Coalitie stelt besluit benoeming Camelia-Römer weer uit

wetten-3

Coalitie stelt besluit benoeming Camelia-Römer weer uit

WILLEMSTAD — Bespreking door coalitiepartners van de kandidatuur van oud-premier van de Nederlandse Antillen Suzy Camellia-Römer in de evaluatiecommissie van de vier justitiële consensus-Rijkswetten is wederom uitgesteld. In de vergadering van vanochtend hebben de leiders van de coalitiepartijen gevraagd om eerst alle relevante documenten omtrent de oprichting van de commissie te ontvangen.

Er dreigt een tweedeling in de coalitie over de benoeming van Camelia-Römer in de commissie. Zowel onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran als Pueblo Soberano (PS) heeft aangegeven dat Camelia-Römer als een van de ontwerpers van de Rijkswetten niet eveneens de evaluatie van de wetten kan doen. De partijen Pais en PNP wijzen juist op de deskundigheid van Camelia-Römer en vinden haar een geschikte kandidaat.

Een besluit op 21 en 28 augustus van de vier ministers van Justitie van het Koninkrijk staat centraal in de discussies. Tijdens die vergaderingen werd het besluit genomen om de evaluatiecommissie op te richten (Instellingsbesluit Evaluatiecommissie justitiële Rijkswetten) en tevens werd besloten de leden van het presidium, tevens voorzitters van de Evaluatiecommissie justitiële Rijkswetten te benoemen.

In het besluit van 28 augustus staat dat, gelet op artikel 3, eerste lid, onder a, van het Instellingsbesluit Evaluatiecommissie justitiële Rijkswetten wordt besloten ‘te rekenen van 11 juli 2014 te benoemen tot leden van het presidium, tevens voorzitters, van de Evaluatiecommissie justitiële Rijkswetten: H.N. Brouwer, voorzitter van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en Raymond Begina, managing director Advisory Services, KPMG Dutch Caribbean and Suriname’.

In het instellingsbesluit van de evaluatiecommissie van 21 augustus staat dat de commissie tot taak heeft het evaluatieverslag op te stellen zoals bedoeld in de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba, Rijkswet politie van Curaçao, van St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba, en Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving.

“Bij het opstellen van het evaluatieverslag neemt de commissie de criteria en thema’s in acht die zijn vervat in de evaluatieopdracht, vastgesteld door de ministers in het Justitieel Vierpartijenoverleg van 11 juni 2014”, aldus het besluit van 21 augustus.

Naast de twee voorzitters bestaat de evaluatiecommissie uit een lid per land dat wordt benoemd door de minister. De minister benoemt ook een plaatsvervangend lid dat alleen aan een vergadering deelneemt wanneer het lid afwezig is.

De commissie moet vóór 1 december dit jaar een onderzoeksopzet voor de evaluatie toezenden aan de ministers. Voor 1 oktober 2015 moet het evaluatieverslag aan de ministers worden toegezonden. De commissie wordt per 1 januari 2016 weer ontbonden.

Bron: Amigoe
Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *