Column Den Cayente | Affirmaties

Column Arien Rasmijn

April affirmations | Janette Stuart-TheWellnessUniverse

De vakantie is voorbij. Afgelopen week brachten ouders hun kroost weer naar school en daar werden weer foto’s van gemaakt voor op sociale media. De wegen raken weer verstopt met rijverkeer. Wie het zich kan veroorloven gaat vanaf nu weer vroeger van huis. Dat beetje extra slaap is weer voorbij, net nu je eraan gewend was geraakt. Het is een van de jaarlijkse cycli op ons kleine eiland. Het heeft de regelmaat van een grote oude klok.

Het punt halverwege is bereikt, en we gaan de bocht om op weg naar de gekte van kerst en de ontlading van carnaval en zo is er alweer een jaar voorbij.

Ook zoiets waar je de klok op gelijk kan zetten is dat na een periode van pak hem beet anderhalf tot twee jaar de eerste barstjes zichtbaar beginnen te worden in een regeerperiode. Conflicten die te lang aanhouden, zoals de ruzie tussen de minister van Sport en Lotto Pa Deporte, de integriteitkwesties binnen het ministerie van Transport, de constante botsingen tussen de minister van Onderwijs en docenten, de domme pech van de minister van Justitie met al die ontsnappingen uit het KIA, de minister van Infrastructuur die maar geen compromis wil sluiten over afvalverwerking en maar koppig blijft vasthouden aan de bouw van een afvalverbrander waarvan inmiddels duidelijk begint te worden dat het niet de beste oplossing is, de begrotingsafspraken met Nederland die om te beginnen onmogelijk nagekomen kunnen worden, maar waar we ons dus wel aan hebben gebonden. De kortzichtigheid van de partijcollega’s in de Staten, waardoor toezicht door het CAft wordt vervangen door nog strenger toezicht door de staatssecretaris. En er is nog meer onweer op komst. De vakbonden beginnen steeds harder te roepen om indexering. De Rijksministerraad komt binnenkort bijeen en ook nu weer wordt gezegd dat een aanwijzing in de lucht hangt. En op een gegeven moment beginnen mensen zich af te vragen of er nog schot zit in die integriteitskamer, de komst van een ombudsman, het goed doorvoeren van de belastinghervormingen en E-government.

Met feitelijk nog een jaar te gaan (want in het vierde jaar wordt niet geregeerd maar campagne gevoerd) heeft dit kabinet het zwaar te verduren. The honeymoon is over, zoveel is duidelijk. Een van de paar lichtpuntjes aan de horizon voor hen is dat de oppositie maar niets van de grond kan krijgen, omdat ze nog steeds niet doorhebben dat niemand hun oude koppen meer wil zien. Maar veel meer dan dat is er niet voor team Evelyn. Ik kan me daarom wel voorstellen dat de premier dan maar, als een soort van online affirmatie, gaat posten wat wel goed is gegaan tot nu toe en de Sasakiweg feestelijk wordt omgedoopt tot Avenida Nelson Oduber. De vakantie is voorbij, but the show must go on.

Bron: Den Cayente

Den Cayente | Column door Ariën Rasmijn (Aruba)

Den Cayente | Column door Ariën Rasmijn (Aruba)

Ariën Rasmijn (1975) is freelance journalist. Naast zijn publicaties in Amigoe en diverse andere media schrijft hij in deze column regelmatig over nieuws en politiek in Aruba. Hij stelt reacties op prijs via: [email protected] Lees meer….

Een Reactie op “Column Den Cayente | Affirmaties

  1. Renée van Aller

    En de premier die de onvergeeflijke fout begaat een parlementariër naar huis te willen sturen. Op grond van onbewezen misdragingen. Als juriste valt haar deze fout onmogelijk te vergeven, of met de mantel der liefde te bedekken. Zeker gezien al die mee-eters uit de staatskas van de juiste kleur. Uit de rechtspraak van vorige week bleek weer dat de regering niet zomaar mensen kan ontslaan zonder compensatie. (Servicio pa Comunidad y Bario (hierna: SCB) is op 11 oktober 2016 bij Landsbesluit ingesteld met ingang van 1 september 2016 en hield kantoor te Multi Functioneel Accommodatie te Noord. De MEP regering hief de dienst op en ontsloeg de 17 medewerkers. De rechter gaf de regering terecht een tik op de vingers. Het onweer nadert met rasse schreden. Want er moeten nog vele overheidswerkers worden ontslagen. Dat wil de regering natuurlijk niet doen. Maar het is heilig beloofd aan de staatssecretaris. En bekrachtigt met de handtekening van de premier. Zelfs Hendrik Croes kan zijn dochter niet meer redden van het Nederlandse ongenoegen. Als daarbij de regering weer het onafhankelijkheidsstreven te berde brengt, wordt het à la minute gegeven. Dan is de ellende niet te overzien. Het is jammer dat het eigen ego zo groot is. Rudy Croes was een minister waarmee kon worden gediscussieerd. Kennelijk is dat met de huidige premier onmogelijk. ‘Nos mes por, is nos mes no por mas.’ Jarenlang op de pof leven maakt nu het hele eiland kapot. Daarom pinaart de bevolking, die ook op de pof leeft. Dit kan alleen maar héél slecht aflopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *