ARUBA | Het naijlend effect van de remmende voorsprong

Column Renée van Aller en John de Vries

Basisverzekeringen voor iedereen, weg met de tweedeling

Basisverzekeringen voor iedereen, weg met de tweedeling

De premier roemde het advies van de Arubaanse Raad van Advies die het onbetwistbare gelijk van de premier bevestigde. Er was geen wettelijke basis voor de aanwijzing van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Oranjestad in zijn nopjes. De grondslag van het advies van de Raad van Advies d.d. 2 oktober 2014 over de begroting van 2014, was dat de Raad zwaarwegende bezwaren had tegen de begroting. Die bezwaren werden genegeerd door de Arubaanse regering en de begroting werd door de Staten goedgekeurd. Vervolgens kreeg de Gouverneur kennelijk als Koninkrijksorgaan opdracht om niet te tekenen. Hij kan echter alleen tekenen als landsorgaan. Er heerste omvangrijke verwarring op welke grond de aanwijzing werd gegeven. Het KB vermeldde de artikelen 15 en 21 van het Reglement voor de Gouverneur van Aruba en artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk. Artikel 15 en 21 gaan over de bevoegdheid van de Gouverneur als Koninkrijksorgaan. Als de aanwijzing gegeven is op grond van zijn optreden als landsorgaan dan had de Gouverneur zelfstandig tot dat besluit kunnen komen op grond van het afwijzende advies van de Raad van Advies. Dan had de Gouverneur de Koninkrijksregering terstond moeten inlichten. Voor zover bekend is dat niet gebeurd. Dus is de reden van een aanwijzing, dat hij optrad als Koninkrijksorgaan. Maar hoe die vork in de steel steekt, is zo helder als een Egyptische duisternis. Nederland zou moeten uitleggen hoe het KB tot stand kwam. Artikel 10 Statuut staat er kennelijk als versiering bij. Waarom heeft de Arubaanse regering die onderbouwde uitleg niet eerder geëist? Want de Raad van Advies is ook rijkelijk laat met deze imponerende inzichten. Waarom duurde het drie maanden voordat deze conclusie kon worden getrokken? Want zelfs als het KB niet op de juiste wijze tot stand zou zijn gekomen, dan nog was de begroting 2014 zorgwekkend, zoals blijkt uit het negatieve advies van de RvA van 2 juni 2014. Opzienbarend onderricht.

Cartera of bandera?
Voor de nieuwe inzichten verwijst de Raad van Advies naar een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van 28 mei 2014.Op 28 mei 2014 reageerde de Minister van BZK bij brief gericht aan de Arubaanse Minister-President en de Minister van Financiën. In deze brief meldt minister Plasterk onder meer: ‘Ik begrijp dat de begroting nog niet voor vaststelling aan de Gouverneur is aangeboden. Op het moment dat daar sprake van is, acht ik het noodzakelijk dat de begroting na de behandeling door de Staten pas bekrachtigd wordt door de Gouverneur als voldaan is aan de drie eerdergenoemde voorwaarden. Alleen dan kan de Gouverneur en de Rijksministerraad zich van vergewissen dat Aruba haar verantwoordelijkheid neemt voor een gezonde meerjarige financiële positie van het land Aruba’, meldde dr. A.G. (Mito) Croes op 25 juli 2014. Gezien deze informatie zijn de artikelen 15 en 21 Reglement van de Gouverneur wél correct toegepast. Er lijkt sprake te zijn van een vermoedelijke vrijzinnige interpretatie van de wettelijke regels en de gewisselde correspondentie. Maar in liefde en oorlog is alles geoorloofd. Na zorgvuldige bestudering van het advies wordt de indruk gewekt dat de RvA een advies uitbrengt op het rapport van het CFT. Was dat raadzaam of opportuun en heeft het CFT uitgebreid met de RvA overlegd en de verdere procedure uitgelegd?

Ook de aangepaste begroting 2014 kan de goedkeuring van de RvA niet wegdragen. Hier ligt dus een taak voor minister Bermudez en de regering, als wij het goed hebben begrepen. De voorgestelde verbeteringen zijn veel ingrijpender en tekstueel uitgebreider dan de verlate vraagstelling over de totstandkoming van het kwestieuze KB. De aandacht dient in hoofdzaak uit te gaan naar de sanering van de overheidsfinanciën en niet in hoofdzaak naar de mogelijke onrechtmatigheden in de aanwijzing. Enige zelfreflectie en voortvarendheid zou onze bestuurders niet misstaan. Met bekwame spoed moet duidelijkheid worden bedongen over het tijdstip wanneer de begroting zal worden getekend. Gelijktijdig kan de noodzakelijke opheldering worden verkregen over de totstandkoming van het KB.

©2014 Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Op alle artikelen ligt het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2014

Een Reactie op “ARUBA | Het naijlend effect van de remmende voorsprong

  1. Het Arubaanse raad van advies was niet bevooroordeelt????

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *