Amigoe | Cifa juicht nieuwe wetgeving toe

logo-CifaWILLEMSTAD — De Cifa (Curaçao International Financial Services Association) juicht de nieuwe ‘exportfaciliteitwetgeving’ toe. Deze werd op 16 december door de Staten goedgekeurd en zal naar verwachting op 1 januari 2014 in werking treden. “Naast het ondertekenen van een akkoord met Malta over een belastingverdrag en het akkoord over de Belastingregeling Nederland Curaçao is er wederom een belangrijke stap gezet naar het uitbouwen en versterken van de internationale financiële sector”, aldus Cifa.

Advertentie

Naast het feit dat de exportfaciliteit een bijdrage levert aan het uitbouwen van de sector, biedt de faciliteit tevens een alternatief voor een groot deel van de bedrijven die op dit moment nog gebruikmaken van de oude offshore-faciliteiten, zoals bijvoorbeeld de internationale banken. Met dit nieuwe product wordt voorkomen dat bedrijven hun bedrijfsactiviteiten verplaatsen naar andere jurisdicties. Het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten heeft namelijk een negatief effect op Curaçao als internationaal financieel centrum en de financiële situatie van Curaçao door een terugloop van de belastingopbrengsten uit deze activiteiten. Niet elk bedrijf kan gebruikmaken van de exportfaciliteit. Een belangrijke voorwaarden om van het nieuwe regime gebruik te kunnen maken is dat 90 procent of meer van de activiteiten van het bedrijf gericht is op het buitenland. Ten tweede dient er sprake te zijn van substance. Dit betekent dat er reële aanwezigheid van het bedrijf op Curaçao dient te zijn in overeenstemming met de aard en omvang van de activiteiten.”

Naast het exportregime hebben de Staten op dezelfde dag ook een initiatiefwetsvoorstel goedgekeurd ‘dat erop gericht is om Curaçao aantrekkelijker te maken voor verzekeringsmaatschappijen die internationaal actief zijn, waaronder de zogeheten captive verzekeringsmaatschappijen’.

Het initiatiefwetsvoorstel moet nog door de ministerraad worden goedgekeurd en worden voorzien van een oordeel door de Raad van Advies, maar de verwachting is dat dit voorstel toch op korte termijn in werking zal treden.”

bron: Amigoe

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *