Collectief ontslag na procedure

ontslag2WILLEMSTAD — De brief van de regering om collectief ontslag te verlenen aan leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van overheidsnv’s is nog steeds niet de deur uitgegaan. Daarvoor zal er eerst een procedure moeten worden doorlopen.
Het betreft dezelfde procedure die ook door het kabinet- Schotte werd gehanteerd. In 2010 had de regering van toen ook het voornemen om collectief ontslag te verlenen aan de leden van de RvC’s.
Het geen vertrouwen hebben in de commissarissen was een van de belangrijkste redenen die door de toenmalige regering werd opgegeven voor collectief ontslag.
Overheidsaccountant Soab, die destijds adviseur was betreffende corporate governance, had zwaarwegende redenen tegen collectief ontslag.
Onder andere was er geen concreet overheidsbeleid opgesteld.
Hierdoor kon het functioneren van de commissarissen ook niet getoetst worden aan het beleid. Het aspect vertrouwen is vanuit de code corporate governance niet verder uitgewerkt, aldus het soab.
Om toch op basis hiervan collectief ontslag te verlenen impliceert, aldus het soab, dat er een periodieke controle moet zijn op het functioneren van de raden van commissarissen waarbij er sprake moet zijn van een structurele onenigheid van inzichten, danwel onverenigbaarheid van belangen tussen de raden en of individuele commissarissen en de aandeelhouder van de nv’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *