CGOA praat verder over aov

oude van dagen

WILLEMSTAD — Het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) komt vandaag bijeen om verder te praten over de gevolgen van de aanpassing van de Algemene Ouderdomsverzekering (aov).
Het betreft hierbij een voortzetting van een bijeenkomst die vorige week plaatsvond.

In het CGOA zijn de officieel erkende overheidsvakbonden Abvo (ambtenaren), Napb (politie), STrAF (douane- en belastingwezen) en SAP (politie) vertegenwoordigd.
In dit platform onderhandelen bonden en de overheid over alles wat gevolgen heeft voor de arbeidssituatie van het overheidspersoneel.
De ambtenarenvakbonden zijn er niet over te spreken dat de regering de aanpassing van de aov, waarin verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 centraal staat, niet in het CGOA heeft besproken.
De regering was echter van mening dat het hier een wet met algemene werking betreft die niet alleen gevolgen voor ambtenaren zal hebben.
Zij was bereid om over de gevolgen van de wetaanpassing te praten.

De vakbonden waren het niet eens met de strekking van de stelling van de regering en organiseerden samen met hun collega’s van Sitek (onderwijs), STTK (niet-onderwijzend personeel), Curatca (luchtverkeersleiders) en BTG (werklieden) een informatiebijeenkomst onder werktijd op maandag 4 maart.
Na dit overleg vond er een spoedoverleg plaats tussen de vakbondsvertegenwoordigers met premier Daniel Hodge en minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais). Hierin was overeengekomen dat de partijen in het CGOA over de gevolgen van de wet zouden praten.

In de bijeenkomst van vorige week bleek dat er behoefte was aan cijfers.
Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), opvolger van het Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen (Apna) heeft toegezegd deze informatie tijdens de bijeenkomst van vandaag te zullen leveren.
Specifiek gaat het om hoeveel ambtenaren het slachtoffer van de wetsaanpassing zullen worden.
De overheidsambtenaren gaan uit van een aantal van 400 ambtenaren, maar de APC-cijfers zullen hierover duidelijkheid moeten verschaffen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *