Cijfers Palm over werkloosheid niet actueel

 

Stanley Palm

Stanley Palm

WILLEMSTAD — Minister Stanley Palm (Economische Ontwikkeling, Pais) heeft een lijst met de werkloosheidscijfers van de afgelopen jaren naar de Staten gestuurd. Maar de lijst bevat alleen cijfers van de jaren 2009 en 2011. Recentere cijfers heeft de minister niet voorhanden.

Advertentie

Palm heeft de cijfers naar de Staten gestuurd op verzoek van onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran.
Tijdens de behandeling van de conceptbegroting 2014 in de Centrale Commissie van de Staten had Sulvaran aan de minister gevraagd naar de werkloosheidscijfers over de jaren 2011, 2012 en 2013. Aanleiding voor de vragen van Sulvaran was de constatering van MFK-leider en Statenlid Gerrit Schotte dat er dit jaar 2000 werklozen bij zijn gekomen op Curaçao.
Indertijd kondigde Palm aan deze vragen schriftelijk te zullen beantwoorden.
Maar uit de cijfers, die Palm naar de Staten heeft gestuurd, kan dit nog niet opgemaakt worden. Simpelweg omdat hij geen actuele cijfers heeft opgestuurd.
De cijfers die de minister naar de Staten heeft gestuurd zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Dit orgaan voert om de twee jaar een enquête uit naar de werkloosheid op Curaçao.
De laatste twee jaren waarin dit onderzoek heeft plaatsgevonden waren 2009 en 2011.
De cijfers voor 2013 zullen pas in december van dit jaar worden gepubliceerd, waardoor Palm er nu nog geen beschikking over heeft.
De beslissing om de cijfers over 2009 én 2011 naar de Staten te sturen is dan ook ingegeven om vergelijkingen mogelijk te maken.
Uit de cijfers blijkt dat er in 2009 6325 mensen geen baan hadden.
Dit komt neer op een werkloosheidspercentage van 9,6.
In dat jaar waren er 1422 jongeren tussen de 15 en 24 jaar werkloos, wat neerkomt op 24,8 procent. In 2001 steeg het aantal werklozen naar 6721.
Een stijging van bijna 400 personen.
In 2011 bedroeg het werkloosheidspercentage 9,8.
Het aantal jongeren tussen 15 en 24 jaar zonder baan daalde lichtjes in vergelijking tot 2009 en kwam uit op 1418, wat neerkomt op 24,7 procent.

Advertentie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *