Amigoe | Civiele enquête komt er

enquêteWILLEMSTAD — De rechter heeft vanmiddag geoordeeld dat de civiele enquête waar Fundashon Akshon Sivíl (FAS) om heeft gevraagd, er ook moet komen.

Het Hof beveelt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij de Curaçaose overheidsvennootschappen

  • Aqualectra,
  • Curoil,
  • Curgas en
  • Refineria di Kòrsou (RdK).

Het Hof heeft geoordeeld dat er bij Aqualectra, Curoil en RdK gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen – bij Curgas was dat niet het geval – en heeft bepaald dat bij die drie vennootschappen een onderzoek zal plaatsvinden.
De belangrijkste reden hiervoor is dat de verhouding tussen

  • het bestuur,
  • de raad van commissarissen en
  • de aandeelhouder

bij deze drie vennootschappen niet in overeenstemming was met Boek 2 BW en de Code Corporate Governance, dit tegen de achtergrond van de verslechterde financiële positie van Aqualectra, Curoil en RdK.

Als onderzoeker is benoemd de heer J.H.M. Willems.
Willems was tot 2009 vicepresident van het Gerechtshof Amsterdam en voorzitter van de Ondernemingskamer.
Sinds 2009 is hij plaatsvervangend raadsheer in de Ondernemingskamer en tevens bijzonder hoogleraar Corporate Litigation aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Mr. Willems kan zich desgewenst doen bijstaan door (lokale) deskundigen.
De onderzoeker zal een verslag opmaken van zijn bevindingen.
Het gaat hierbij niet om een strafrechtelijk onderzoek, maar om een zogenoemde civiele enquête.

Aqualectra, Curoil en Refineria di Kòrsou moeten dit onderzoek zelf betalen.
De kosten zullen per overheids-nv niet meer dan 50.000 gulden mogen bedragen volgens de rechter.
Bedragen die per direct beschikbaar gesteld dienen te worden.
Dit bedrag is overigens exclusief omzetbelasting.

Voor wat betreft een eventueel specifiek ‘onderzoek’ naar het handelen van personen, waaronder Gerrit Schotte en Oswald van der Dijs, heeft de rechter aangegeven deze civiele enquête in eerste instantie in algemene zin te richten op overheids-nv’s en niet zozeer op personen.
De onderzoeker kan er echter toe besluiten deze personen alsnog in specifieke zin bij het onderzoek te betrekken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *