Clash binnen RvM over flankerend beleid

Jeanne-Marie-Francisca-225x300WILLEMSTAD — Het voorstel van PS-minister Jeanne-Marie Francisca van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) om de mogelijke meevaller van meer dan 40 miljoen gulden bij SVB te gebruiken voor mensen die onder de armoedegrens leven, is gisteren in de Raad van Ministers (RvM) afgeketst.

Advertentie

De regering heeft bij de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel, de basisverzekering ziektekosten (bvz), in februari afgesproken een ‘gliding scale’ (flankerend beleid) toe te passen bij de premieheffing.
De beleidsuitgangspunten die hiervoor gehanteerd worden hebben betrekking op fiscale en begrotingstechnische aspecten.
Minister Francisca wilde echter de mens weer centraal stellen door de negatieve effecten van de bvz voor een grotere groep teniet te doen.
Het voorstel van de Soaw-minister werd echter door minister van Financiën José Jardim niet uitvoerbaar geacht.
Ook zouden er in de vorige RvM hieromtrent al afspraken zijn gemaakt.
De intentie van Francisca om het voorstel toch door te zetten, werd door Jardim gedwarsboomd.
Vijf ministers, inclusief Francisca, zouden het voorstel buiten de RvM hebben geaccordeerd, maar om het te formaliseren moet tenminste de premier of vicepremier ermee akkoord zijn gegaan.
Dat was gisteren niet het geval.
Bronnen stellen dat er binnen de RvM door deze actie een kloof van wantrouwen tussen Francisca en de rest is gecreëerd.

Vorige week besloot de RvM om personen die alleen een aov hebben, te ontzien voor wat betreft premieheffing voor de basisverzekering ziektekosten (bvz).
Deze groep komt vanwege de toeslagen net boven de inkomensgrens van 12.000 gulden per jaar uit. Dat zou betekenen dat zij 10 procent premie moeten betalen, maar door de Belastingdienst worden zij aangemerkt als on- of minvermogenden.
In de praktijk worden ze dus niet aangeslagen.
Deze vrijstelling van premieheffing moet echter nog een wettelijke grondslag krijgen.
Door middel van een Landsbesluit houdende algemene middelen zal dit voorstel op korte termijn worden geformaliseerd.

Francisca wil die groep uitbreiden naar onder meer loontrekkers en zelfstandigen én daarbij de armoedegrens die het Centraal Bureau voor de Statistiek hanteert, gebruiken.
Het CBS voegt naast inkomen nog een tweede variabele toe om de armoedegrens te bepalen: de gezinssamenstelling.
De groep die dan zou worden ontzien, stijgt daardoor aanzienlijk.
Die tweede variabele wil de minister van Financiën niet toepassen.
Wel wordt er gewerkt aan een graduele premieheffing voor personen met een inkomen van 12.000 tot 18.000 gulden voor loontrekkers, zelfstandigen en gepensioneerden.
De premieheffing is afhankelijk van de hoogte van het jaarinkomen; naarmate het inkomen stijgt, stijgt tevens de heffing.
Het ministerie van Soaw zal zelf moeten opdraaien voor de gederfde inkomsten uit premieontheffing, als gevolg van het toepassen van de gliding scale.
Dit tot onvrede van Francisca.
Het ministerie van Soaw mag volgens haar niet doodbloeden door een collectief gebrek aan visie en overwicht van fiscaal-economische belangen.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *