Column Curacao | Is de rechtsstaat bij rechters in goede handen?

Column Renée van Aller en John de Vries

Rechter zet streep door bewaarplicht voor providers

Is de rechtsstaat bij rechters in goede handen?

We zijn zeer te spreken over de KKC omdat daar nieuws geboden wordt op niveau. De artikelen zijn op feiten gebaseerd. De redactie zoekt alles haarfijn uit, voordat ze iets op papier zet. Nu viel het ons op dat er de laatste tijd nogal kritiek is op rechter-commissaris Kroeze en rechter Irma Lips.

Er wordt geïmpliceerd dat deze personen eenvoudig te beïnvloeden zijn. Wij vragen ons dan af, wat houdt die invloed in en waardoor wordt beïnvloed? Door verdachten of politici, door een verblindend uiterlijk (of innerlijk)? Wij kunnen ons voorstellen dat de redactie van de KKC daarmee zit, wij zitten er zelf ook mee.

Inpalmen, weggeven en uitruilen

In 2006 hadden wij grote moeite met mr. J. Recourt, die toen rechter was in Aruba. Hij wist nauwelijks iets van Koninkrijksrecht of van Arubaanse recht. Dus deed hij onjuiste uitspraken. De rechters lazen elkaars uitspraken ook niet. Dat is onheilspellend. Want door uitspraken van anderen begrijpend te lezen, herken je – naar wij hopen – ten minste de eigen fouten. Mr. Recourt dacht dat Aruba al helemaal onafhankelijk was (GEA 21 december 2006, LAR 3558 van 2006).

We vroegen herziening van het vonnis. Maar dat lukte niet. Uit het vonnis in GEA 13 maart 2007, LAR304/2007 bleek hij het verschil niet te kennen tussen een terugkeerbewijs en een visum. We presenteerden in 2003 een samenvatting van tegenstrijdige rechtspraak ontstaan door een gebrek aan kennis van het lokale recht en Koninkrijksrecht van Nederlandse rechters.

De Nederlandse Raad voor de Rechtspraak, de president van het toenmalige Gemeenschappelijk Hof (GMH) en de president van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba reageerden geprikkeld. Meer onderbouwd, objectief en gemotiveerd kon kritiek op grond van de rechtspraak niet zijn. Geen van de aangeschreven instanties heeft ooit inhoudelijk gereageerd. Wij vonden dat deplorabel en geen pluspunt voor het waarborgen van de kwaliteit en reputatie van de rechtspraak en de scheiding van machten.

Tekortschietende rechterlijke functionarissen mogen terecht kritiek verwachten. Gerechten zijn verplicht het niveau van de rechtspraak te bewaken. Wij zouden graag willen weten of dat gebeurt.

Gebrek aan kennis is macht

Mr. Recourt is nu lid is van de Tweede Kamer voor de PvdA. Hij is deskundig in Caribische zaken geworden. Mr. Recourt is ook voorzitter van het IPKO.
Of rechter Kroeze en rechter Lips terecht verwijten mogen worden gemaakt, weten wij niet. Dat kan alleen worden vastgesteld op grond van de rechterlijke vonnissen, de overwegingen daarin en of er beroep is aangetekend en wat de rechterlijke overwegingen in beroep waren. Daarbij moet ook bekend zijn wat er in gelijksoortige zaken wordt gevonnist en wat de literatuur daarover zegt. De rechterlijke vonnissen zijn niet voorhanden.

Om terechte kritiek te onderbouwen en onterechte kritiek te pareren, is het noodzakelijk dat de eilanden de rechtspraak maandelijks publiceren (zoals op rechtspraak.nl). Ook zou het correct zijn als in geruchtmakende zaken de (pers)rechter een uitleg van het vonnis presenteert in een persbericht. Er moet wel voor worden gewaakt dat onder het mom van ‘transparantie’ de (pers)rechter de publieke opinie positief probeert te beïnvloeden.

Tegenwoordig heeft de Raad voor de Rechtspraak een heuse werkgroep reputatiemanagement. De werkgroep moet onder andere op zoek naar de beelden die ‘stakeholders’ van de rechtspraak hebben, aldus de raad. Met spoed een Caribische afdeling opzetten lijkt ons buitengewoon nuttig.

On ne peut pas plaire à tout le monde et sa tante

Rechters kunnen het nooit iedereen naar de zin maken. Wel moet vaststaan dat de rechtspraak kwalitatief op een hoog niveau is. Er mag geen sprake zijn van politieke beïnvloeding of omkoping.

Alle rechtspraak moet worden gepubliceerd, zeker als het om omstreden rechters gaat. Zo kunnen zij zich verdedigen tegen onbillijke kritiek. Met alle high profile zaken in het verschiet hangt de reputatie van onze instanties, van onze eilanden en van onszelf af van onafhankelijke en smetteloze rechtspraak die transparant en kwalitatief boven Amsterdams peil is.

©2015 Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Vanuit hun kennis en ervaring, toetsen ze de theorie in de praktijk. Renée werkte als jurist lange
tijd voor de Universiteit van Aruba en de Arubaanse overheid. John J.P. de Vries was jarenlang werkzaam als jurist bij de overheid en voormalig hoofd van de Arubaanse veiligheidsdienst. Zij presenteren een analytisch en onderbouwd oordeel op actualiteiten. Op alle artikelen rust het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

19 Reacties op “Column Curacao | Is de rechtsstaat bij rechters in goede handen?

 1. Henriques heeft gelijk dat Irma Lips vervangen moeten worden.

  Het gaat er niet om of ze door advocaten van verdachten is omgekocht, het de schijn ervan tegen hebben is al voldoende om niet meer onafhankelijk te kunnen functioneren.

  Van de andere kant, als ze nu de hele Schotte en MFK mafia eens voor 20 jaar naar Bon Futuro stuurt heeft Lips in een klap haar onschuld wel bewezen./

 2. Deskundigen vinden het ongehoord dat rechters nog steeds elkaar beoordelen. Ook in Nederland heeft de burger geen idee hoe betrouwbaar, onafhankelijk en onpartijdig de rechtspraak is. Het is heel merkwaardig dat het allemaal intern wordt afgedaan. Als samenleving weet je toch niet goed wat er aan de hand is. En daar hebben wij burgers tegenwoordig wel recht op. Het is af te keuren dat rechters in het huidige systeem elkaar beoordelen. “De slager die zijn eigen vlees keurt, daar komt het vrij vertaald op neer.”
  Volgens advocaat Geert Jan Knoops, naar mijn mening 1 van de top advocaten in Nederland moet er veel meer discussie komen over problemen met rechters, omdat het vertrouwen in rechters na een aantal incidenten in het geding is. Er zou volgens Knoops een onafhankelijke tuchtraad voor rechters moeten komen. “Waar de procedure sneller kan worden gevoerd, waar burgers makkelijker terecht kunnen met hun klachten en waar rechters onafhankelijk bijvoorbeeld door oud-rechters worden beoordeeld.”
  Dus hier ligt een schone taak voor onze justitie minister om ook hier met een wet te komen die aansluit op de Nederlandse waar de TK mee bezig was verleden maand v.v dus. Zoals ik reeds eerder opmerkte als er zoveel kritiek op Lips is dan moeten er maatregelen genomen worden. Als zij zware criminaliteit niet aankan zijn er genoeg rechters hier die het wel kunnen. Dit is te gek voor woorden allemaal. Overigens geeft de RvdRechtspraak aan dat nu voor het eerst centraal de incidenten zijn geregistreerd. Elk jaar zullen deze in het jaarverslag worden gepubliceerd.

 3. [email protected]”Als de Staten en regering vol zitten met corrupte lieden is het ook naief om te denken dat justitie daar helemaal van gevrijwaard is, ”
  en de Chinese tokohouders, en de horecauitbaters,en de winkeliers, en de handelaren, en de duikscholen etc.etc.etc…..o ja, en de burgers natuurlijk !!:)

 4. “We proberen op de socratische manier van vragen stellen onze medemensen te laten zien dat feiten ook van belang zijn. Zo proberen wij te voorkomen, dat alleen op grond van emoties wordt geoordeeld. Daarin zijn we niet geslaagd. Dat betreuren wij.”
  Renee, je bent er wel degelijk in geslaagd !
  Emotie (een gevoel ) is een mening zonder argumenten….en wordt vaak gebezigd door mensen, die niet weten, dat echte kennis het besef is hoever je eigen onwetendheid reikt….
  Net als KKC: keep up the good work !!! 🙂

 5. Renée van Aller

  De heer De Vries en ik waren van mening dat kwalitatieve rechtspraak zeer belangrijk is. Daarover moeten rechters en gerechtelijke instanties waken. Of dat gebeurt in Curaçao weten wij niet. Wij denken van wel. Zoals gezegd, hielden we dat in Aruba zorgvuldig bij en konden wij met rechterlijke uitspraken en gemis aan kennis van lokale wetgeving aantonen, dat een aantal rechters helaas niet wisten wat ze deden. De leiding van de gerechtelijke instanties heeft dat gemis aan kennis niet willen voorkomen tot dusverre, hebben wij de indruk. Terwijl dit gemis toch eenvoudig valt op te lossen. De universiteit kan een aangepaste cursus Antilliaans of Arubaans recht verzorgen. Het lijkt ons een terechte eis, dat uitgezonden rechters uit Nederland hun ontbrekende kennis aanvullen, alvorens op de eilanden te gaan werken. Dat moeten wij ook als wij in Nederland willen werken. Rechters kunnen elkaars vonnissen controleren op een juiste toepassing van de wetgeving en de literatuur. Wij probeerden aan te geven hoe belangrijk het is goed onderzoek te doen naar gevoelens van onbehagen die in de gemeenschap leven. Wat is de basis daarvan? Een gehandicapte tiener werd in Pakistan recent vermoord, omdat omstanders zeker wisten dat ze bladzijden uit een Heilig Boek had verbrand. Ze bleek onschuldig. Gevoelens kunnen ons een zekerheid voorspiegelen, die niet op de feiten is gebaseerd. Dat kan ons aanzetten tot het recht in eigen hand te nemen. Willen we dat? De basis van elk fatsoenlijk journalistiek artikel, elk gerechtelijk vonnis of elk onderzoek op niveau, is kennis van zaken en onderzoek naar de feiten. Hoe lastig dat ook is, vooral als het om de eigen reputatie gaat. In de zaak van de drie doodgereden joggers had de omstreden rechter een hogere straf geëist, die – als ons onderzoek juist is -in beroep werd verlaagd. We proberen op de socratische manier van vragen stellen onze medemensen te laten zien dat feiten ook van belang zijn. Zo proberen wij te voorkomen, dat alleen op grond van emoties wordt geoordeeld. Daarin zijn we niet geslaagd. Dat betreuren wij.

 6. Er is uit zoveel hoeken zoveel kritiek op het zachte gekookt ei Irma Lips, dat ze niet langer te handhaven is als rechter in grote zaken. Ze kan eenvoudigweg niet met druk omgaan.

  De enige hoek waaruit Irma Lips geen kritiek krijgt is die van de ratvocaten en dat zegt volgens mij al genoeg over hoe die haar in hun macht hebben.

  Als de Staten en regering vol zitten met corrupte lieden is het ook naief om te denken dat justitie daar helemaal van gevrijwaard is, en mevrouw Lips doet daarbij het ergste vermoeden.

  Het zou Nederland sieren dat in te zien en Irma Lips hier weg te halen.

 7. JM Eustatia

  Het zeer leesbare artikel van mevr mr dr Renee van Aller verdient hier en daar enige “editing”.

  Wel moet vaststaaan dat de rechtsspraak kwalitatief op een hoog niveau is. Er mag geen sprake zijn VAN WELKE BEINVLOEDING dan ook. Alle rechtspraak moet worden gepubliceerd. Zo kunnen rechters zich verdedigen tegen onbillijke kritiek EN KUNNEN FOUTE RECHTERS ALS FOUTE RECHTERS WORDEN ONTMASKERD. De reputatie van onze instanties, van onze eilanden en van onszelf hangt af van onafhankelijke en smetteloze rechtspraak die transparant en kwalitatief boven Amsterdams peil is. Ik heb geen oordeel over rechter Lips en zal daarom bij gemis van enige persoonlijke ervaring met deze magistraat ook geen oordeel over haar geven. Ik kan echter wel op basis van eigen ervaring stellen en dit aan de hand van onweerlegbare voorbeelden aantonen dat er niet in alle gevallen bij ons sprake is van een smetteloze rechtsspraak die transparant en kwalitatief boven Amsterdams peil is. Los van de eigen ervaring staat volgens mij ook het recente door de Hoge Raad naar het HOF terug verwezen vonnis waarbij een functionaris die tot aan het hof vruchteloos heeft trachten aan te tonen dat hij geen bestuurder maar lid van de directie was, simbool voor het twijfelachtig niveau van onze rechtsspraak. Waar Nederland het nuttig gevonden heeft ter garandering van transparantie op het gebied van het financieel beheer ons ( zeer tercht ) een CFT op te dringen, is het noodzakelijk dat het Gerecht alhier versterkt wordt met enkele rechters van zeer hoog niveau en een President van het Hof die bereid is meer aandacht aan heikele kwesties te verlenen. De uit verschillende hoeken komende al dan niet terecht kritische reacties op de kwaliteit van onze rechtsspraak verdient nadere aandacht en kan niet afgedaan worden met “ als men het niet met de rechter eens is, dan is beroep bij het Hof en eventueel cassatie mogelijk”. Het zijn maar weinigen die , na door hun advokaat grondig te zijn geplukt, zich nog de financiële weelde kunnen veroorloven om een zaak tot in cassatie te voeren.

 8. H Krihno | 24 maart 2015 at 01:34 | Beantwoorden

  Aller begrijpt het gevoel maar weet niet wat de basis daarvan is ! ????
  Hoe kan je het dan begrijpen als je niet weet waar het vandaan komt, vraag ik mij af.
  Als iemand haar wel begrijpt , haar uitspraak krijgt geen nadere explicatie in haar verdere verhaal,dan hoor ik dat graag.
  Sorry hoor., maar dit zijn nonsens ,ergernis opwekkende praatjes van een veel ingezonden stukken producerende , zich vervelende kletstante.
  Get a life Aller ! ( en breng de heer De Vries niet tot schande met je eigenaardige stukjes).

  Volledig mee eens @Krihno. Met name de vragende manier van schrijven, zonder ooit een antwoord te geven. In dit stukje hierboven (Renée van Aller | 23 maart 2015 at 19:57 ) staan zo ongeveer 30 vragen.

  Daarbij, het gebruik van het woordje “wij” . Is dit pluralis majestatis, of moet ze alles met manlief overleggen?

 9. Met de vonnissen van Lips, veeg ik mijn bips.

 10. Sander heft gelijk, de mogelijkheid tot het straffen van Nelson dos Santos (3 verkeersdoden door grove schuld) was door de wet al beperkt, maar vrouwtje Lips keek de nabestaanden in de ogen en ging vervolgens nog eens fiks onder wat de al lage maximaal mogelijke straf zitten. Dat de dader zonder rijbewijs reed en na zijn daad vluchtte in plaats van te helpen nam ze al helemaal niet mee in haar vonnis.

  Rechter Lips deugt niet en mag wat mij betreft met het eerstvolgende vliegtuig terug naar Nederland, enkele reis wel te verstaan. Ik kan me niet voorstellen dat zij in Nederland als rechter gefunctioneerd heeft, of hoef je daar niet zoals zij doet voorkomen doodsbang te zijn voor criminele advocaten zoals hier op Curacao?

 11. Scheiding der machten zegt iemand? Sinds rechter jan de boer voet aan wal zette op de eilanden is dat een farce. Rechter jan de boer (het is zeer waarschijnlijk een hollander) is de hofleverancier van wetgeving op de eilanden en tevens een belangrijke rechter in het hof. Volgens de klassieke leer gaat dat niet samen maar volgens jan loopt dat allemaal niet zo’n vaart. Jan vindt zichzelf bij uitstek geschikt om wetten te maken. Hij maakt het ene concept na het andere en nietsvermoedende statenleden tikken zijn wetten klakkeloos af en voila, er is weer een nieuwe wet. En zo wordt zijn eigen mening, de mening van het volk. Jan spreekt vervolgens met plezier zijn eigen recht. In naam der Koning. Dat dan weer wel. Snapt u het nog?
  Op het register van neven activiteiten van de leden van de rechterlijke macht staat niet wat jan de boer zo al wetgeeft. Kennelijk hoeft het volk niet te weten dat de rechter ook de wet maakt.
  De vraag was of de rechtsstaat in goede handen was bij rechters. Doorgaans wel. Maar niet altijd.

 12. op deze manier kunnen we beter de rechtszaken maar helemaal afschaffen.
  die komedie kost klauwen met geld en de daders zullen weer gewoon vrij rondlopen.
  als het aan de wetten ligt dan kloppen de wetten niet.
  maar een moordenaar gaat naar mijn inzien voor minimaal 5 jaar de bak in.

 13. sorry hoor, maar mevrouw Lips is voor mij totaal ongeloofwaardig.je mag 3 mensen doodrijden zonder rijbewijs en onder invloed.
  je krijgt maar 3 maanden straf??
  sorry, maar dat is voor mij onvergeeflijk.
  de rechtsstaat is wat dat betreft een schande…
  bij Babel ,zal ze ook weer schattig zijn voor de verdachten…

 14. Aller begrijpt het gevoel maar weet niet wat de basis daarvan is ! ????
  Hoe kan je het dan begrijpen als je niet weet waar het vandaan komt, vraag ik mij af.
  Als iemand haar wel begrijpt , haar uitspraak krijgt geen nadere explicatie in haar verdere verhaal,dan hoor ik dat graag.
  Sorry hoor., maar dit zijn nonsens ,ergernis opwekkende praatjes van een veel ingezonden stukken producerende , zich vervelende kletstante.
  Get a life Aller ! ( en breng de heer De Vries niet tot schande met je eigenaardige stukjes).

 15. Als ik ooit voor de rechter moet komen als verdachte hoop ik op rechter Lips!

  Ze oefent iedere morgen thuis voor de spiegel de woorden ‘ik veroordeel u hierbij tot…’, maar in de rechtzaal lukt het haar maar steeds niet.

 16. stanley Held

  Meneer Allers, jij hebt mij een lang verhaal gespaard. Uw verhaal was duidelijk.

 17. Renée van Aller

  Wij begrijpen dat u dat gevoel hebt, maar wat is basis daarvan? Zijn haar vonnissen geanalyseerd? Schiet haar motivering tekort, is zij daar op aangesproken en heeft zij de kans gehad toe te lichten waarom zij oordeelt zoals zij oordeelt? Bovendien in het kader van de scheiding van machten kunnen eigenlijk alleen de president van het GEA of haar collega’s die vraag stellen. Of de minister van Justitie kan door deskundigen onderzoek laten doen als dat nodig zou zijn. Maar we denken niet dat dit nodig is. Wij moeten onze eigen opvattingen altijd zeer wantrouwen, want we willen altijd graag ons gelijk in stand houden en bevestigd zien, hoe onzinnig die opvattingen soms ook zijn. Hoe is in beroep geoordeeld? Hielden haar beslissingen stand? Zo ja waarom, zo neen waarom niet? Wie ziet in Curaçao toe op de kwaliteit van de rechtspraak? En wat is kwaliteit? Dat kan voor ieder anders zijn. Het hoort objectief vastgesteld te worden en niet politiek beïnvloedbaar te zijn. Waarom lees ik nooit wat van mevrouw Lips zelf? Krijgt zij wel een eerlijke kans? Hoe weten we zo zeker dat ze het niet kan? Als zij op zaken wordt gezet die ze niet zou aankunnen, dan is dat in ieder geval niet haar verantwoordelijkheid maar de verantwoordelijkheid van degene die de zaken toewijst. Wat de rechtspraak betreft dienen meningen ruim gemotiveerd te zijn. Meningen zonder grond zijn contraproductief voor de kwaliteit van de rechtsstaat en die bestaat ook in Curaçao. Als de vonnissen van mevrouw Lips geanalyseerd moeten worden, dient dat bij alle rechters te gebeuren.

 18. Het feit dat zo velen zich verwonderen over de vonnissen van rechter Irma Lips is een teken aan de wand. Het is niet eenmalig meer maar structureel.

  Irma Lips is niet geschikt voor grote zaken. Ze laat zich beinvloeden door en is zichtbaar onder de indruk van advocaten die haar onder druk proberen te zetten en daarin steeds weer slagen.

  Het is daarom van de gekke dat zij een grote zaak als Babel mag doen die ze absoluut niet aankan. A man has got to know his limitations, zei Clint Eastwood ooit, maar dat geld voor deze woman ook.

 19. Ik sluit mij graag aan en heb niets dan lof voor de KKC, een nieuwsgaring zoals deze hebben we nodig. Onafhankelijkheid is daarbij een must.
  Goed dat u beiden aandacht besteed aan de kritiek vooral op rechter Lips. Als er dan iets aan de hand is dient dit uitgezocht te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *