Civiele procedure tegen PdVSA

Inzake olievervuiling Jan Kok

rechtbankWILLEMSTAD — De Stichting Monumentenzorg zal als gedeeltelijke eigenaar van het door olie vervuilde gebied Jan Kok een civielrechtelijke procedure opstarten tegen de huurder van de Curaçao Oil Terminal (COT), PdVSA, zo laat de voorzitter van de stichting Marcel van der Plank desgevraagd weten.

“Met het in gang zetten van de bodemprocedure willen wij in eerste instantie de kosten die zijn gemaakt voor de opmaak van een preliminair schaderapport door het consultancybureau (het schadeclaimbureau Dekra Claims en Expertise, red.) en advocatenkosten van PdVSA terug eisen”

, zo geeft Van der Plank aan.
De kosten van het Dekrarapport werden gezamenlijk met het bedrijf Sea Shore Properties, dat tevens eigenaar van een gedeelte van Jan Kok is, bekostigd.
Maar er is meer.

“Omdat de ware omvang van de schade aan het gebied slechts middels een professioneel bodemen wateronderzoek kan worden vastgesteld, willen wij deze – nog te maken – kosten ook vergoed zien.”

aldus Van der Plank.
Een voorschot dus naar vervolgonderzoek dat door PdVSA betaald zou moeten worden.
Van der Plank geeft aan dat eerdere schattingen over hoeveel een dergelijk onderzoek zal kosten boven de 100.000 gulden liggen.

“Het gaat hier om aanzienlijke bedragen.
Het is natuurlijk ook zo dat onmiddellijk na de olieramp PdVSA publiekelijk haar excuses heeft aangeboden om vervolgens daarop terug te komen.”

Rogier van de Heuvel van advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne:

“Dit zijn de eisen, mits men niet tussentijds nog tot een minnelijke schikking kan komen”

, aldus de advocaat van de stichting.

OM-onderzoek
Het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar de veroorzaker van het olielek loopt nog, zo liet OM-woordvoerder Norman Serphos vandaag weten.
Zoals eerder gemeld is de uitslag van de monsteranalyse van de vermoedelijke bron van het lek/de opslagtank te Bullenbaai en de olie die in Jan Kok werd aangetroffen, binnen.

“Het onderzoek loopt nog, waarbij de informatievergaring nog gaande is.
De informatie wordt door verschillende partijen aangeleverd, zoals onder andere de Haven Veiligheids Inspectie (HVI), de Kustwacht en de Milieudienst.
Pas als alle informatie beschikbaar is, zal het OM een besluit nemen om wel of niet tot actie over te gaan”

, aldus de woordvoerder.
Serphos heeft in het verleden ook aangegeven dat in het geval het vermoeden bevestigd zou worden dat PdVSA daadwerkelijk de veroorzaker is, het OM door verouderde wetgeving slechts een boete van 5000 gulden kan opleggen.
Hij gaf ook aan dat het in een dergelijk geval in een civielrechtelijke procedure vervolgens ‘makkelijk zou zijn’ om de veroorzaker aansprakelijk te stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *