat de pensioengerechtigde leeftijd per 1 maart van 60 naar 65 werd verhoogd.
De overheidsvakbonden maken zich zorgen over de gevolgen van deze wet voor ambtenaren die na 1998 in overheidsdienst zijn gekomen.
Zij gaan op hun 60e met pensioen, maar krijgen pas op hun 65e een aov-uitkering.

Overheidsvakbonden Abvo, Napb, STrAF, SAP, Sitek, STSK, Curatca en BTG organiseerden vorige week maandag een bijeenkomst onder werktijd om alle overheidswerknemers te informeren over gevolgen van de aov-aanpassing.
Nog diezelfde dag vond er een overleg plaats tussen een vakbondsdelegatie, premier Daniel Hodge (PS) en minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais), waarin werd afgesproken dat de gevolgen van de aov-aanpassing in een bijeenkomst van de CGOA zou worden besproken.

Deze bespreking staat nu morgen op de agenda.
In een reactie benadrukt Abvovoorzitter Wendy Calmes dat de overheidsvakbond niet zal accepteren dat er aan de secundaire arbeidsvoorwaarden zal worden getornd zolang het sociaal statuut van kracht is.
Dit akkoord regelde indertijd de overgang van het personeel van de toenmalige entiteiten het land de Nederlandse Antillen en het eilandgebied Curaçao naar het nieuwe land Curaçao per 10-10-‘10 en is tot juli 2015 van kracht.
De regering heeft aangekondigd bij de discussie over de secundaire arbeidsvoorwaarden van ambtenaren ook over het sociaal statuut te willen praten.
Calmes benadrukt echter dat de vakbonden vast zullen houden aan het sociaal statuut.

“De minister kan wel zijn wensen hebben. Maar wij dienen voor het belang van onze leden op te komen en daar houden wij ons aan, want is onze eerste prioriteit.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *