Cleopa wil SER betrekken bij nationale dialoog

WILLEMSTAD — Onafhankelijk parlementariër en nieuw Pais-lid Eugène Cleopa stelt voor dat de Staten de Sociaal Economische Raad (SER) benaderen met het verzoek om een nationale dialoog op te zetten met betrekking tot de basisverzekering ziektekosten (bvz) en de introductie van een nieuwe pensioenregeling op Curaçao. Volgens Cleopa kunnen de Staten aan de hand van die dialoog een beslissing nemen, die door het volk wordt gedragen.

In een persbericht staat Cleopa stil bij de discussies die in de afgelopen maanden zijn gevoerd rondom de invoering van de bvz en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd op Curaçao. Volgens het Statenlid gaat het hierbij om twee zaken, die zeer belangrijk zijn voor de zorg en het inkomen van alle personen op het eiland.

Het gaat hierbij om ontwikkelingen die het welzijn van ons volk zullen bepalen.
De overheid heeft er onder meer voor gekozen om de gevolgen van deze twee projecten aan te wenden om een bijdrage te leveren aan de sanering van de begroting.
Het is duidelijk dat de keuzes van de overheid onze gemeenschap voor een grote uitdaging of zelfs voor een groot conflict hebben geplaatst.”

Gezien de discussie in de samenleving is het volgens Cleopa van belang dat er, vóór de introductie van de aangekondigde maatregelen, een diepgaand en gestructureerd overleg met alle sectoren in de maatschappij plaatsvindt.
Die dialoog moet als doel hebben om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.
De overlegstructuur die hiervoor moet worden gebruikt, moet volgens Cleopa gebaseerd zijn op de democratische overlegstructuur die door het United Nations Development Programme (UNDP) veelvuldig wordt gebruikt.
Op Curaçao moeten de bestaande democratische instituten, zoals de Staten, Raad van Advies en de SER, elkaar gaan complementeren, aldus het Statenlid.
In de SER zitten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, maar het Statenlid wijst erop dat ook tal van sectoren niet in dit adviesorgaan vertegenwoordigd zijn. Cleopa stelt voor dat de Staten de SER benaderen om de door hem voorgestelde dialoog op te zetten, zodat ook andere sectoren die in het platform zitten gehoord kunnen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *