CGOA vaker bijeen

De voormalige CGOA-voorzitter Stanley Betrian (links) en Valdemar Marcha, de nieuwe voorzitter, tijdens de bijeenkomst van donderdag

De voormalige CGOA-voorzitter Stanley Betrian (links) en Valdemar Marcha, de nieuwe voorzitter, tijdens de bijeenkomst van donderdag

WILLEMSTAD — Minister Etienne van der Horst van Bestuur, Planning en Dienstverlening (Pais) heeft de vakbonden, vertegenwoordigd in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA), verzocht om vaker bijeen te komen. Het CGOA, het overlegorgaan van overheid en vakbonden, komt op dit moment maar één keer per maand bijeen. Maar Van der Horst heeft de overheidsbonden gevraagd of de CGOA niet eens per week bijeen kan komen.

De bijeenkomst van de CGOA vond donderdag plaats.
In dit overlegorgaan zijn de regering en de vier overheidsvakbonden Abvo, NAPB, STrAF en SAP vertegenwoordigd.
Normaal gesproken komt het CGOA een keer per maand bijeen.
Maar Van der Horst heeft in de bijeenkomst aangegeven dat hij vaker met de bonden om de tafel wil zitten om zo de veranderingen die de overheid in het Sociaal Statuut wil doorvoeren, te bespreken.

Volgens Abvo-voorzitter Wendy Calmes heeft het vakbondswezen er niets op tegen om vaker met de regering om de tafel te zitten.

“We zijn benieuwd naar de plannen van de regering.
Maar wij hebben duidelijk aangegeven dat de minister wel met een totaalplan moet komen.
Dus niet alleen maatregelen die de ambtenaren zullen treffen, maar wij willen een integraal plan, waarin naast maatregelen ook melding wordt gemaakt van exercities om de inkomsten van de overheid te verhogen.
Onze leden hebben tal van voorstellen gedaan voor stappen die de overheid kan ondernemen om inkomsten die zij misloopt toch nog binnen te halen.
Als de overheid deze voorstellen overneemt, krijgt zij extra inkomsten binnen, zodat het nemen van maatregelen mogelijk zelfs helemaal niet meer nodig is.”

Calmes benadrukte het belang van een integraal plan van de overheid.

“Wij zitten op dit moment in een vicieuze cirkel.
Het gaat slecht.
Er worden maatregelen genomen.
Dan worden wij voorgelogen dat het goed gaat, maar op een bepaald moment krijgen wij weer te horen dat het weer niet goed gaat en dat er weer maatregelen vereist zijn.
Dit proces is al jaren aan de gang.
Het moet nu eindelijk worden doorbroken.
Wij vragen dan ook van de overheid dat zij de nodige stappen onderneemt, zodat wij over een tijdje niet weer moeten horen dat het slecht gaat en dat er weer maatregelen nodig zijn.”

Tijdens het overleg is afgesproken dat de bonden en de overheid vanaf nu zoveel mogelijk iedere week met elkaar om de tafel zullen zitten in het CGOA om zaken te bespreken die te maken hebben met de rechtspositie van ambtenaren.

Deze week nam het CGOA afscheid van de ‘oude’ voorzitter Stanley Betrian.
Valdemar Marcha heeft het voorzitterschap overgenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *