Cijntje (PS): Omgekeerde bouwvolgorde bij ontwikkeling Wechi

Melvin ‘Mac’ Cijntje

Melvin Cijntje (PS) Omgekeerde bouwvolgorde bij ontwikkeling Wechi

WILLEMSTAD — PS-Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje plaatst vraagtekens bij de door de overheid gehanteerde volgorde van de bouwontwikkelingen in Wechi. “Ik heb met verbazing van de plannen van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning vernomen dat men in de eerste fase van de projectontwikkeling eerst een aanvang zal maken met de aanleg van het wegennet en het asfalteren daarvan. Met betrekking tot de rechtszaken die in het verleden zijn gevoerd, lijkt het alsof de overheid niet zeker van de zaak is en maar halsoverkop is gestart.”

Cijntje stelt hierover een Centrale Commissie-vergadering in de Staten te zullen aanvragen om ‘daarover opheldering te kunnen krijgen’.

“De volgorde heeft niet alleen bij mij vragen doen rijzen, maar ook in de aannemerswereld. Het is algemeen bekend dat men eerst onder het maaiveld start, vanwege de aanleg van de infrastructuur benodigd voor water-, stroom-, riolering- en telefoonleidingen en internetbekabeling.

Dat men met een aanleg, zoals nu door de overheid gesteld wordt, van slechts één masterleiding de zaak heeft opgelost klinkt niet logisch. Waarschijnlijk zal er dubbel werk verricht moeten worden, dit door het weer moeten opgraven en openbreken van de dan reeds geasfalteerde wegen”,

aldus het Statenlid. Zoals door de Amigoe eerder bericht, vond de aftrap voor fase 1 van de ontwikkeling van de noordwestelijke punt van de voormalige plantage Wechi, langs de Weg naar Westpunt, op 21 augustus plaats.

In deze eerste fase wordt de realisatie van in totaal 760 woningen beoogd met als uiteindelijk doel de bouw van 3500 betaalbare woningen. De aanleg van de infrastructuur van de nog te realiseren woonwijk wordt door het VVRP-ministerie bekostigd voor een bedrag van 3,2 miljoen gulden.

Binnen het wegenplan wordt de aanleg van 2,5 kilometer asfalt, een rotonde, een tijdelijke aansluiting met de Weg naar Westpunt en circa 2,5 kilometer riolering beoogd. Cijntje:

“Verder stelt men dat er riolering zal worden aangelegd. Mijn vraag is dan: waar zal deze op worden aangesloten, op de reeds bestaande riolering? Dit terwijl we geen functionerende Waterzuiveringsinstallatie (RWZI) hebben.

Het ziet ernaar uit dat men nog lang niet zal starten met de eventuele opknapwerkzaamheden van de RWZI-Klein Hofje. Waar moet dat rioolwater dan naartoe?

Ik heb verder begrepen dat men van plan is een opvangbak van 60 kuub aan te leggen waarin dat rioolwater zich dient te verzamelen. Dus moet men deze bak regelmatig leegpompen met vacuümtrucks. En waar gaat dan vervolgens deze inhoud naar toe, de zee in? We leren het ook nooit.”

Het Statenlid geeft ook een berekening weer:

“Men wil 21 hectare voor de eerste fase ontwikkelen. Dit zou betekenen dat er per hectare een woningdichtheid van nog geen 40 woningen zou gelden.

Aangezien men tevens de bouw van een school heeft aangekondigd voor de wijk en nog tal van andere faciliteiten, is mijn mening dat er te weinig inwoners zouden zijn, gezien er internationaal een woningdichtheid van 75 tot 100 woningen per hectare wordt gehanteerd om voldoende inwoners te genereren om bijvoorbeeld een school te dragen.”

VVRP-minister Earl Balborda (PNP) heeft eerder verklaard dat bij de ontwikkeling van Wechi ongeveer 75 experts betrokken zijn. Het project zal door de overheid worden aangestuurd door een coördinatieteam, gevormd door experts van de uitvoeringsorganisaties Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP) en Openbare Werken (OW), aangevoerd door Domeinbeheer.

Ook werd gesteld dat er bewust voor de aanleg van een rioleringssysteem is gekozen ‘om bodemverontreiniging door beerputten te voorkomen’ waarbij de bestaande hoogteverschillen zo veel mogelijk behouden zouden worden om ook de natuurlijke afwatering te behouden.

Een deel van het terrein heeft een kleilaag in de ondergrond die zal worden uitgegraven en vervangen door ongeveer 14.000 kubieke meter diabaas. Volgens planning zal het bouwrijp maken van het terrein ongeveer tien maanden in beslag nemen.

Bron: Amigoe
Zie ook: Dossier: Project Wechi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *